อัลบั้มภาพ เทศบาลตำบลโคกม่วงร่วมพิธีถวายราชสักการะ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของรัชการที่ 5 เนื่องในวันท้องถิ่นไทย
* อัลบั้ม *
เทศบาลตำบลโคกม่วงร่วมพิธีถวายราชสักการะ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระ
เทศบาลตำบลโคกม่วงร่วมพิธีถวายราชสักการะ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระ
(จำนวน 19 รูป ชมแล้ว 10 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 19 มีนาคม 2561
ทต.โคกม่วง ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ
ทต.โคกม่วง ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 279 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 05 มีนาคม 2561
กิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์เกษตรและเทคโนโลยีการเกษตรประจ
กิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์เกษตรและเทคโนโลยีการเกษตรประจ
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 158 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี อำเภอห้วย
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี อำเภอห้วย
(จำนวน 27 รูป ชมแล้ว 103 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 08 กุมภาพันธ์ 2561
ภารกิจกองช่างประจำเดือน มกรคม 2561
ภารกิจกองช่างประจำเดือน มกรคม 2561
(จำนวน 73 รูป ชมแล้ว 56 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 08 กุมภาพันธ์ 2561

วันกองทุนศุภิกา
วันกองทุนศุภิกา
(จำนวน 27 รูป ชมแล้ว 172 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 22 มกราคม 2561
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561
(จำนวน 19 รูป ชมแล้ว 34 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 22 มกราคม 2561
ภารกิจกองช่างประจำเดือนธันวาคม 2561
ภารกิจกองช่างประจำเดือนธันวาคม 2561
(จำนวน 60 รูป ชมแล้ว 171 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 09 มกราคม 2561
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเขาชัยสน ประจำเดือนมกราคม 2561
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเขาชัยสน ประจำเดือนมกราคม 2561
(จำนวน 20 รูป ชมแล้ว 32 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 09 มกราคม 2561
โครงการโคกม่วงร่วมใจลดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2561
โครงการโคกม่วงร่วมใจลดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2561
(จำนวน 23 รูป ชมแล้ว 32 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 08 มกราคม 2561

ทำบุญเลี้ยงพระ วันขึ้นปีใหม่ 2561
ทำบุญเลี้ยงพระ วันขึ้นปีใหม่ 2561
(จำนวน 27 รูป ชมแล้ว 77 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 03 มกราคม 2561
โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีกา
โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีกา
(จำนวน 25 รูป ชมแล้ว 66 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 19 ธันวาคม 2560
ประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกม่วง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1
ประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกม่วง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 34 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 19 ธันวาคม 2560
ภารกิจกองช่างประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
ภารกิจกองช่างประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
(จำนวน 62 รูป ชมแล้ว 86 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 12 ธันวาคม 2560
ประชุมการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับชาติ คร
ประชุมการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับชาติ คร
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 34 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560

ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากชุมชนบ้านเตง หมู่ที่ 4 บ้านแหลมโต
ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากชุมชนบ้านเตง หมู่ที่ 4 บ้านแหลมโต
(จำนวน 17 รูป ชมแล้ว 32 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560
ภารกิจกองช่างประจำเดือนตุลาคม 2560
ภารกิจกองช่างประจำเดือนตุลาคม 2560
(จำนวน 79 รูป ชมแล้ว 97 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 09 พฤศจิกายน 2560
โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธารามและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนางลาด ร่วมก
โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธารามและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนางลาด ร่วมก
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 33 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 06 พฤศจิกายน 2560
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 30 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 06 พฤศจิกายน 2560
พิธีส่งมอบดอกไม้จันทร์พระราชทาน
พิธีส่งมอบดอกไม้จันทร์พระราชทาน
(จำนวน 19 รูป ชมแล้ว 28 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 17 ตุลาคม 2560