อัลบั้มภาพ ภารกิจกองช่างประจำเดือนธันวาคม 2561
* อัลบั้ม *
ภารกิจกองช่างประจำเดือนธันวาคม 2561
ภารกิจกองช่างประจำเดือนธันวาคม 2561
(จำนวน 60 รูป ชมแล้ว 46 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 09 มกราคม 2561
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเขาชัยสน ประจำเดือนมกราคม 2561
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเขาชัยสน ประจำเดือนมกราคม 2561
(จำนวน 20 รูป ชมแล้ว 4 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 09 มกราคม 2561
โครงการโคกม่วงร่วมใจลดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2561
โครงการโคกม่วงร่วมใจลดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2561
(จำนวน 23 รูป ชมแล้ว 5 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 08 มกราคม 2561
ทำบุญเลี้ยงพระ วันขึ้นปีใหม่ 2561
ทำบุญเลี้ยงพระ วันขึ้นปีใหม่ 2561
(จำนวน 27 รูป ชมแล้ว 19 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 03 มกราคม 2561
โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีกา
โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีกา
(จำนวน 25 รูป ชมแล้ว 36 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 19 ธันวาคม 2560

ประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกม่วง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1
ประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกม่วง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 5 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 19 ธันวาคม 2560
ภารกิจกองช่างประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
ภารกิจกองช่างประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
(จำนวน 62 รูป ชมแล้ว 16 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 12 ธันวาคม 2560
ประชุมการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับชาติ คร
ประชุมการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับชาติ คร
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 9 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560
ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากชุมชนบ้านเตง หมู่ที่ 4 บ้านแหลมโต
ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากชุมชนบ้านเตง หมู่ที่ 4 บ้านแหลมโต
(จำนวน 17 รูป ชมแล้ว 4 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560
ภารกิจกองช่างประจำเดือนตุลาคม 2560
ภารกิจกองช่างประจำเดือนตุลาคม 2560
(จำนวน 79 รูป ชมแล้ว 17 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 09 พฤศจิกายน 2560

โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธารามและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนางลาด ร่วมก
โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธารามและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนางลาด ร่วมก
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 8 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 06 พฤศจิกายน 2560
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 6 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 06 พฤศจิกายน 2560
พิธีส่งมอบดอกไม้จันทร์พระราชทาน
พิธีส่งมอบดอกไม้จันทร์พระราชทาน
(จำนวน 19 รูป ชมแล้ว 5 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 17 ตุลาคม 2560
ภารกิจกองช่าง ประจำเดือน กันยายน 2560
ภารกิจกองช่าง ประจำเดือน กันยายน 2560
(จำนวน 32 รูป ชมแล้ว 4 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 02 ตุลาคม 2560
ประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกม่วง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ
ประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกม่วง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 5 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 29 กันยายน 2560

โครงการเสริมสร้างความรู้และพัฒนาทักษะในการดูแลและฟื้นฟูสมรรถ
โครงการเสริมสร้างความรู้และพัฒนาทักษะในการดูแลและฟื้นฟูสมรรถ
(จำนวน 17 รูป ชมแล้ว 5 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 25 กันยายน 2560
โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรเทศบาลตำบลโคกม่วง
โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรเทศบาลตำบลโคกม่วง
(จำนวน 27 รูป ชมแล้ว 8 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 18 กันยายน 2560
ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
(จำนวน 20 รูป ชมแล้ว 5 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 18 กันยายน 2560
ร่วมต้อนรับคณะดูงานการบริหารจัดการขยะจากองค์การบริหารส่วนตำบ
ร่วมต้อนรับคณะดูงานการบริหารจัดการขยะจากองค์การบริหารส่วนตำบ
(จำนวน 20 รูป ชมแล้ว 5 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 12 กันยายน 2560
ประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกม่วง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2
ประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกม่วง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 5 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 12 กันยายน 2560