อัลบั้มภาพ โครงการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน ประชาชนต้านยาเสพติด ประจำปี 2561
* อัลบั้ม *
นายวิศิษฐ ชูสง นายกเทศมนตรีตำบลโคกม่วงรับเกียรติบัตรศูนย์พัฒ
นายวิศิษฐ ชูสง นายกเทศมนตรีตำบลโคกม่วงรับเกียรติบัตรศูนย์พัฒ
(จำนวน 30 รูป ชมแล้ว 119 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 29 ธันวาคม 2558
.เทศบาลตำบลโคกม่วงร่วมกับกองพันทหารช่างที่ 401 พัฒนาแหล่งน้ำ
.เทศบาลตำบลโคกม่วงร่วมกับกองพันทหารช่างที่ 401 พัฒนาแหล่งน้ำ
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 52 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 29 ธันวาคม 2558
เทศบาลตำบลโคกม่วง โดยนายวิศิษฐ ชูสง นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยเจ
เทศบาลตำบลโคกม่วง โดยนายวิศิษฐ ชูสง นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยเจ
(จำนวน 14 รูป ชมแล้ว 55 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 18 ธันวาคม 2558
กู้ชีพเทศบาลตำบลโคกม่วงคว้าแชมป์Boomจากโครงการพัฒนาทักษะการแ
กู้ชีพเทศบาลตำบลโคกม่วงคว้าแชมป์Boomจากโครงการพัฒนาทักษะการแ
(จำนวน 14 รูป ชมแล้ว 60 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 17 ธันวาคม 2558
แจ้งผลน้ำประปาหมู่ที่ 10 บ้านโคกแมว ขณะนี้ผู้ใช้น้ำประปาสามา
แจ้งผลน้ำประปาหมู่ที่ 10 บ้านโคกแมว ขณะนี้ผู้ใช้น้ำประปาสามา
(จำนวน 2 รูป ชมแล้ว 54 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 16 ธันวาคม 2558

กองช่างเทศบาลตำบลโคกม่วง กำลังเร่งดำเนินการปรับปรุงระบบประปา
กองช่างเทศบาลตำบลโคกม่วง กำลังเร่งดำเนินการปรับปรุงระบบประปา
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 49 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 14 ธันวาคม 2558
เนื่องจากขณะนี้ ทางเทศบาล ตำบลโคกม่วง กำลังดำเนินการปรับปรุง
เนื่องจากขณะนี้ ทางเทศบาล ตำบลโคกม่วง กำลังดำเนินการปรับปรุง
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 53 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 14 ธันวาคม 2558
ประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกม่วง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2558
ประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกม่วง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2558
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 51 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 13 ธันวาคม 2558
กิจกรรม bike for dad
กิจกรรม bike for dad
(จำนวน 21 รูป ชมแล้ว 60 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 13 ธันวาคม 2558
นายวิศิษฐ ชูสง นายกเทศมนตรีตำบลโคกม่วง สมาชิกสภา และพนักงาน
นายวิศิษฐ ชูสง นายกเทศมนตรีตำบลโคกม่วง สมาชิกสภา และพนักงาน
(จำนวน 16 รูป ชมแล้ว 57 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 05 ธันวาคม 2558

กู้ชีพเทศบาลตำบลโคกม่วงร่วมการอบรมเชิงปฎิบัติการฟื้นฟูการปฐม
กู้ชีพเทศบาลตำบลโคกม่วงร่วมการอบรมเชิงปฎิบัติการฟื้นฟูการปฐม
(จำนวน 18 รูป ชมแล้ว 51 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558
ภารกิจกองช่าง
ภารกิจกองช่าง
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 54 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558
โครงการเข้าวัดรักษาศีล 5 พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม ณ วัดโคกม่ว
โครงการเข้าวัดรักษาศีล 5 พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม ณ วัดโคกม่ว
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 52 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558
ศพด.บ้านควนยวน ร่วมสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีลอยกระทง จัดการประก
ศพด.บ้านควนยวน ร่วมสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีลอยกระทง จัดการประก
(จำนวน 15 รูป ชมแล้ว 52 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558
เทศบาลตำบลโคกม่วง ต้อนรับอัยการจังหวัดพัทลุง จากสำนักงานอัยก
เทศบาลตำบลโคกม่วง ต้อนรับอัยการจังหวัดพัทลุง จากสำนักงานอัยก
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 52 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558

โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 6 บ้านคลองมวง
โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 6 บ้านคลองมวง
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 50 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558
.เทศบาลตำบลโคกม่วงร่วมกับอัยการจังหวัดพัทลุง จัดตั้งศูนย์อัย
.เทศบาลตำบลโคกม่วงร่วมกับอัยการจังหวัดพัทลุง จัดตั้งศูนย์อัย
(จำนวน 11 รูป ชมแล้ว 54 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558
โครงการฝึกอบรมและดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร เทศบาลตำบลโคก
โครงการฝึกอบรมและดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร เทศบาลตำบลโคก
(จำนวน 30 รูป ชมแล้ว 117 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558
แกนนำเยาวชนตำบลโคกม่วงจัดกิจกรรม
แกนนำเยาวชนตำบลโคกม่วงจัดกิจกรรม "โครงการกินผักป่า รักป่าผัก
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 31 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558
เทศบาลตำลบโคกม่วงออกพื้นที่ทำประชาคมขออนุญาตก่อสร้างโรงเรือน
เทศบาลตำลบโคกม่วงออกพื้นที่ทำประชาคมขออนุญาตก่อสร้างโรงเรือน
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 52 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558