อัลบั้มภาพ "กิจกรรม Kick off"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > กิจกรรม Kick off ( ประกาศเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562 )

[ 1 ][ 2 ]  >  >> 
เมื่อวันที่ 9 มกราคม ที่ผ่านมาเทศบาลตำบลโคกม่วงนำโดย นายวิศิษฐ ชูสง นายกเทศมนตรีตำบลโคกม่วง พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล และลูกจ้าง ร่วมกิจกรรม Kick off ภายในเทศบาลโดยกำหนดพื้นที่เป้าหมาย ถนนสายไร่ลุ่ม- ป่าแก่ ช่วงระหว่างมัสยิดบ้านไร่ลุ่ม หมู่ที่ 4 บ้านควนหมอทอง เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย