อัลบั้มภาพ โครงการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน ประชาชนต้านยาเสพติด ประจำปี 2561
* อัลบั้ม *
หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง โร
หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง โร
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 56 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 26 มีนาคม 2559
วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2559
วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2559
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 53 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 21 มีนาคม 2559
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายควนยวน-ทุ่งยาว หมู่ที
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายควนยวน-ทุ่งยาว หมู่ที
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 57 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 14 มีนาคม 2559
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาประชาชนต้านยาเสพติด
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาประชาชนต้านยาเสพติด "โคกม่วงเกมส์" ประ
(จำนวน 13 รูป ชมแล้ว 45 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 08 มีนาคม 2559
Big Cleaning Day หมู่ที่ 11
Big Cleaning Day หมู่ที่ 11
(จำนวน 18 รูป ชมแล้ว 57 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 04 มีนาคม 2559

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน และคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเ
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน และคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเ
(จำนวน 15 รูป ชมแล้ว 55 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559
กิจกรรมนายกพบนักเรียนหน้าเสาธง
กิจกรรมนายกพบนักเรียนหน้าเสาธง
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 51 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559
โครงการฝึกอบรมการผลิตและการใช้สารชีวภัณฑ์ในการป้องกันโรคและแ
โครงการฝึกอบรมการผลิตและการใช้สารชีวภัณฑ์ในการป้องกันโรคและแ
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 52 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลโคกม่วง
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลโคกม่วง
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 66 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559
การตรวจเยี่ยมพื้นที่ดำเนินโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
การตรวจเยี่ยมพื้นที่ดำเนินโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
(จำนวน 13 รูป ชมแล้ว 55 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559

ร่วมเดินรณรงค์ต่อต้านการใช้ความรุนแรงเวลา
ร่วมเดินรณรงค์ต่อต้านการใช้ความรุนแรงเวลา
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 53 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 09 กุมภาพันธ์ 2559
งานสมัชชาสวัสดิการชุมชน คนเมืองลุงไม่ทอดทิ้งกัน ครั้งที่ 4
งานสมัชชาสวัสดิการชุมชน คนเมืองลุงไม่ทอดทิ้งกัน ครั้งที่ 4
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 51 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 09 กุมภาพันธ์ 2559
โครงการสร้างความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในร
โครงการสร้างความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในร
(จำนวน 13 รูป ชมแล้ว 50 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 04 กุมภาพันธ์ 2559
ันนี้ ( 12 มกราคม) คณะกรรมการประเมินการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด
ันนี้ ( 12 มกราคม) คณะกรรมการประเมินการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 55 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 26 มกราคม 2559
เมื่อเร็วๆนี้ นายวิศิษฐ ชูสง กล่าวรายงานการจัดกิจกรรมวันเด็ก
เมื่อเร็วๆนี้ นายวิศิษฐ ชูสง กล่าวรายงานการจัดกิจกรรมวันเด็ก
(จำนวน 24 รูป ชมแล้ว 50 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 12 มกราคม 2559

กองช่าง เทศบาลตำบลโคกม่วงดำเนินการซ่อมแซมถนนสายควนยาน ม.15 ต
กองช่าง เทศบาลตำบลโคกม่วงดำเนินการซ่อมแซมถนนสายควนยาน ม.15 ต
(จำนวน 2 รูป ชมแล้ว 60 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 07 มกราคม 2559
ปลัดเทศบาลตำบลโคกม่วงเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการโคกม่วงร่วมใ
ปลัดเทศบาลตำบลโคกม่วงเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการโคกม่วงร่วมใ
(จำนวน 12 รูป ชมแล้ว 55 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 07 มกราคม 2559
เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม ที่ผ่านมา กองช่างเทศบาลตำบลโคกม่วงดำเ
เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม ที่ผ่านมา กองช่างเทศบาลตำบลโคกม่วงดำเ
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 51 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 06 มกราคม 2559
ปลัดเทศบาลตำบลโคกม่วง รับเกียรติบัตรการปกครองส่วนท้องถิ่นที่
ปลัดเทศบาลตำบลโคกม่วง รับเกียรติบัตรการปกครองส่วนท้องถิ่นที่
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 52 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 06 มกราคม 2559
เทศบาลตำบลโคกม่วง ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาดเทศบาลตำบลมะกรูด
เทศบาลตำบลโคกม่วง ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาดเทศบาลตำบลมะกรูด
(จำนวน 2 รูป ชมแล้ว 54 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 30 ธันวาคม 2558