อัลบั้มภาพ เคารพธงชาติ ประจำเดือนมกราคม 2562
* อัลบั้ม *
เคารพธงชาติ ประจำเดือนมกราคม 2562
เคารพธงชาติ ประจำเดือนมกราคม 2562
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 145 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 11 มกราคม 2562
กิจกรรมอบรมการจัดทำแผนพัฒนาวิสากิจชุมชน
กิจกรรมอบรมการจัดทำแผนพัฒนาวิสากิจชุมชน
(จำนวน 33 รูป ชมแล้ว 6 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 11 มกราคม 2562
กิจกรรม Kick off
กิจกรรม Kick off
(จำนวน 28 รูป ชมแล้ว 8 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 11 มกราคม 2562
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุการจราจรในช่วงเทศกาลสำคัญ(ปีใหม
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุการจราจรในช่วงเทศกาลสำคัญ(ปีใหม
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 5 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 01 มกราคม 2562
5 ธันวาคม วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.9
5 ธันวาคม วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.9
(จำนวน 13 รูป ชมแล้ว 243 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 17 ธันวาคม 2561

รวมพลังวัยใส...ต้านภัยสังคม 61
รวมพลังวัยใส...ต้านภัยสังคม 61
(จำนวน 29 รูป ชมแล้ว 71 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 13 ธันวาคม 2561
เคารพธงชาติประจำเดือนกันยายน 2561
เคารพธงชาติประจำเดือนกันยายน 2561
(จำนวน 15 รูป ชมแล้ว 14 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 13 ธันวาคม 2561
ทอดกฐินวัดควนยวน
ทอดกฐินวัดควนยวน
(จำนวน 21 รูป ชมแล้ว 12 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 13 ธันวาคม 2561
การประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกม่วง สมัยสามัญ สมัยที่ 4
การประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกม่วง สมัยสามัญ สมัยที่ 4
(จำนวน 20 รูป ชมแล้ว 13 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 13 ธันวาคม 2561
โครงการอนุรักษ์ประเพณีชักพระออกพรรษา ประจำปี 2561
โครงการอนุรักษ์ประเพณีชักพระออกพรรษา ประจำปี 2561
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 13 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 25 ตุลาคม 2561

วันปิยมหาราช 2561
วันปิยมหาราช 2561
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 11 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 23 ตุลาคม 2561
เทศบาลตำบลโคกม่วงร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคต ร.9
เทศบาลตำบลโคกม่วงร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคต ร.9
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 12 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 13 ตุลาคม 2561
โครงการค่ายพัฒนาเด็กและเยาวชนตำบลโคกม่วง ประจำปี 2561
โครงการค่ายพัฒนาเด็กและเยาวชนตำบลโคกม่วง ประจำปี 2561
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 13 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 14 กันยายน 2561
โครงการค่ายเยาวชนต้านยาเสพติด ประจำปี 2561
โครงการค่ายเยาวชนต้านยาเสพติด ประจำปี 2561
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 12 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 14 กันยายน 2561
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน "ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนเทศบาลตำบลมะก
(จำนวน 56 รูป ชมแล้ว 903 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 12 กันยายน 2561

เทศบาลตำบลโคกม่วงร่วมลงนามถวายพระพร และจุดเทียนถวายพระพรชัยม
เทศบาลตำบลโคกม่วงร่วมลงนามถวายพระพร และจุดเทียนถวายพระพรชัยม
(จำนวน 70 รูป ชมแล้ว 114 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 12 กันยายน 2561
เข้าแถวเคารพธงชาติประจำเดือนสิงหคาคม 2561
เข้าแถวเคารพธงชาติประจำเดือนสิงหคาคม 2561
(จำนวน 27 รูป ชมแล้ว 82 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 12 กันยายน 2561
ต้อนรับพนักงานโอนย้าย นางอรวรรณ พราหมวงศ์ เจ้าพนักงานธุรการป
ต้อนรับพนักงานโอนย้าย นางอรวรรณ พราหมวงศ์ เจ้าพนักงานธุรการป
(จำนวน 34 รูป ชมแล้ว 87 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 12 กันยายน 2561
นายวิศิษฐ ชูสง ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล  สมเด็จพระนางเจ้าสิ
นายวิศิษฐ ชูสง ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิ
(จำนวน 53 รูป ชมแล้ว 105 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 12 กันยายน 2561
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนอิสลามิยะฮ์สหวิทยา มูลนิธิ
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนอิสลามิยะฮ์สหวิทยา มูลนิธิ
(จำนวน 38 รูป ชมแล้ว 81 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 12 กันยายน 2561