อัลบั้มภาพ ภารกิจกองช่างประจำเดือนธันวาคม 2561
* อัลบั้ม *
ประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกม่วง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2558
ประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกม่วง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2558
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 1 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 13 ธันวาคม 2558
กิจกรรม bike for dad
กิจกรรม bike for dad
(จำนวน 21 รูป ชมแล้ว 1 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 13 ธันวาคม 2558
นายวิศิษฐ ชูสง นายกเทศมนตรีตำบลโคกม่วง สมาชิกสภา และพนักงาน
นายวิศิษฐ ชูสง นายกเทศมนตรีตำบลโคกม่วง สมาชิกสภา และพนักงาน
(จำนวน 16 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 05 ธันวาคม 2558
กู้ชีพเทศบาลตำบลโคกม่วงร่วมการอบรมเชิงปฎิบัติการฟื้นฟูการปฐม
กู้ชีพเทศบาลตำบลโคกม่วงร่วมการอบรมเชิงปฎิบัติการฟื้นฟูการปฐม
(จำนวน 18 รูป ชมแล้ว 1 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558
ภารกิจกองช่าง
ภารกิจกองช่าง
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 1 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558

โครงการเข้าวัดรักษาศีล 5 พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม ณ วัดโคกม่ว
โครงการเข้าวัดรักษาศีล 5 พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม ณ วัดโคกม่ว
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 1 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558
ศพด.บ้านควนยวน ร่วมสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีลอยกระทง จัดการประก
ศพด.บ้านควนยวน ร่วมสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีลอยกระทง จัดการประก
(จำนวน 15 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558
เทศบาลตำบลโคกม่วง ต้อนรับอัยการจังหวัดพัทลุง จากสำนักงานอัยก
เทศบาลตำบลโคกม่วง ต้อนรับอัยการจังหวัดพัทลุง จากสำนักงานอัยก
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558
โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 6 บ้านคลองมวง
โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 6 บ้านคลองมวง
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 1 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558
.เทศบาลตำบลโคกม่วงร่วมกับอัยการจังหวัดพัทลุง จัดตั้งศูนย์อัย
.เทศบาลตำบลโคกม่วงร่วมกับอัยการจังหวัดพัทลุง จัดตั้งศูนย์อัย
(จำนวน 11 รูป ชมแล้ว 1 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558

โครงการฝึกอบรมและดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร เทศบาลตำบลโคก
โครงการฝึกอบรมและดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร เทศบาลตำบลโคก
(จำนวน 30 รูป ชมแล้ว 3 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558
แกนนำเยาวชนตำบลโคกม่วงจัดกิจกรรม
แกนนำเยาวชนตำบลโคกม่วงจัดกิจกรรม "โครงการกินผักป่า รักป่าผัก
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558
เทศบาลตำลบโคกม่วงออกพื้นที่ทำประชาคมขออนุญาตก่อสร้างโรงเรือน
เทศบาลตำลบโคกม่วงออกพื้นที่ทำประชาคมขออนุญาตก่อสร้างโรงเรือน
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558
ภาระกิจในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
ภาระกิจในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558
รองนายกเทศมนตรีตำบลโคกม่วงเป็นประธานในพิธีเปิด ศพด.ท่าควายหล
รองนายกเทศมนตรีตำบลโคกม่วงเป็นประธานในพิธีเปิด ศพด.ท่าควายหล
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 0 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558

ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลโคกม่วง ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื
ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลโคกม่วง ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื
(จำนวน 27 รูป ชมแล้ว 3 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 06 พฤศจิกายน 2558
อสม.รพ.สต.บ้านเกาะทองสม(หมู่ที่ 2,8 และ9) ร่วมรณรงค์โครงการบ
อสม.รพ.สต.บ้านเกาะทองสม(หมู่ที่ 2,8 และ9) ร่วมรณรงค์โครงการบ
(จำนวน 14 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 06 พฤศจิกายน 2558
พิธีเปิดโครงการอนุรักษ์ประเพณีชักพระออกพรรษา ประจำปี 2558
พิธีเปิดโครงการอนุรักษ์ประเพณีชักพระออกพรรษา ประจำปี 2558
(จำนวน 15 รูป ชมแล้ว 1 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 06 พฤศจิกายน 2558
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน คณะกกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน คณะกกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ
(จำนวน 16 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 15 ตุลาคม 2558
ทำบุญวันสารทเดือนสิบ วัดควนยวน
ทำบุญวันสารทเดือนสิบ วัดควนยวน
(จำนวน 16 รูป ชมแล้ว 1 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 15 ตุลาคม 2558