อัลบั้มภาพ ภารกิจกองช่างประจำเดือนธันวาคม 2561
* อัลบั้ม *
งานเกษตรแฟร์ ของดีโคกม่วง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558
งานเกษตรแฟร์ ของดีโคกม่วง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 1 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 04 สิงหาคม 2558
โครงการค่ายพัฒนาเด็กและเยาวชนตำบลโคกม่วง ประจำปี 2558 ระหว่า
โครงการค่ายพัฒนาเด็กและเยาวชนตำบลโคกม่วง ประจำปี 2558 ระหว่า
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 1 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 04 สิงหาคม 2558
โครงการกีฑานักเรียนนักเรียนต้านยาเสพติด ประจำปี 2558
โครงการกีฑานักเรียนนักเรียนต้านยาเสพติด ประจำปี 2558
(จำนวน 18 รูป ชมแล้ว 1 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 02 กรกฏาคม 2558
งานมหกรรมสุขภาพ วีถีชีวิตคนเมืองลุง ครั้งที่ 3 ประจำปี 2558
งานมหกรรมสุขภาพ วีถีชีวิตคนเมืองลุง ครั้งที่ 3 ประจำปี 2558
(จำนวน 20 รูป ชมแล้ว 1 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 26 มิถุนายน 2558
โครงการ
โครงการ "ฝึกทบทวน และฝึกซ้อมแผนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือ
(จำนวน 20 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 24 มิถุนายน 2558

เทศบาลโคกม่วงรับเกียรติบัตร ศพค.ระดับดีเด่น
เทศบาลโคกม่วงรับเกียรติบัตร ศพค.ระดับดีเด่น
(จำนวน 25 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 15 มิถุนายน 2558
โครงการตลาดนัดรักสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
โครงการตลาดนัดรักสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
(จำนวน 44 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 10 มิถุนายน 2558
24 เมษายน วันเทศบาล
24 เมษายน วันเทศบาล
(จำนวน 32 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 10 มิถุนายน 2558
โครงการโคกม่วงร่วมใจลดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์
โครงการโคกม่วงร่วมใจลดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์
(จำนวน 22 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 10 มิถุนายน 2558
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่ 2 พ.ศ.2558
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่ 2 พ.ศ.2558
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 10 มิถุนายน 2558

ชีวิตสดใส ธรรมใสใจ ห่วงใยผู้สูงอายุ คนพิการ
ชีวิตสดใส ธรรมใสใจ ห่วงใยผู้สูงอายุ คนพิการ
(จำนวน 20 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 08 มิถุนายน 2558
พนักงานเทศบาลตำบลโคกม่วง ร่วมนำปิ่นโตเข้าวัดรักษาศีล 5 พัฒนา
พนักงานเทศบาลตำบลโคกม่วง ร่วมนำปิ่นโตเข้าวัดรักษาศีล 5 พัฒนา
(จำนวน 17 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 06 พฤษภาคม 2558
3อ. 2ส. ห่วงใย ใส่ใจสุขภาพชุมชน
3อ. 2ส. ห่วงใย ใส่ใจสุขภาพชุมชน
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 15 เมษายน 2558
โครงการแสดงนิทรรศการและผลงานนักเรียน ประจำปี 2557 เฉลิมพระเก
โครงการแสดงนิทรรศการและผลงานนักเรียน ประจำปี 2557 เฉลิมพระเก
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 10 เมษายน 2558
งานวันกตัญญูรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2558
งานวันกตัญญูรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2558
(จำนวน 19 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 10 เมษายน 2558

การแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ครั้งที่ 3
การแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ครั้งที่ 3
(จำนวน 30 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 30 มีนาคม 2558
การแข่งขันกีฬาประชาชนต้านยาเสพติด
การแข่งขันกีฬาประชาชนต้านยาเสพติด "โคกม่วงเกมส์" ประจำปี 255
(จำนวน 29 รูป ชมแล้ว 3 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 30 มีนาคม 2558
คัดกรองเบาหวาน ความดัน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าควา
คัดกรองเบาหวาน ความดัน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าควา
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 19 มีนาคม 2558
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558
(จำนวน 23 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 27 มกราคม 2558
โครงการโคกม่วงร่วมใจลดภัยช่วงเทศการ (ปีใหม่) ประจำปี 2558
โครงการโคกม่วงร่วมใจลดภัยช่วงเทศการ (ปีใหม่) ประจำปี 2558
(จำนวน 20 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 27 มกราคม 2558