อัลบั้มภาพ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน "ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนเทศบาลตำบลมะกอกเหนือ"
* อัลบั้ม *
นายสุชาติ เอียดสั้น ประธานสภาเทศบาลตำบลโคกม่วง นัดประชุมสภาเ
นายสุชาติ เอียดสั้น ประธานสภาเทศบาลตำบลโคกม่วง นัดประชุมสภาเ
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 71 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 01 ตุลาคม 2558
ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลโคกม่วงร่วมเป็นตัวแทนอำเภอเขาชัยสนแข
ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลโคกม่วงร่วมเป็นตัวแทนอำเภอเขาชัยสนแข
(จำนวน 30 รูป ชมแล้ว 134 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 01 ตุลาคม 2558
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลนิคพัฒนา อ.มะนัง
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลนิคพัฒนา อ.มะนัง
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 63 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 01 ตุลาคม 2558
นายวิศิษฐ ชูสง นายกเทศมนตรีตำบลโคกม่วง เป็นประธานในพิธีเปิด
นายวิศิษฐ ชูสง นายกเทศมนตรีตำบลโคกม่วง เป็นประธานในพิธีเปิด
(จำนวน 30 รูป ชมแล้ว 136 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 01 ตุลาคม 2558
การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลโคกม่วง
การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลโคกม่วง
(จำนวน 0 รูป ชมแล้ว 94 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 30 กันยายน 2558

โครงการสร้างคนรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพที่บ้านทุ่งยาว
โครงการสร้างคนรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพที่บ้านทุ่งยาว
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 64 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 15 กันยายน 2558
เทศบาลตำบลโคกม่วง ขอแสดงความยินดีกับผู้ฝึกสอนและนักกรีฑายอดเ
เทศบาลตำบลโคกม่วง ขอแสดงความยินดีกับผู้ฝึกสอนและนักกรีฑายอดเ
(จำนวน 43 รูป ชมแล้ว 146 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 01 กันยายน 2558
เฝ้าระวังและป้องกันมะเร็งปาก มะเร็งปากมดลูก_มะเร็งเต้านมบ้าน
เฝ้าระวังและป้องกันมะเร็งปาก มะเร็งปากมดลูก_มะเร็งเต้านมบ้าน
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 71 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 31 สิงหาคม 2558
โครงการแข่งขันทักษะทางด้านวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ณ ศูนย์พ
โครงการแข่งขันทักษะทางด้านวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ณ ศูนย์พ
(จำนวน 16 รูป ชมแล้ว 67 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 สิงหาคม 2558
โครงการสานสัมพันธ์ สายใยผู้พิการ ประจำปี 2558
โครงการสานสัมพันธ์ สายใยผู้พิการ ประจำปี 2558
(จำนวน 13 รูป ชมแล้ว 68 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 26 สิงหาคม 2558

การประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกม่วง สมัยสามัย สมัยที่3 ครั้งที่ 1
การประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกม่วง สมัยสามัย สมัยที่3 ครั้งที่ 1
(จำนวน 12 รูป ชมแล้ว 68 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 25 สิงหาคม 2558
โครงการป้องกัน เฝ้าระวัง โรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขต
โครงการป้องกัน เฝ้าระวัง โรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขต
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 77 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 25 สิงหาคม 2558
โครงการ ป้องกัน เฝ้าระวัง โรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ใ
โครงการ ป้องกัน เฝ้าระวัง โรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ใ
(จำนวน 12 รูป ชมแล้ว 63 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 24 สิงหาคม 2558
โครงการรณรงค์ไถกลบตอซังพืช ขับเคลื่อนเมืองเกษตรสีเขียวจังหวั
โครงการรณรงค์ไถกลบตอซังพืช ขับเคลื่อนเมืองเกษตรสีเขียวจังหวั
(จำนวน 14 รูป ชมแล้ว 76 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 24 สิงหาคม 2558
พนักงานเทศบาลตำบลโคกม่วงและประชาชนตำบลโคกม่วงร่วมบริจาคโลหิต
พนักงานเทศบาลตำบลโคกม่วงและประชาชนตำบลโคกม่วงร่วมบริจาคโลหิต
(จำนวน 12 รูป ชมแล้ว 60 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 21 สิงหาคม 2558

ปิดท้ายโครงการฝึกอบรมหลักสูตรป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี
ปิดท้ายโครงการฝึกอบรมหลักสูตรป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 68 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 21 สิงหาคม 2558
งานเกษตรแฟร์ ของดีโคกม่วง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558
งานเกษตรแฟร์ ของดีโคกม่วง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 69 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 04 สิงหาคม 2558
โครงการค่ายพัฒนาเด็กและเยาวชนตำบลโคกม่วง ประจำปี 2558 ระหว่า
โครงการค่ายพัฒนาเด็กและเยาวชนตำบลโคกม่วง ประจำปี 2558 ระหว่า
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 69 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 04 สิงหาคม 2558
โครงการกีฑานักเรียนนักเรียนต้านยาเสพติด ประจำปี 2558
โครงการกีฑานักเรียนนักเรียนต้านยาเสพติด ประจำปี 2558
(จำนวน 18 รูป ชมแล้ว 63 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 02 กรกฏาคม 2558
งานมหกรรมสุขภาพ วีถีชีวิตคนเมืองลุง ครั้งที่ 3 ประจำปี 2558
งานมหกรรมสุขภาพ วีถีชีวิตคนเมืองลุง ครั้งที่ 3 ประจำปี 2558
(จำนวน 20 รูป ชมแล้ว 71 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 26 มิถุนายน 2558