อัลบั้มภาพ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน "ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนเทศบาลตำบลมะกอกเหนือ"
* อัลบั้ม *
ทำบุญวันสารทเดือนสิบ วัดควนยวน
ทำบุญวันสารทเดือนสิบ วัดควนยวน
(จำนวน 16 รูป ชมแล้ว 85 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 15 ตุลาคม 2558
สรุปผลการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ประจำปี 2558 ที่ดำเนินการ
สรุปผลการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ประจำปี 2558 ที่ดำเนินการ
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 75 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 15 ตุลาคม 2558
เชิญชวนทุกท่านออกกำลังกายเพื่อสุขภาพหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลโค
เชิญชวนทุกท่านออกกำลังกายเพื่อสุขภาพหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลโค
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 83 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 15 ตุลาคม 2558
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลโคกม่วงลงพื้นที่รับซื้อ
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลโคกม่วงลงพื้นที่รับซื้อ
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 78 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 15 ตุลาคม 2558
เทศบาลคำยบโคกม่วง ร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลคำบบโคก
เทศบาลคำยบโคกม่วง ร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลคำบบโคก
(จำนวน 30 รูป ชมแล้ว 178 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 01 ตุลาคม 2558

นายสุชาติ เอียดสั้น ประธานสภาเทศบาลตำบลโคกม่วง นัดประชุมสภาเ
นายสุชาติ เอียดสั้น ประธานสภาเทศบาลตำบลโคกม่วง นัดประชุมสภาเ
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 81 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 01 ตุลาคม 2558
ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลโคกม่วงร่วมเป็นตัวแทนอำเภอเขาชัยสนแข
ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลโคกม่วงร่วมเป็นตัวแทนอำเภอเขาชัยสนแข
(จำนวน 30 รูป ชมแล้ว 170 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 01 ตุลาคม 2558
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลนิคพัฒนา อ.มะนัง
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลนิคพัฒนา อ.มะนัง
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 75 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 01 ตุลาคม 2558
นายวิศิษฐ ชูสง นายกเทศมนตรีตำบลโคกม่วง เป็นประธานในพิธีเปิด
นายวิศิษฐ ชูสง นายกเทศมนตรีตำบลโคกม่วง เป็นประธานในพิธีเปิด
(จำนวน 30 รูป ชมแล้ว 164 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 01 ตุลาคม 2558
การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลโคกม่วง
การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลโคกม่วง
(จำนวน 0 รูป ชมแล้ว 106 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 30 กันยายน 2558

โครงการสร้างคนรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพที่บ้านทุ่งยาว
โครงการสร้างคนรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพที่บ้านทุ่งยาว
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 74 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 15 กันยายน 2558
เทศบาลตำบลโคกม่วง ขอแสดงความยินดีกับผู้ฝึกสอนและนักกรีฑายอดเ
เทศบาลตำบลโคกม่วง ขอแสดงความยินดีกับผู้ฝึกสอนและนักกรีฑายอดเ
(จำนวน 43 รูป ชมแล้ว 174 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 01 กันยายน 2558
เฝ้าระวังและป้องกันมะเร็งปาก มะเร็งปากมดลูก_มะเร็งเต้านมบ้าน
เฝ้าระวังและป้องกันมะเร็งปาก มะเร็งปากมดลูก_มะเร็งเต้านมบ้าน
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 80 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 31 สิงหาคม 2558
โครงการแข่งขันทักษะทางด้านวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ณ ศูนย์พ
โครงการแข่งขันทักษะทางด้านวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ณ ศูนย์พ
(จำนวน 16 รูป ชมแล้ว 78 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 สิงหาคม 2558
โครงการสานสัมพันธ์ สายใยผู้พิการ ประจำปี 2558
โครงการสานสัมพันธ์ สายใยผู้พิการ ประจำปี 2558
(จำนวน 13 รูป ชมแล้ว 78 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 26 สิงหาคม 2558

การประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกม่วง สมัยสามัย สมัยที่3 ครั้งที่ 1
การประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกม่วง สมัยสามัย สมัยที่3 ครั้งที่ 1
(จำนวน 12 รูป ชมแล้ว 77 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 25 สิงหาคม 2558
โครงการป้องกัน เฝ้าระวัง โรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขต
โครงการป้องกัน เฝ้าระวัง โรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขต
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 89 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 25 สิงหาคม 2558
โครงการ ป้องกัน เฝ้าระวัง โรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ใ
โครงการ ป้องกัน เฝ้าระวัง โรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ใ
(จำนวน 12 รูป ชมแล้ว 73 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 24 สิงหาคม 2558
โครงการรณรงค์ไถกลบตอซังพืช ขับเคลื่อนเมืองเกษตรสีเขียวจังหวั
โครงการรณรงค์ไถกลบตอซังพืช ขับเคลื่อนเมืองเกษตรสีเขียวจังหวั
(จำนวน 14 รูป ชมแล้ว 85 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 24 สิงหาคม 2558
พนักงานเทศบาลตำบลโคกม่วงและประชาชนตำบลโคกม่วงร่วมบริจาคโลหิต
พนักงานเทศบาลตำบลโคกม่วงและประชาชนตำบลโคกม่วงร่วมบริจาคโลหิต
(จำนวน 12 รูป ชมแล้ว 70 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 21 สิงหาคม 2558