อัลบั้มภาพ ภารกิจกองช่างประจำเดือนธันวาคม 2561
* อัลบั้ม *
โครงการฝึกอบรมและดูงานพัฒนาศักยภาพบุคลากรเทศบาลตำบลโคกม่วง
โครงการฝึกอบรมและดูงานพัฒนาศักยภาพบุคลากรเทศบาลตำบลโคกม่วง
(จำนวน 20 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 27 มกราคม 2558
รับเกียรติบัตรหน่วยงานที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น ประจำป
รับเกียรติบัตรหน่วยงานที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น ประจำป
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 27 มกราคม 2558
โครงการฝึกอบรม และดูงานเพื่อสร้างศักยภาพ
โครงการฝึกอบรม และดูงานเพื่อสร้างศักยภาพ
(จำนวน 20 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 24 ธันวาคม 2557
นายกโคกม่วงลงพื้นที่ร่วมกับผู้นำชุมชนช่วยเหลือผู้พิการในพื้น
นายกโคกม่วงลงพื้นที่ร่วมกับผู้นำชุมชนช่วยเหลือผู้พิการในพื้น
(จำนวน 11 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 12 ธันวาคม 2557
โครงการเทิดทูนและป้องกันสถาบันพระมหากษัตริย์
โครงการเทิดทูนและป้องกันสถาบันพระมหากษัตริย์
(จำนวน 17 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 12 ธันวาคม 2557

ผู้ว่าฯ เยี่ยมบ้าน ยามเย็น ได้บุญ ได้ใจ
ผู้ว่าฯ เยี่ยมบ้าน ยามเย็น ได้บุญ ได้ใจ
(จำนวน 0 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 02 พฤศจิกายน 2557
งานสมัชชาสวัสดิการชุมชนคนเมืองลุงไม่ทิ้งกัน ครั้งที่ 3
งานสมัชชาสวัสดิการชุมชนคนเมืองลุงไม่ทิ้งกัน ครั้งที่ 3
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 14 ตุลาคม 2557
เทศกาลงานประเพณีชักพระออกพรรษา ประจำปี 2557
เทศกาลงานประเพณีชักพระออกพรรษา ประจำปี 2557
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 13 ตุลาคม 2557
โครงการรวมพลังใจต้านภัยเอดส์ ปี 2
โครงการรวมพลังใจต้านภัยเอดส์ ปี 2
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 30 กันยายน 2557
โครงการมหกรรมสุขภาพ วิถีชีวิตคนโคกม่วง ครั้งที่ 3 ปี 2557
โครงการมหกรรมสุขภาพ วิถีชีวิตคนโคกม่วง ครั้งที่ 3 ปี 2557
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 18 กันยายน 2557

การตรวจติดตามโคงการพัฒนาตามพระราชดำริ
การตรวจติดตามโคงการพัฒนาตามพระราชดำริ
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 18 กันยายน 2557
การมอบเกียรติบัตรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การมอบเกียรติบัตรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 29 สิงหาคม 2557
คลินิกเกษตรเคลื่อนที่
คลินิกเกษตรเคลื่อนที่
(จำนวน 11 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 19 สิงหาคม 2557
โครงการแข่งขันทักษะทางด้านวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โครงการแข่งขันทักษะทางด้านวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 19 สิงหาคม 2557
วันรณรงค์ปลูกไม้ยืนต้นเฉลิมพระเกียรติ
วันรณรงค์ปลูกไม้ยืนต้นเฉลิมพระเกียรติ
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 17 กรกฏาคม 2557

กิจกรรมสร้างโอกาสและเข้าถึงสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุ
กิจกรรมสร้างโอกาสและเข้าถึงสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุ
(จำนวน 14 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 15 กรกฏาคม 2557
การแข่งขันกรีฑานักเรียนต้านยาเสพติด ประจำปี 2557
การแข่งขันกรีฑานักเรียนต้านยาเสพติด ประจำปี 2557
(จำนวน 22 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 04 กรกฏาคม 2557
โครงการอบรมและฝึกปฏิบัติ หญิงตั้งครรภ์ สมาชิกในครอบครัวและจิ
โครงการอบรมและฝึกปฏิบัติ หญิงตั้งครรภ์ สมาชิกในครอบครัวและจิ
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 23 มิถุนายน 2557
โครงการจัดทำแปลงสาธิตย์ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการจัดทำแปลงสาธิตย์ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 14 มิถุนายน 2557
โครงการส่งเสริมสุขภาพ ผู้สูงวัย สร้างจิตสดใส ร่างกายแข็งแรง
โครงการส่งเสริมสุขภาพ ผู้สูงวัย สร้างจิตสดใส ร่างกายแข็งแรง
(จำนวน 18 รูป ชมแล้ว 0 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 13 มิถุนายน 2557