อัลบั้มภาพ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน "ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนเทศบาลตำบลมะกอกเหนือ"
* อัลบั้ม *
ภารกิจกองช่าง
ภารกิจกองช่าง
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 63 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558
โครงการเข้าวัดรักษาศีล 5 พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม ณ วัดโคกม่ว
โครงการเข้าวัดรักษาศีล 5 พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม ณ วัดโคกม่ว
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 64 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558
ศพด.บ้านควนยวน ร่วมสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีลอยกระทง จัดการประก
ศพด.บ้านควนยวน ร่วมสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีลอยกระทง จัดการประก
(จำนวน 15 รูป ชมแล้ว 66 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558
เทศบาลตำบลโคกม่วง ต้อนรับอัยการจังหวัดพัทลุง จากสำนักงานอัยก
เทศบาลตำบลโคกม่วง ต้อนรับอัยการจังหวัดพัทลุง จากสำนักงานอัยก
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 61 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558
โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 6 บ้านคลองมวง
โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 6 บ้านคลองมวง
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 57 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558

.เทศบาลตำบลโคกม่วงร่วมกับอัยการจังหวัดพัทลุง จัดตั้งศูนย์อัย
.เทศบาลตำบลโคกม่วงร่วมกับอัยการจังหวัดพัทลุง จัดตั้งศูนย์อัย
(จำนวน 11 รูป ชมแล้ว 67 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558
โครงการฝึกอบรมและดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร เทศบาลตำบลโคก
โครงการฝึกอบรมและดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร เทศบาลตำบลโคก
(จำนวน 30 รูป ชมแล้ว 142 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558
แกนนำเยาวชนตำบลโคกม่วงจัดกิจกรรม
แกนนำเยาวชนตำบลโคกม่วงจัดกิจกรรม "โครงการกินผักป่า รักป่าผัก
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 40 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558
เทศบาลตำลบโคกม่วงออกพื้นที่ทำประชาคมขออนุญาตก่อสร้างโรงเรือน
เทศบาลตำลบโคกม่วงออกพื้นที่ทำประชาคมขออนุญาตก่อสร้างโรงเรือน
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 63 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558
ภาระกิจในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
ภาระกิจในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 65 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558

รองนายกเทศมนตรีตำบลโคกม่วงเป็นประธานในพิธีเปิด ศพด.ท่าควายหล
รองนายกเทศมนตรีตำบลโคกม่วงเป็นประธานในพิธีเปิด ศพด.ท่าควายหล
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 67 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558
ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลโคกม่วง ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื
ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลโคกม่วง ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื
(จำนวน 27 รูป ชมแล้ว 149 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 06 พฤศจิกายน 2558
อสม.รพ.สต.บ้านเกาะทองสม(หมู่ที่ 2,8 และ9) ร่วมรณรงค์โครงการบ
อสม.รพ.สต.บ้านเกาะทองสม(หมู่ที่ 2,8 และ9) ร่วมรณรงค์โครงการบ
(จำนวน 14 รูป ชมแล้ว 65 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 06 พฤศจิกายน 2558
พิธีเปิดโครงการอนุรักษ์ประเพณีชักพระออกพรรษา ประจำปี 2558
พิธีเปิดโครงการอนุรักษ์ประเพณีชักพระออกพรรษา ประจำปี 2558
(จำนวน 15 รูป ชมแล้ว 66 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 06 พฤศจิกายน 2558
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน คณะกกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน คณะกกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ
(จำนวน 16 รูป ชมแล้ว 76 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 15 ตุลาคม 2558

ทำบุญวันสารทเดือนสิบ วัดควนยวน
ทำบุญวันสารทเดือนสิบ วัดควนยวน
(จำนวน 16 รูป ชมแล้ว 73 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 15 ตุลาคม 2558
สรุปผลการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ประจำปี 2558 ที่ดำเนินการ
สรุปผลการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ประจำปี 2558 ที่ดำเนินการ
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 65 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 15 ตุลาคม 2558
เชิญชวนทุกท่านออกกำลังกายเพื่อสุขภาพหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลโค
เชิญชวนทุกท่านออกกำลังกายเพื่อสุขภาพหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลโค
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 68 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 15 ตุลาคม 2558
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลโคกม่วงลงพื้นที่รับซื้อ
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลโคกม่วงลงพื้นที่รับซื้อ
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 68 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 15 ตุลาคม 2558
เทศบาลคำยบโคกม่วง ร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลคำบบโคก
เทศบาลคำยบโคกม่วง ร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลคำบบโคก
(จำนวน 30 รูป ชมแล้ว 146 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 01 ตุลาคม 2558