อัลบั้มภาพ โครงการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน ประชาชนต้านยาเสพติด ประจำปี 2561
* อัลบั้ม *
โครงการสานสัมพันธ์ สายใยผู้พิการ ประจำปี 2558
โครงการสานสัมพันธ์ สายใยผู้พิการ ประจำปี 2558
(จำนวน 13 รูป ชมแล้ว 55 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 26 สิงหาคม 2558
การประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกม่วง สมัยสามัย สมัยที่3 ครั้งที่ 1
การประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกม่วง สมัยสามัย สมัยที่3 ครั้งที่ 1
(จำนวน 12 รูป ชมแล้ว 55 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 25 สิงหาคม 2558
โครงการป้องกัน เฝ้าระวัง โรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขต
โครงการป้องกัน เฝ้าระวัง โรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขต
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 67 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 25 สิงหาคม 2558
โครงการ ป้องกัน เฝ้าระวัง โรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ใ
โครงการ ป้องกัน เฝ้าระวัง โรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ใ
(จำนวน 12 รูป ชมแล้ว 54 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 24 สิงหาคม 2558
โครงการรณรงค์ไถกลบตอซังพืช ขับเคลื่อนเมืองเกษตรสีเขียวจังหวั
โครงการรณรงค์ไถกลบตอซังพืช ขับเคลื่อนเมืองเกษตรสีเขียวจังหวั
(จำนวน 14 รูป ชมแล้ว 62 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 24 สิงหาคม 2558

พนักงานเทศบาลตำบลโคกม่วงและประชาชนตำบลโคกม่วงร่วมบริจาคโลหิต
พนักงานเทศบาลตำบลโคกม่วงและประชาชนตำบลโคกม่วงร่วมบริจาคโลหิต
(จำนวน 12 รูป ชมแล้ว 52 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 21 สิงหาคม 2558
ปิดท้ายโครงการฝึกอบรมหลักสูตรป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี
ปิดท้ายโครงการฝึกอบรมหลักสูตรป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 56 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 21 สิงหาคม 2558
งานเกษตรแฟร์ ของดีโคกม่วง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558
งานเกษตรแฟร์ ของดีโคกม่วง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 57 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 04 สิงหาคม 2558
โครงการค่ายพัฒนาเด็กและเยาวชนตำบลโคกม่วง ประจำปี 2558 ระหว่า
โครงการค่ายพัฒนาเด็กและเยาวชนตำบลโคกม่วง ประจำปี 2558 ระหว่า
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 56 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 04 สิงหาคม 2558
โครงการกีฑานักเรียนนักเรียนต้านยาเสพติด ประจำปี 2558
โครงการกีฑานักเรียนนักเรียนต้านยาเสพติด ประจำปี 2558
(จำนวน 18 รูป ชมแล้ว 54 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 02 กรกฏาคม 2558

งานมหกรรมสุขภาพ วีถีชีวิตคนเมืองลุง ครั้งที่ 3 ประจำปี 2558
งานมหกรรมสุขภาพ วีถีชีวิตคนเมืองลุง ครั้งที่ 3 ประจำปี 2558
(จำนวน 20 รูป ชมแล้ว 58 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 26 มิถุนายน 2558
โครงการ
โครงการ "ฝึกทบทวน และฝึกซ้อมแผนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือ
(จำนวน 20 รูป ชมแล้ว 33 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 24 มิถุนายน 2558
เทศบาลโคกม่วงรับเกียรติบัตร ศพค.ระดับดีเด่น
เทศบาลโคกม่วงรับเกียรติบัตร ศพค.ระดับดีเด่น
(จำนวน 25 รูป ชมแล้ว 56 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 15 มิถุนายน 2558
โครงการตลาดนัดรักสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
โครงการตลาดนัดรักสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
(จำนวน 44 รูป ชมแล้ว 121 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 10 มิถุนายน 2558
24 เมษายน วันเทศบาล
24 เมษายน วันเทศบาล
(จำนวน 32 รูป ชมแล้ว 107 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 10 มิถุนายน 2558

โครงการโคกม่วงร่วมใจลดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์
โครงการโคกม่วงร่วมใจลดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์
(จำนวน 22 รูป ชมแล้ว 55 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 10 มิถุนายน 2558
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่ 2 พ.ศ.2558
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่ 2 พ.ศ.2558
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 52 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 10 มิถุนายน 2558
ชีวิตสดใส ธรรมใสใจ ห่วงใยผู้สูงอายุ คนพิการ
ชีวิตสดใส ธรรมใสใจ ห่วงใยผู้สูงอายุ คนพิการ
(จำนวน 20 รูป ชมแล้ว 52 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 08 มิถุนายน 2558
พนักงานเทศบาลตำบลโคกม่วง ร่วมนำปิ่นโตเข้าวัดรักษาศีล 5 พัฒนา
พนักงานเทศบาลตำบลโคกม่วง ร่วมนำปิ่นโตเข้าวัดรักษาศีล 5 พัฒนา
(จำนวน 17 รูป ชมแล้ว 55 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 06 พฤษภาคม 2558
3อ. 2ส. ห่วงใย ใส่ใจสุขภาพชุมชน
3อ. 2ส. ห่วงใย ใส่ใจสุขภาพชุมชน
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 55 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 15 เมษายน 2558