อัลบั้มภาพ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน "ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนเทศบาลตำบลมะกอกเหนือ"
* อัลบั้ม *
โครงการ
โครงการ "ฝึกทบทวน และฝึกซ้อมแผนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือ
(จำนวน 20 รูป ชมแล้ว 41 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 24 มิถุนายน 2558
เทศบาลโคกม่วงรับเกียรติบัตร ศพค.ระดับดีเด่น
เทศบาลโคกม่วงรับเกียรติบัตร ศพค.ระดับดีเด่น
(จำนวน 25 รูป ชมแล้ว 65 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 15 มิถุนายน 2558
โครงการตลาดนัดรักสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
โครงการตลาดนัดรักสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
(จำนวน 44 รูป ชมแล้ว 150 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 10 มิถุนายน 2558
24 เมษายน วันเทศบาล
24 เมษายน วันเทศบาล
(จำนวน 32 รูป ชมแล้ว 128 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 10 มิถุนายน 2558
โครงการโคกม่วงร่วมใจลดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์
โครงการโคกม่วงร่วมใจลดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์
(จำนวน 22 รูป ชมแล้ว 64 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 10 มิถุนายน 2558

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่ 2 พ.ศ.2558
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่ 2 พ.ศ.2558
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 63 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 10 มิถุนายน 2558
ชีวิตสดใส ธรรมใสใจ ห่วงใยผู้สูงอายุ คนพิการ
ชีวิตสดใส ธรรมใสใจ ห่วงใยผู้สูงอายุ คนพิการ
(จำนวน 20 รูป ชมแล้ว 61 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 08 มิถุนายน 2558
พนักงานเทศบาลตำบลโคกม่วง ร่วมนำปิ่นโตเข้าวัดรักษาศีล 5 พัฒนา
พนักงานเทศบาลตำบลโคกม่วง ร่วมนำปิ่นโตเข้าวัดรักษาศีล 5 พัฒนา
(จำนวน 17 รูป ชมแล้ว 67 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 06 พฤษภาคม 2558
3อ. 2ส. ห่วงใย ใส่ใจสุขภาพชุมชน
3อ. 2ส. ห่วงใย ใส่ใจสุขภาพชุมชน
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 66 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 15 เมษายน 2558
โครงการแสดงนิทรรศการและผลงานนักเรียน ประจำปี 2557 เฉลิมพระเก
โครงการแสดงนิทรรศการและผลงานนักเรียน ประจำปี 2557 เฉลิมพระเก
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 62 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 10 เมษายน 2558

งานวันกตัญญูรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2558
งานวันกตัญญูรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2558
(จำนวน 19 รูป ชมแล้ว 66 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 10 เมษายน 2558
การแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ครั้งที่ 3
การแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ครั้งที่ 3
(จำนวน 30 รูป ชมแล้ว 161 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 30 มีนาคม 2558
การแข่งขันกีฬาประชาชนต้านยาเสพติด
การแข่งขันกีฬาประชาชนต้านยาเสพติด "โคกม่วงเกมส์" ประจำปี 255
(จำนวน 29 รูป ชมแล้ว 116 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 30 มีนาคม 2558
คัดกรองเบาหวาน ความดัน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าควา
คัดกรองเบาหวาน ความดัน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าควา
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 62 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 19 มีนาคม 2558
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558
(จำนวน 23 รูป ชมแล้ว 56 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 27 มกราคม 2558

โครงการโคกม่วงร่วมใจลดภัยช่วงเทศการ (ปีใหม่) ประจำปี 2558
โครงการโคกม่วงร่วมใจลดภัยช่วงเทศการ (ปีใหม่) ประจำปี 2558
(จำนวน 20 รูป ชมแล้ว 59 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 27 มกราคม 2558
โครงการฝึกอบรมและดูงานพัฒนาศักยภาพบุคลากรเทศบาลตำบลโคกม่วง
โครงการฝึกอบรมและดูงานพัฒนาศักยภาพบุคลากรเทศบาลตำบลโคกม่วง
(จำนวน 20 รูป ชมแล้ว 54 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 27 มกราคม 2558
รับเกียรติบัตรหน่วยงานที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น ประจำป
รับเกียรติบัตรหน่วยงานที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น ประจำป
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 52 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 27 มกราคม 2558
โครงการฝึกอบรม และดูงานเพื่อสร้างศักยภาพ
โครงการฝึกอบรม และดูงานเพื่อสร้างศักยภาพ
(จำนวน 20 รูป ชมแล้ว 58 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 24 ธันวาคม 2557
นายกโคกม่วงลงพื้นที่ร่วมกับผู้นำชุมชนช่วยเหลือผู้พิการในพื้น
นายกโคกม่วงลงพื้นที่ร่วมกับผู้นำชุมชนช่วยเหลือผู้พิการในพื้น
(จำนวน 11 รูป ชมแล้ว 59 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 12 ธันวาคม 2557