อัลบั้มภาพ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน "ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนเทศบาลตำบลมะกอกเหนือ"
* อัลบั้ม *
โครงการเวทีประชาคมท้องถิ่น ประจำปี 2559
โครงการเวทีประชาคมท้องถิ่น ประจำปี 2559
(จำนวน 17 รูป ชมแล้ว 62 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 04 พฤษภาคม 2559
กิจกรรมขบวนแห่เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา พระราชินีฯ
กิจกรรมขบวนแห่เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา พระราชินีฯ
(จำนวน 13 รูป ชมแล้ว 60 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 30 เมษายน 2559
โครงการฝึกอบรมเยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลอบายมุข
โครงการฝึกอบรมเยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลอบายมุข
(จำนวน 22 รูป ชมแล้ว 66 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 29 เมษายน 2559
โครงการเวทีประชาคมหมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนชุมชน และแผนพัฒนาสาม
โครงการเวทีประชาคมหมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนชุมชน และแผนพัฒนาสาม
(จำนวน 12 รูป ชมแล้ว 65 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 21 เมษายน 2559
โครงการทางสายใหม่
โครงการทางสายใหม่
(จำนวน 15 รูป ชมแล้ว 64 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 21 เมษายน 2559

โครงการโคกม่วงร่วมใจลดภัยช่วงเทศกาล(สงกรานต์) ประจำปี 2559
โครงการโคกม่วงร่วมใจลดภัยช่วงเทศกาล(สงกรานต์) ประจำปี 2559
(จำนวน 12 รูป ชมแล้ว 65 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 19 เมษายน 2559
ตรวจพื้นที่ไฟไหม้สวนยาง หมู่ที่ 2 บ้านควนหวาน
ตรวจพื้นที่ไฟไหม้สวนยาง หมู่ที่ 2 บ้านควนหวาน
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 63 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 12 เมษายน 2559
บัณฑิตน้อย ประจำปี 2558
บัณฑิตน้อย ประจำปี 2558
(จำนวน 14 รูป ชมแล้ว 63 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 12 เมษายน 2559
พิธีปิดการแข่งขันกีฬาประชาชนต้านยาเสพติด
พิธีปิดการแข่งขันกีฬาประชาชนต้านยาเสพติด "โคกม่วงเกมส์" ปี 2
(จำนวน 19 รูป ชมแล้ว 43 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 29 มีนาคม 2559
หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง โร
หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง โร
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 63 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 26 มีนาคม 2559

วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2559
วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2559
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 62 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 21 มีนาคม 2559
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายควนยวน-ทุ่งยาว หมู่ที
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายควนยวน-ทุ่งยาว หมู่ที
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 66 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 14 มีนาคม 2559
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาประชาชนต้านยาเสพติด
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาประชาชนต้านยาเสพติด "โคกม่วงเกมส์" ประ
(จำนวน 13 รูป ชมแล้ว 72 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 08 มีนาคม 2559
Big Cleaning Day หมู่ที่ 11
Big Cleaning Day หมู่ที่ 11
(จำนวน 18 รูป ชมแล้ว 66 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 04 มีนาคม 2559
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน และคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเ
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน และคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเ
(จำนวน 15 รูป ชมแล้ว 64 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559

กิจกรรมนายกพบนักเรียนหน้าเสาธง
กิจกรรมนายกพบนักเรียนหน้าเสาธง
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 60 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559
โครงการฝึกอบรมการผลิตและการใช้สารชีวภัณฑ์ในการป้องกันโรคและแ
โครงการฝึกอบรมการผลิตและการใช้สารชีวภัณฑ์ในการป้องกันโรคและแ
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 64 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลโคกม่วง
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลโคกม่วง
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 74 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559
การตรวจเยี่ยมพื้นที่ดำเนินโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
การตรวจเยี่ยมพื้นที่ดำเนินโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
(จำนวน 13 รูป ชมแล้ว 67 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559
ร่วมเดินรณรงค์ต่อต้านการใช้ความรุนแรงเวลา
ร่วมเดินรณรงค์ต่อต้านการใช้ความรุนแรงเวลา
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 61 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 09 กุมภาพันธ์ 2559