อัลบั้มภาพ โครงการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน ประชาชนต้านยาเสพติด ประจำปี 2561
* อัลบั้ม *
โครงการแสดงนิทรรศการและผลงานนักเรียน ประจำปี 2557 เฉลิมพระเก
โครงการแสดงนิทรรศการและผลงานนักเรียน ประจำปี 2557 เฉลิมพระเก
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 53 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 10 เมษายน 2558
งานวันกตัญญูรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2558
งานวันกตัญญูรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2558
(จำนวน 19 รูป ชมแล้ว 56 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 10 เมษายน 2558
การแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ครั้งที่ 3
การแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ครั้งที่ 3
(จำนวน 30 รูป ชมแล้ว 131 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 30 มีนาคม 2558
การแข่งขันกีฬาประชาชนต้านยาเสพติด
การแข่งขันกีฬาประชาชนต้านยาเสพติด "โคกม่วงเกมส์" ประจำปี 255
(จำนวน 29 รูป ชมแล้ว 79 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 30 มีนาคม 2558
คัดกรองเบาหวาน ความดัน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าควา
คัดกรองเบาหวาน ความดัน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าควา
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 52 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 19 มีนาคม 2558

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558
(จำนวน 23 รูป ชมแล้ว 47 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 27 มกราคม 2558
โครงการโคกม่วงร่วมใจลดภัยช่วงเทศการ (ปีใหม่) ประจำปี 2558
โครงการโคกม่วงร่วมใจลดภัยช่วงเทศการ (ปีใหม่) ประจำปี 2558
(จำนวน 20 รูป ชมแล้ว 51 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 27 มกราคม 2558
โครงการฝึกอบรมและดูงานพัฒนาศักยภาพบุคลากรเทศบาลตำบลโคกม่วง
โครงการฝึกอบรมและดูงานพัฒนาศักยภาพบุคลากรเทศบาลตำบลโคกม่วง
(จำนวน 20 รูป ชมแล้ว 47 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 27 มกราคม 2558
รับเกียรติบัตรหน่วยงานที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น ประจำป
รับเกียรติบัตรหน่วยงานที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น ประจำป
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 42 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 27 มกราคม 2558
โครงการฝึกอบรม และดูงานเพื่อสร้างศักยภาพ
โครงการฝึกอบรม และดูงานเพื่อสร้างศักยภาพ
(จำนวน 20 รูป ชมแล้ว 46 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 24 ธันวาคม 2557

นายกโคกม่วงลงพื้นที่ร่วมกับผู้นำชุมชนช่วยเหลือผู้พิการในพื้น
นายกโคกม่วงลงพื้นที่ร่วมกับผู้นำชุมชนช่วยเหลือผู้พิการในพื้น
(จำนวน 11 รูป ชมแล้ว 50 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 12 ธันวาคม 2557
โครงการเทิดทูนและป้องกันสถาบันพระมหากษัตริย์
โครงการเทิดทูนและป้องกันสถาบันพระมหากษัตริย์
(จำนวน 17 รูป ชมแล้ว 44 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 12 ธันวาคม 2557
ผู้ว่าฯ เยี่ยมบ้าน ยามเย็น ได้บุญ ได้ใจ
ผู้ว่าฯ เยี่ยมบ้าน ยามเย็น ได้บุญ ได้ใจ
(จำนวน 0 รูป ชมแล้ว 40 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 02 พฤศจิกายน 2557
งานสมัชชาสวัสดิการชุมชนคนเมืองลุงไม่ทิ้งกัน ครั้งที่ 3
งานสมัชชาสวัสดิการชุมชนคนเมืองลุงไม่ทิ้งกัน ครั้งที่ 3
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 41 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 14 ตุลาคม 2557
เทศกาลงานประเพณีชักพระออกพรรษา ประจำปี 2557
เทศกาลงานประเพณีชักพระออกพรรษา ประจำปี 2557
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 50 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 13 ตุลาคม 2557

โครงการรวมพลังใจต้านภัยเอดส์ ปี 2
โครงการรวมพลังใจต้านภัยเอดส์ ปี 2
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 40 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 30 กันยายน 2557
โครงการมหกรรมสุขภาพ วิถีชีวิตคนโคกม่วง ครั้งที่ 3 ปี 2557
โครงการมหกรรมสุขภาพ วิถีชีวิตคนโคกม่วง ครั้งที่ 3 ปี 2557
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 40 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 18 กันยายน 2557
การตรวจติดตามโคงการพัฒนาตามพระราชดำริ
การตรวจติดตามโคงการพัฒนาตามพระราชดำริ
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 39 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 18 กันยายน 2557
การมอบเกียรติบัตรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การมอบเกียรติบัตรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 39 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 29 สิงหาคม 2557
คลินิกเกษตรเคลื่อนที่
คลินิกเกษตรเคลื่อนที่
(จำนวน 11 รูป ชมแล้ว 42 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 19 สิงหาคม 2557