อัลบั้มภาพ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน "ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนเทศบาลตำบลมะกอกเหนือ"
* อัลบั้ม *
กีฬาน้ำพุร้อนเกมส์ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2559
กีฬาน้ำพุร้อนเกมส์ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2559
(จำนวน 17 รูป ชมแล้ว 79 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 22 กรกฏาคม 2559
โครงการครอบครัวผูกพันก้าวทันเอดส์
โครงการครอบครัวผูกพันก้าวทันเอดส์
(จำนวน 17 รูป ชมแล้ว 75 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 21 กรกฏาคม 2559
พิธีเปิดการแข่งขันกรีฑานักเรียนต้านยาเสพติด ประจำปี 2559
พิธีเปิดการแข่งขันกรีฑานักเรียนต้านยาเสพติด ประจำปี 2559
(จำนวน 21 รูป ชมแล้ว 67 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 14 กรกฏาคม 2559
กิจกรรมผู้ว่าฯ เยี่ยมบ้านยามเย็น สานเสวนา ประชารัฐ
กิจกรรมผู้ว่าฯ เยี่ยมบ้านยามเย็น สานเสวนา ประชารัฐ
(จำนวน 22 รูป ชมแล้ว 65 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 06 กรกฏาคม 2559
ภารกิจกองช่างประจำเดือน มิถุนายน 2559 - ซ่อมระบบท่อประปา หมู
ภารกิจกองช่างประจำเดือน มิถุนายน 2559 - ซ่อมระบบท่อประปา หมู
(จำนวน 17 รูป ชมแล้ว 74 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 05 กรกฏาคม 2559

กิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดพัทลุง
กิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดพัทลุง
(จำนวน 31 รูป ชมแล้ว 165 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 04 กรกฏาคม 2559
เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559 เวลา 14.30 น. เทศบาลตำบลโคกม่วง
เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559 เวลา 14.30 น. เทศบาลตำบลโคกม่วง
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 63 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 มิถุนายน 2559
“วันต่อต้านยาเสพติดโลก” ปี 2559
“วันต่อต้านยาเสพติดโลก” ปี 2559
(จำนวน 18 รูป ชมแล้ว 77 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 มิถุนายน 2559
กิจกรรมชาวโคกม่วงร่วมใจไม่ใช้ความรุนแรง
กิจกรรมชาวโคกม่วงร่วมใจไม่ใช้ความรุนแรง
(จำนวน 18 รูป ชมแล้ว 66 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 24 มิถุนายน 2559
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.โคกม่วง
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.โคกม่วง
(จำนวน 13 รูป ชมแล้ว 63 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 23 มิถุนายน 2559

โครงการปั่นเพื่อสุขภาพ
โครงการปั่นเพื่อสุขภาพ
(จำนวน 14 รูป ชมแล้ว 63 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 18 มิถุนายน 2559
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
(จำนวน 14 รูป ชมแล้ว 78 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 17 มิถุนายน 2559
ภาระกิจกองช่าง ประจำเดือน พฤษภาคม
ภาระกิจกองช่าง ประจำเดือน พฤษภาคม
(จำนวน 26 รูป ชมแล้ว 173 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 14 มิถุนายน 2559
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้วิถีชุมชน (กิจกรรมละศีลอดเดือนรอมฏ
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้วิถีชุมชน (กิจกรรมละศีลอดเดือนรอมฏ
(จำนวน 22 รูป ชมแล้ว 73 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 10 มิถุนายน 2559
พิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬาสามัคคีสัมพันธ์ ประจำปี 2559
พิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬาสามัคคีสัมพันธ์ ประจำปี 2559
(จำนวน 20 รูป ชมแล้ว 64 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 09 มิถุนายน 2559

โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เ
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เ
(จำนวน 20 รูป ชมแล้ว 72 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 06 มิถุนายน 2559
การจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน จังหวัดพัทลุง
การจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน จังหวัดพัทลุง
(จำนวน 11 รูป ชมแล้ว 72 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 06 มิถุนายน 2559
ญัตติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกม่วง สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจ
ญัตติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกม่วง สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจ
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 80 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 02 มิถุนายน 2559
ประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกม่วง สมัยที่ 2 ประจำปี 2559
ประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกม่วง สมัยที่ 2 ประจำปี 2559
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 60 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 02 มิถุนายน 2559
Big Cleaning Day หมู่ที่ 3
Big Cleaning Day หมู่ที่ 3
(จำนวน 15 รูป ชมแล้ว 88 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 01 มิถุนายน 2559