อัลบั้มภาพ โครงการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน ประชาชนต้านยาเสพติด ประจำปี 2561
* อัลบั้ม *
พิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬาสามัคคีสัมพันธ์ ประจำปี 2559
พิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬาสามัคคีสัมพันธ์ ประจำปี 2559
(จำนวน 20 รูป ชมแล้ว 44 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 09 มิถุนายน 2559
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เ
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เ
(จำนวน 20 รูป ชมแล้ว 53 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 06 มิถุนายน 2559
การจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน จังหวัดพัทลุง
การจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน จังหวัดพัทลุง
(จำนวน 11 รูป ชมแล้ว 52 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 06 มิถุนายน 2559
ญัตติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกม่วง สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจ
ญัตติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกม่วง สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจ
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 50 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 02 มิถุนายน 2559
ประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกม่วง สมัยที่ 2 ประจำปี 2559
ประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกม่วง สมัยที่ 2 ประจำปี 2559
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 43 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 02 มิถุนายน 2559

Big Cleaning Day หมู่ที่ 3
Big Cleaning Day หมู่ที่ 3
(จำนวน 15 รูป ชมแล้ว 58 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 01 มิถุนายน 2559
โครงการตามแผนพัฒนาอาชีพตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแ
โครงการตามแผนพัฒนาอาชีพตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแ
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 102 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 26 พฤษภาคม 2559
โครงการติดตามเยี่ยมแม่และลูก เพื่อดูแลสุขภาพหญิงตั้งครรภ์และ
โครงการติดตามเยี่ยมแม่และลูก เพื่อดูแลสุขภาพหญิงตั้งครรภ์และ
(จำนวน 18 รูป ชมแล้ว 56 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 17 พฤษภาคม 2559
Big Cleaning Day หมู่ที่ 9
Big Cleaning Day หมู่ที่ 9
(จำนวน 14 รูป ชมแล้ว 53 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 13 พฤษภาคม 2559
โครงการบ้านวัยใส สานสายใย ไม่ใช้ความรุนแรง
โครงการบ้านวัยใส สานสายใย ไม่ใช้ความรุนแรง
(จำนวน 28 รูป ชมแล้ว 119 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 10 พฤษภาคม 2559

ภารกิจกองช่าง เทศบาลตำบลโคกม่วง ประจำเดือน เมษายน 2559
ภารกิจกองช่าง เทศบาลตำบลโคกม่วง ประจำเดือน เมษายน 2559
(จำนวน 24 รูป ชมแล้ว 58 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 04 พฤษภาคม 2559
โครงการเวทีประชาคมท้องถิ่น ประจำปี 2559
โครงการเวทีประชาคมท้องถิ่น ประจำปี 2559
(จำนวน 17 รูป ชมแล้ว 52 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 04 พฤษภาคม 2559
กิจกรรมขบวนแห่เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา พระราชินีฯ
กิจกรรมขบวนแห่เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา พระราชินีฯ
(จำนวน 13 รูป ชมแล้ว 53 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 30 เมษายน 2559
โครงการฝึกอบรมเยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลอบายมุข
โครงการฝึกอบรมเยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลอบายมุข
(จำนวน 22 รูป ชมแล้ว 56 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 29 เมษายน 2559
โครงการเวทีประชาคมหมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนชุมชน และแผนพัฒนาสาม
โครงการเวทีประชาคมหมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนชุมชน และแผนพัฒนาสาม
(จำนวน 12 รูป ชมแล้ว 54 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 21 เมษายน 2559

โครงการทางสายใหม่
โครงการทางสายใหม่
(จำนวน 15 รูป ชมแล้ว 54 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 21 เมษายน 2559
โครงการโคกม่วงร่วมใจลดภัยช่วงเทศกาล(สงกรานต์) ประจำปี 2559
โครงการโคกม่วงร่วมใจลดภัยช่วงเทศกาล(สงกรานต์) ประจำปี 2559
(จำนวน 12 รูป ชมแล้ว 55 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 19 เมษายน 2559
ตรวจพื้นที่ไฟไหม้สวนยาง หมู่ที่ 2 บ้านควนหวาน
ตรวจพื้นที่ไฟไหม้สวนยาง หมู่ที่ 2 บ้านควนหวาน
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 54 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 12 เมษายน 2559
บัณฑิตน้อย ประจำปี 2558
บัณฑิตน้อย ประจำปี 2558
(จำนวน 14 รูป ชมแล้ว 52 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 12 เมษายน 2559
พิธีปิดการแข่งขันกีฬาประชาชนต้านยาเสพติด
พิธีปิดการแข่งขันกีฬาประชาชนต้านยาเสพติด "โคกม่วงเกมส์" ปี 2
(จำนวน 19 รูป ชมแล้ว 34 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 29 มีนาคม 2559