อัลบั้มภาพ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน "ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนเทศบาลตำบลมะกอกเหนือ"
* อัลบั้ม *
ปิดท้ายโครงการฝึกอบรมหลักสูตรป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี
ปิดท้ายโครงการฝึกอบรมหลักสูตรป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 77 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 21 สิงหาคม 2558
งานเกษตรแฟร์ ของดีโคกม่วง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558
งานเกษตรแฟร์ ของดีโคกม่วง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 79 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 04 สิงหาคม 2558
โครงการค่ายพัฒนาเด็กและเยาวชนตำบลโคกม่วง ประจำปี 2558 ระหว่า
โครงการค่ายพัฒนาเด็กและเยาวชนตำบลโคกม่วง ประจำปี 2558 ระหว่า
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 78 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 04 สิงหาคม 2558
โครงการกีฑานักเรียนนักเรียนต้านยาเสพติด ประจำปี 2558
โครงการกีฑานักเรียนนักเรียนต้านยาเสพติด ประจำปี 2558
(จำนวน 18 รูป ชมแล้ว 76 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 02 กรกฏาคม 2558
งานมหกรรมสุขภาพ วีถีชีวิตคนเมืองลุง ครั้งที่ 3 ประจำปี 2558
งานมหกรรมสุขภาพ วีถีชีวิตคนเมืองลุง ครั้งที่ 3 ประจำปี 2558
(จำนวน 20 รูป ชมแล้ว 82 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 26 มิถุนายน 2558

โครงการ
โครงการ "ฝึกทบทวน และฝึกซ้อมแผนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือ
(จำนวน 20 รูป ชมแล้ว 51 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 24 มิถุนายน 2558
เทศบาลโคกม่วงรับเกียรติบัตร ศพค.ระดับดีเด่น
เทศบาลโคกม่วงรับเกียรติบัตร ศพค.ระดับดีเด่น
(จำนวน 25 รูป ชมแล้ว 77 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 15 มิถุนายน 2558
โครงการตลาดนัดรักสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
โครงการตลาดนัดรักสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
(จำนวน 44 รูป ชมแล้ว 178 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 10 มิถุนายน 2558
24 เมษายน วันเทศบาล
24 เมษายน วันเทศบาล
(จำนวน 32 รูป ชมแล้ว 156 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 10 มิถุนายน 2558
โครงการโคกม่วงร่วมใจลดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์
โครงการโคกม่วงร่วมใจลดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์
(จำนวน 22 รูป ชมแล้ว 74 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 10 มิถุนายน 2558

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่ 2 พ.ศ.2558
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่ 2 พ.ศ.2558
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 73 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 10 มิถุนายน 2558
ชีวิตสดใส ธรรมใสใจ ห่วงใยผู้สูงอายุ คนพิการ
ชีวิตสดใส ธรรมใสใจ ห่วงใยผู้สูงอายุ คนพิการ
(จำนวน 20 รูป ชมแล้ว 71 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 08 มิถุนายน 2558
พนักงานเทศบาลตำบลโคกม่วง ร่วมนำปิ่นโตเข้าวัดรักษาศีล 5 พัฒนา
พนักงานเทศบาลตำบลโคกม่วง ร่วมนำปิ่นโตเข้าวัดรักษาศีล 5 พัฒนา
(จำนวน 17 รูป ชมแล้ว 76 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 06 พฤษภาคม 2558
3อ. 2ส. ห่วงใย ใส่ใจสุขภาพชุมชน
3อ. 2ส. ห่วงใย ใส่ใจสุขภาพชุมชน
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 76 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 15 เมษายน 2558
โครงการแสดงนิทรรศการและผลงานนักเรียน ประจำปี 2557 เฉลิมพระเก
โครงการแสดงนิทรรศการและผลงานนักเรียน ประจำปี 2557 เฉลิมพระเก
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 71 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 10 เมษายน 2558

งานวันกตัญญูรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2558
งานวันกตัญญูรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2558
(จำนวน 19 รูป ชมแล้ว 76 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 10 เมษายน 2558
การแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ครั้งที่ 3
การแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ครั้งที่ 3
(จำนวน 30 รูป ชมแล้ว 189 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 30 มีนาคม 2558
การแข่งขันกีฬาประชาชนต้านยาเสพติด
การแข่งขันกีฬาประชาชนต้านยาเสพติด "โคกม่วงเกมส์" ประจำปี 255
(จำนวน 29 รูป ชมแล้ว 144 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 30 มีนาคม 2558
คัดกรองเบาหวาน ความดัน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าควา
คัดกรองเบาหวาน ความดัน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าควา
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 72 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 19 มีนาคม 2558
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558
(จำนวน 23 รูป ชมแล้ว 65 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 27 มกราคม 2558