อัลบั้มภาพ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน "ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนเทศบาลตำบลมะกอกเหนือ"
* อัลบั้ม *
กิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดพัทลุง
กิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดพัทลุง
(จำนวน 31 รูป ชมแล้ว 133 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 04 กรกฏาคม 2559
เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559 เวลา 14.30 น. เทศบาลตำบลโคกม่วง
เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559 เวลา 14.30 น. เทศบาลตำบลโคกม่วง
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 52 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 มิถุนายน 2559
“วันต่อต้านยาเสพติดโลก” ปี 2559
“วันต่อต้านยาเสพติดโลก” ปี 2559
(จำนวน 18 รูป ชมแล้ว 66 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 มิถุนายน 2559
กิจกรรมชาวโคกม่วงร่วมใจไม่ใช้ความรุนแรง
กิจกรรมชาวโคกม่วงร่วมใจไม่ใช้ความรุนแรง
(จำนวน 18 รูป ชมแล้ว 53 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 24 มิถุนายน 2559
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.โคกม่วง
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.โคกม่วง
(จำนวน 13 รูป ชมแล้ว 52 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 23 มิถุนายน 2559

โครงการปั่นเพื่อสุขภาพ
โครงการปั่นเพื่อสุขภาพ
(จำนวน 14 รูป ชมแล้ว 52 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 18 มิถุนายน 2559
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
(จำนวน 14 รูป ชมแล้ว 63 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 17 มิถุนายน 2559
ภาระกิจกองช่าง ประจำเดือน พฤษภาคม
ภาระกิจกองช่าง ประจำเดือน พฤษภาคม
(จำนวน 26 รูป ชมแล้ว 142 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 14 มิถุนายน 2559
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้วิถีชุมชน (กิจกรรมละศีลอดเดือนรอมฏ
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้วิถีชุมชน (กิจกรรมละศีลอดเดือนรอมฏ
(จำนวน 22 รูป ชมแล้ว 62 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 10 มิถุนายน 2559
พิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬาสามัคคีสัมพันธ์ ประจำปี 2559
พิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬาสามัคคีสัมพันธ์ ประจำปี 2559
(จำนวน 20 รูป ชมแล้ว 54 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 09 มิถุนายน 2559

โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เ
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เ
(จำนวน 20 รูป ชมแล้ว 61 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 06 มิถุนายน 2559
การจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน จังหวัดพัทลุง
การจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน จังหวัดพัทลุง
(จำนวน 11 รูป ชมแล้ว 61 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 06 มิถุนายน 2559
ญัตติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกม่วง สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจ
ญัตติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกม่วง สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจ
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 61 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 02 มิถุนายน 2559
ประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกม่วง สมัยที่ 2 ประจำปี 2559
ประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกม่วง สมัยที่ 2 ประจำปี 2559
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 50 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 02 มิถุนายน 2559
Big Cleaning Day หมู่ที่ 3
Big Cleaning Day หมู่ที่ 3
(จำนวน 15 รูป ชมแล้ว 74 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 01 มิถุนายน 2559

โครงการตามแผนพัฒนาอาชีพตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแ
โครงการตามแผนพัฒนาอาชีพตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแ
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 170 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 26 พฤษภาคม 2559
โครงการติดตามเยี่ยมแม่และลูก เพื่อดูแลสุขภาพหญิงตั้งครรภ์และ
โครงการติดตามเยี่ยมแม่และลูก เพื่อดูแลสุขภาพหญิงตั้งครรภ์และ
(จำนวน 18 รูป ชมแล้ว 66 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 17 พฤษภาคม 2559
Big Cleaning Day หมู่ที่ 9
Big Cleaning Day หมู่ที่ 9
(จำนวน 14 รูป ชมแล้ว 65 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 13 พฤษภาคม 2559
โครงการบ้านวัยใส สานสายใย ไม่ใช้ความรุนแรง
โครงการบ้านวัยใส สานสายใย ไม่ใช้ความรุนแรง
(จำนวน 28 รูป ชมแล้ว 164 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 10 พฤษภาคม 2559
ภารกิจกองช่าง เทศบาลตำบลโคกม่วง ประจำเดือน เมษายน 2559
ภารกิจกองช่าง เทศบาลตำบลโคกม่วง ประจำเดือน เมษายน 2559
(จำนวน 24 รูป ชมแล้ว 67 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 04 พฤษภาคม 2559