อัลบั้มภาพ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน "ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนเทศบาลตำบลมะกอกเหนือ"
* อัลบั้ม *
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน "ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนเทศบาลตำบลมะก
(จำนวน 56 รูป ชมแล้ว 553 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 12 กันยายน 2561
เทศบาลตำบลโคกม่วงร่วมลงนามถวายพระพร และจุดเทียนถวายพระพรชัยม
เทศบาลตำบลโคกม่วงร่วมลงนามถวายพระพร และจุดเทียนถวายพระพรชัยม
(จำนวน 70 รูป ชมแล้ว 53 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 12 กันยายน 2561
เข้าแถวเคารพธงชาติประจำเดือนสิงหคาคม 2561
เข้าแถวเคารพธงชาติประจำเดือนสิงหคาคม 2561
(จำนวน 27 รูป ชมแล้ว 36 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 12 กันยายน 2561
ต้อนรับพนักงานโอนย้าย นางอรวรรณ พราหมวงศ์ เจ้าพนักงานธุรการป
ต้อนรับพนักงานโอนย้าย นางอรวรรณ พราหมวงศ์ เจ้าพนักงานธุรการป
(จำนวน 34 รูป ชมแล้ว 42 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 12 กันยายน 2561
นายวิศิษฐ ชูสง ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล  สมเด็จพระนางเจ้าสิ
นายวิศิษฐ ชูสง ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิ
(จำนวน 53 รูป ชมแล้ว 41 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 12 กันยายน 2561

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนอิสลามิยะฮ์สหวิทยา มูลนิธิ
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนอิสลามิยะฮ์สหวิทยา มูลนิธิ
(จำนวน 38 รูป ชมแล้ว 33 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 12 กันยายน 2561
โครงการโรงเรียนครอบครัว กิจกรรมรักแรกอุ้ม
โครงการโรงเรียนครอบครัว กิจกรรมรักแรกอุ้ม
(จำนวน 61 รูป ชมแล้ว 50 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 12 กันยายน 2561
โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
(จำนวน 50 รูป ชมแล้ว 35 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 12 กันยายน 2561
กิจกรรมปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวพื้นที่เมืองและชุมชน
กิจกรรมปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวพื้นที่เมืองและชุมชน
(จำนวน 40 รูป ชมแล้ว 225 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 29 สิงหาคม 2561
โครงการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน ประชาชนต้านยาเสพติด ประจำปี 25
โครงการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน ประชาชนต้านยาเสพติด ประจำปี 25
(จำนวน 21 รูป ชมแล้ว 385 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 31 กรกฏาคม 2561

เทศบาลตำบลโคกม่วงร่วมมอบขยะอันตรายจากชุมชน
เทศบาลตำบลโคกม่วงร่วมมอบขยะอันตรายจากชุมชน
(จำนวน 23 รูป ชมแล้ว 35 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 31 กรกฏาคม 2561
โครงการเมื่อดอกม่วงบาน
โครงการเมื่อดอกม่วงบาน
(จำนวน 48 รูป ชมแล้ว 53 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 31 กรกฏาคม 2561
โครงการออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี
โครงการออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี
(จำนวน 43 รูป ชมแล้ว 53 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 31 กรกฏาคม 2561
กีฬาสานสัมพันธ์ใน ศพด.บ้านควนยวน
กีฬาสานสัมพันธ์ใน ศพด.บ้านควนยวน
(จำนวน 34 รูป ชมแล้ว 55 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 31 กรกฏาคม 2561
เวทีประชาคมท้องถิ่น ประจำปี 2561
เวทีประชาคมท้องถิ่น ประจำปี 2561
(จำนวน 46 รูป ชมแล้ว 54 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 31 กรกฏาคม 2561

กรีฑาเด็ก เยาวชนต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2561
กรีฑาเด็ก เยาวชนต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2561
(จำนวน 63 รูป ชมแล้ว 69 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 31 กรกฏาคม 2561
กีฬาผู้สูงอายุ ประจำปี 2561
กีฬาผู้สูงอายุ ประจำปี 2561
(จำนวน 40 รูป ชมแล้ว 57 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 31 กรกฏาคม 2561
โครงการเยาวชนยุคใหม่ ใส่ใจสุขภาพ ห่างไกลยาเสพติดฯ ประจำปี 25
โครงการเยาวชนยุคใหม่ ใส่ใจสุขภาพ ห่างไกลยาเสพติดฯ ประจำปี 25
(จำนวน 20 รูป ชมแล้ว 597 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 05 มิถุนายน 2561
กองทุนหลักประกันสุขภาพ ทต.โคกม่วง ร่วมกับ อสม.ม.9 จัดการขยะฯ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ ทต.โคกม่วง ร่วมกับ อสม.ม.9 จัดการขยะฯ
(จำนวน 30 รูป ชมแล้ว 89 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 05 มิถุนายน 2561
เทศบาลตำบลโคกม่วงร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ
เทศบาลตำบลโคกม่วงร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ
(จำนวน 17 รูป ชมแล้ว 46 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 05 มิถุนายน 2561