อัลบั้มภาพ โครงการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน ประชาชนต้านยาเสพติด ประจำปี 2561
* อัลบั้ม *
ภาระกิจในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
ภาระกิจในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 57 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558
รองนายกเทศมนตรีตำบลโคกม่วงเป็นประธานในพิธีเปิด ศพด.ท่าควายหล
รองนายกเทศมนตรีตำบลโคกม่วงเป็นประธานในพิธีเปิด ศพด.ท่าควายหล
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 50 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558
ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลโคกม่วง ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื
ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลโคกม่วง ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื
(จำนวน 27 รูป ชมแล้ว 123 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 06 พฤศจิกายน 2558
อสม.รพ.สต.บ้านเกาะทองสม(หมู่ที่ 2,8 และ9) ร่วมรณรงค์โครงการบ
อสม.รพ.สต.บ้านเกาะทองสม(หมู่ที่ 2,8 และ9) ร่วมรณรงค์โครงการบ
(จำนวน 14 รูป ชมแล้ว 55 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 06 พฤศจิกายน 2558
พิธีเปิดโครงการอนุรักษ์ประเพณีชักพระออกพรรษา ประจำปี 2558
พิธีเปิดโครงการอนุรักษ์ประเพณีชักพระออกพรรษา ประจำปี 2558
(จำนวน 15 รูป ชมแล้ว 53 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 06 พฤศจิกายน 2558

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน คณะกกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน คณะกกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ
(จำนวน 16 รูป ชมแล้ว 58 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 15 ตุลาคม 2558
ทำบุญวันสารทเดือนสิบ วัดควนยวน
ทำบุญวันสารทเดือนสิบ วัดควนยวน
(จำนวน 16 รูป ชมแล้ว 56 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 15 ตุลาคม 2558
สรุปผลการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ประจำปี 2558 ที่ดำเนินการ
สรุปผลการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ประจำปี 2558 ที่ดำเนินการ
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 54 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 15 ตุลาคม 2558
เชิญชวนทุกท่านออกกำลังกายเพื่อสุขภาพหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลโค
เชิญชวนทุกท่านออกกำลังกายเพื่อสุขภาพหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลโค
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 52 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 15 ตุลาคม 2558
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลโคกม่วงลงพื้นที่รับซื้อ
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลโคกม่วงลงพื้นที่รับซื้อ
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 53 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 15 ตุลาคม 2558

เทศบาลคำยบโคกม่วง ร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลคำบบโคก
เทศบาลคำยบโคกม่วง ร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลคำบบโคก
(จำนวน 30 รูป ชมแล้ว 117 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 01 ตุลาคม 2558
นายสุชาติ เอียดสั้น ประธานสภาเทศบาลตำบลโคกม่วง นัดประชุมสภาเ
นายสุชาติ เอียดสั้น ประธานสภาเทศบาลตำบลโคกม่วง นัดประชุมสภาเ
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 61 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 01 ตุลาคม 2558
ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลโคกม่วงร่วมเป็นตัวแทนอำเภอเขาชัยสนแข
ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลโคกม่วงร่วมเป็นตัวแทนอำเภอเขาชัยสนแข
(จำนวน 30 รูป ชมแล้ว 111 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 01 ตุลาคม 2558
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลนิคพัฒนา อ.มะนัง
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลนิคพัฒนา อ.มะนัง
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 53 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 01 ตุลาคม 2558
นายวิศิษฐ ชูสง นายกเทศมนตรีตำบลโคกม่วง เป็นประธานในพิธีเปิด
นายวิศิษฐ ชูสง นายกเทศมนตรีตำบลโคกม่วง เป็นประธานในพิธีเปิด
(จำนวน 30 รูป ชมแล้ว 112 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 01 ตุลาคม 2558

การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลโคกม่วง
การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลโคกม่วง
(จำนวน 0 รูป ชมแล้ว 63 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 30 กันยายน 2558
โครงการสร้างคนรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพที่บ้านทุ่งยาว
โครงการสร้างคนรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพที่บ้านทุ่งยาว
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 54 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 15 กันยายน 2558
เทศบาลตำบลโคกม่วง ขอแสดงความยินดีกับผู้ฝึกสอนและนักกรีฑายอดเ
เทศบาลตำบลโคกม่วง ขอแสดงความยินดีกับผู้ฝึกสอนและนักกรีฑายอดเ
(จำนวน 43 รูป ชมแล้ว 113 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 01 กันยายน 2558
เฝ้าระวังและป้องกันมะเร็งปาก มะเร็งปากมดลูก_มะเร็งเต้านมบ้าน
เฝ้าระวังและป้องกันมะเร็งปาก มะเร็งปากมดลูก_มะเร็งเต้านมบ้าน
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 56 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 31 สิงหาคม 2558
โครงการแข่งขันทักษะทางด้านวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ณ ศูนย์พ
โครงการแข่งขันทักษะทางด้านวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ณ ศูนย์พ
(จำนวน 16 รูป ชมแล้ว 56 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 สิงหาคม 2558