อัลบั้มภาพ ภารกิจกองช่างประจำเดือนธันวาคม 2561
* อัลบั้ม *
กิจกรรมรณรงค์ไถกลบตอซังเพื่อขับเคลื่อนโครงการเมืองเกษตรสีเขี
กิจกรรมรณรงค์ไถกลบตอซังเพื่อขับเคลื่อนโครงการเมืองเกษตรสีเขี
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 12 มิถุนายน 2557
เยาวชนวัยใส เชิดชูไทย สู่อาเซียน (AEC)
เยาวชนวัยใส เชิดชูไทย สู่อาเซียน (AEC)
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 31 พฤษภาคม 2557
การแข่งขันกีฑานักเรียน
การแข่งขันกีฑานักเรียน
(จำนวน 49 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 26 พฤษภาคม 2557
วันเทศบาล และการแข่งขันกีฬาตำบลต้นแบบ
วันเทศบาล และการแข่งขันกีฬาตำบลต้นแบบ
(จำนวน 30 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 06 พฤษภาคม 2557
กิจกรรมวันกตัญญู รดนำ้ผู้สูงอายุ ประจำปี 2557
กิจกรรมวันกตัญญู รดนำ้ผู้สูงอายุ ประจำปี 2557
(จำนวน 25 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 06 พฤษภาคม 2557

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าน ประจำปี 2557
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าน ประจำปี 2557
(จำนวน 12 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 06 พฤษภาคม 2557
โครงการแสดงนิทรรศการและผลงานนักเรียน (บัณฑิตน้อย) ประจำปีการ
โครงการแสดงนิทรรศการและผลงานนักเรียน (บัณฑิตน้อย) ประจำปีการ
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 17 เมษายน 2557
โครงการพัฒนาบทบาทสตรี
โครงการพัฒนาบทบาทสตรี
(จำนวน 24 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 17 เมษายน 2557
การแข่งขันกีฬาประชาชนต้านยาเสพติด ประจำปี 2557
การแข่งขันกีฬาประชาชนต้านยาเสพติด ประจำปี 2557
(จำนวน 11 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 02 เมษายน 2557
กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ครั้งที่ 2
กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ครั้งที่ 2
(จำนวน 11 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 02 เมษายน 2557

โครงการโคกม่วงร่วมใจลดภัยช่วงเทศกาล(ปีใหม่)ประจำปี 2556
โครงการโคกม่วงร่วมใจลดภัยช่วงเทศกาล(ปีใหม่)ประจำปี 2556
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 30 มกราคม 2557
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557
(จำนวน 15 รูป ชมแล้ว 1 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 มกราคม 2557
ชมรม อ.ส.ม. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านท่าควาย  ร่วมกับเทศบา
ชมรม อ.ส.ม. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านท่าควาย ร่วมกับเทศบา
(จำนวน 23 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 13 ธันวาคม 2556
เทศบาลตำบลโคกม่วง อำเภอเขาชัยสน คว้ารางวัลดีเด่นระดับภาค 3 ร
เทศบาลตำบลโคกม่วง อำเภอเขาชัยสน คว้ารางวัลดีเด่นระดับภาค 3 ร
(จำนวน 12 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 27 พฤศจิกายน 2556
งานประเพณีชักพระออกพรรษา ประจำปี 2556
งานประเพณีชักพระออกพรรษา ประจำปี 2556
(จำนวน 36 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 30 ตุลาคม 2556

วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2556
วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2556
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 30 ตุลาคม 2556
โครงการหลบบ้าน สานฝัน วันแห่งครอบครัว
โครงการหลบบ้าน สานฝัน วันแห่งครอบครัว
(จำนวน 19 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 13 กันยายน 2556
โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นแก่เครือข่ายสุขภาพตำบลโคกม่วง
โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นแก่เครือข่ายสุขภาพตำบลโคกม่วง
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 13 กันยายน 2556
โครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลโคกม่วง
โครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลโคกม่วง
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 19 สิงหาคม 2556
จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 08 สิงหาคม 2556