อัลบั้มภาพ ภารกิจกองช่างประจำเดือนธันวาคม 2561
* อัลบั้ม *
สรุปผลการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ประจำปี 2558 ที่ดำเนินการ
สรุปผลการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ประจำปี 2558 ที่ดำเนินการ
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 1 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 15 ตุลาคม 2558
เชิญชวนทุกท่านออกกำลังกายเพื่อสุขภาพหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลโค
เชิญชวนทุกท่านออกกำลังกายเพื่อสุขภาพหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลโค
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 1 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 15 ตุลาคม 2558
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลโคกม่วงลงพื้นที่รับซื้อ
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลโคกม่วงลงพื้นที่รับซื้อ
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 1 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 15 ตุลาคม 2558
เทศบาลคำยบโคกม่วง ร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลคำบบโคก
เทศบาลคำยบโคกม่วง ร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลคำบบโคก
(จำนวน 30 รูป ชมแล้ว 3 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 01 ตุลาคม 2558
นายสุชาติ เอียดสั้น ประธานสภาเทศบาลตำบลโคกม่วง นัดประชุมสภาเ
นายสุชาติ เอียดสั้น ประธานสภาเทศบาลตำบลโคกม่วง นัดประชุมสภาเ
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 0 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 01 ตุลาคม 2558

ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลโคกม่วงร่วมเป็นตัวแทนอำเภอเขาชัยสนแข
ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลโคกม่วงร่วมเป็นตัวแทนอำเภอเขาชัยสนแข
(จำนวน 30 รูป ชมแล้ว 0 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 01 ตุลาคม 2558
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลนิคพัฒนา อ.มะนัง
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลนิคพัฒนา อ.มะนัง
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 0 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 01 ตุลาคม 2558
นายวิศิษฐ ชูสง นายกเทศมนตรีตำบลโคกม่วง เป็นประธานในพิธีเปิด
นายวิศิษฐ ชูสง นายกเทศมนตรีตำบลโคกม่วง เป็นประธานในพิธีเปิด
(จำนวน 30 รูป ชมแล้ว 0 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 01 ตุลาคม 2558
การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลโคกม่วง
การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลโคกม่วง
(จำนวน 0 รูป ชมแล้ว 0 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 30 กันยายน 2558
โครงการสร้างคนรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพที่บ้านทุ่งยาว
โครงการสร้างคนรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพที่บ้านทุ่งยาว
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 0 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 15 กันยายน 2558

เทศบาลตำบลโคกม่วง ขอแสดงความยินดีกับผู้ฝึกสอนและนักกรีฑายอดเ
เทศบาลตำบลโคกม่วง ขอแสดงความยินดีกับผู้ฝึกสอนและนักกรีฑายอดเ
(จำนวน 43 รูป ชมแล้ว 0 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 01 กันยายน 2558
เฝ้าระวังและป้องกันมะเร็งปาก มะเร็งปากมดลูก_มะเร็งเต้านมบ้าน
เฝ้าระวังและป้องกันมะเร็งปาก มะเร็งปากมดลูก_มะเร็งเต้านมบ้าน
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 0 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 31 สิงหาคม 2558
โครงการแข่งขันทักษะทางด้านวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ณ ศูนย์พ
โครงการแข่งขันทักษะทางด้านวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ณ ศูนย์พ
(จำนวน 16 รูป ชมแล้ว 0 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 สิงหาคม 2558
โครงการสานสัมพันธ์ สายใยผู้พิการ ประจำปี 2558
โครงการสานสัมพันธ์ สายใยผู้พิการ ประจำปี 2558
(จำนวน 13 รูป ชมแล้ว 0 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 26 สิงหาคม 2558
การประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกม่วง สมัยสามัย สมัยที่3 ครั้งที่ 1
การประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกม่วง สมัยสามัย สมัยที่3 ครั้งที่ 1
(จำนวน 12 รูป ชมแล้ว 0 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 25 สิงหาคม 2558

โครงการป้องกัน เฝ้าระวัง โรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขต
โครงการป้องกัน เฝ้าระวัง โรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขต
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 0 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 25 สิงหาคม 2558
โครงการ ป้องกัน เฝ้าระวัง โรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ใ
โครงการ ป้องกัน เฝ้าระวัง โรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ใ
(จำนวน 12 รูป ชมแล้ว 0 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 24 สิงหาคม 2558
โครงการรณรงค์ไถกลบตอซังพืช ขับเคลื่อนเมืองเกษตรสีเขียวจังหวั
โครงการรณรงค์ไถกลบตอซังพืช ขับเคลื่อนเมืองเกษตรสีเขียวจังหวั
(จำนวน 14 รูป ชมแล้ว 0 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 24 สิงหาคม 2558
พนักงานเทศบาลตำบลโคกม่วงและประชาชนตำบลโคกม่วงร่วมบริจาคโลหิต
พนักงานเทศบาลตำบลโคกม่วงและประชาชนตำบลโคกม่วงร่วมบริจาคโลหิต
(จำนวน 12 รูป ชมแล้ว 0 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 21 สิงหาคม 2558
ปิดท้ายโครงการฝึกอบรมหลักสูตรป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี
ปิดท้ายโครงการฝึกอบรมหลักสูตรป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 0 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 21 สิงหาคม 2558