อัลบั้มภาพ โครงการเยาวชนยุคใหม่ ใส่ใจสุขภาพ ห่างไกลยาเสพติดฯ ประจำปี 2561
* อัลบั้ม *
โครงการเยาวชนยุคใหม่ ใส่ใจสุขภาพ ห่างไกลยาเสพติดฯ ประจำปี 25
โครงการเยาวชนยุคใหม่ ใส่ใจสุขภาพ ห่างไกลยาเสพติดฯ ประจำปี 25
(จำนวน 20 รูป ชมแล้ว 494 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 05 มิถุนายน 2561
กองทุนหลักประกันสุขภาพ ทต.โคกม่วง ร่วมกับ อสม.ม.9 จัดการขยะฯ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ ทต.โคกม่วง ร่วมกับ อสม.ม.9 จัดการขยะฯ
(จำนวน 30 รูป ชมแล้ว 34 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 05 มิถุนายน 2561
เทศบาลตำบลโคกม่วงร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ
เทศบาลตำบลโคกม่วงร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ
(จำนวน 17 รูป ชมแล้ว 20 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 05 มิถุนายน 2561
กิจกรรมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว จุดชมวิวควนเลียบ หมู่ที่ 13
กิจกรรมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว จุดชมวิวควนเลียบ หมู่ที่ 13
(จำนวน 14 รูป ชมแล้ว 389 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 04 พฤษภาคม 2561
งานส่งเสริมการเกษตร เทศบาลตำบลโคกม่วง ร่วมกับสภาเด็กและเยาวช
งานส่งเสริมการเกษตร เทศบาลตำบลโคกม่วง ร่วมกับสภาเด็กและเยาวช
(จำนวน 27 รูป ชมแล้ว 64 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 04 พฤษภาคม 2561

โคกม่วงร่วมใจลดภัยช่วงเทศกาล(สงกรานต์) ประจำปี 2561
โคกม่วงร่วมใจลดภัยช่วงเทศกาล(สงกรานต์) ประจำปี 2561
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 105 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 26 เมษายน 2561
นายกเทศมนตรีตำบลโคกม่วง มอบสัมฤทธิบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีการศ
นายกเทศมนตรีตำบลโคกม่วง มอบสัมฤทธิบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีการศ
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 30 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 26 เมษายน 2561
ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลโคกม่วงร่วมรดน้ำขอพร นายวิศิษฐ ช
ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลโคกม่วงร่วมรดน้ำขอพร นายวิศิษฐ ช
(จำนวน 11 รูป ชมแล้ว 35 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 26 เมษายน 2561
นายกเทศมนตรีตำบลโคกม่วงรับมอบเตียงผู้ป่วยจำนวน 1 หลัง,ไม้4ขา
นายกเทศมนตรีตำบลโคกม่วงรับมอบเตียงผู้ป่วยจำนวน 1 หลัง,ไม้4ขา
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 24 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 26 เมษายน 2561
โครงการงานวันเทศบาลประจำปี 2561 ณ เทศบาลตำบลโคกม่วง
โครงการงานวันเทศบาลประจำปี 2561 ณ เทศบาลตำบลโคกม่วง
(จำนวน 21 รูป ชมแล้ว 29 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 26 เมษายน 2561

โครงการการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาชน ประชาชน ต้านยาเสพติด ประจำปี
โครงการการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาชน ประชาชน ต้านยาเสพติด ประจำปี
(จำนวน 35 รูป ชมแล้ว 305 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 05 เมษายน 2561
เวทีแลกเปลี่ยนนเรียนรู้ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตเตรียมความพร้อ
เวทีแลกเปลี่ยนนเรียนรู้ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตเตรียมความพร้อ
(จำนวน 39 รูป ชมแล้ว 68 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 05 เมษายน 2561
เทศบาลตำบลโคกม่วงร่วมพิธีถวายราชสักการะ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระ
เทศบาลตำบลโคกม่วงร่วมพิธีถวายราชสักการะ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระ
(จำนวน 19 รูป ชมแล้ว 424 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 19 มีนาคม 2561
ทต.โคกม่วง ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ
ทต.โคกม่วง ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 339 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 05 มีนาคม 2561
กิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์เกษตรและเทคโนโลยีการเกษตรประจ
กิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์เกษตรและเทคโนโลยีการเกษตรประจ
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 210 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี อำเภอห้วย
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี อำเภอห้วย
(จำนวน 27 รูป ชมแล้ว 200 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 08 กุมภาพันธ์ 2561
ภารกิจกองช่างประจำเดือน มกรคม 2561
ภารกิจกองช่างประจำเดือน มกรคม 2561
(จำนวน 73 รูป ชมแล้ว 192 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 08 กุมภาพันธ์ 2561
วันกองทุนศุภิกา
วันกองทุนศุภิกา
(จำนวน 27 รูป ชมแล้ว 289 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 22 มกราคม 2561
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561
(จำนวน 19 รูป ชมแล้ว 89 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 22 มกราคม 2561
ภารกิจกองช่างประจำเดือนธันวาคม 2561
ภารกิจกองช่างประจำเดือนธันวาคม 2561
(จำนวน 60 รูป ชมแล้ว 297 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 09 มกราคม 2561