อัลบั้มภาพ โครงการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน ประชาชนต้านยาเสพติด ประจำปี 2561
* อัลบั้ม *
โครงการแข่งขันทักษะทางด้านวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โครงการแข่งขันทักษะทางด้านวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 41 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 19 สิงหาคม 2557
วันรณรงค์ปลูกไม้ยืนต้นเฉลิมพระเกียรติ
วันรณรงค์ปลูกไม้ยืนต้นเฉลิมพระเกียรติ
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 50 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 17 กรกฏาคม 2557
กิจกรรมสร้างโอกาสและเข้าถึงสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุ
กิจกรรมสร้างโอกาสและเข้าถึงสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุ
(จำนวน 14 รูป ชมแล้ว 41 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 15 กรกฏาคม 2557
การแข่งขันกรีฑานักเรียนต้านยาเสพติด ประจำปี 2557
การแข่งขันกรีฑานักเรียนต้านยาเสพติด ประจำปี 2557
(จำนวน 22 รูป ชมแล้ว 47 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 04 กรกฏาคม 2557
โครงการอบรมและฝึกปฏิบัติ หญิงตั้งครรภ์ สมาชิกในครอบครัวและจิ
โครงการอบรมและฝึกปฏิบัติ หญิงตั้งครรภ์ สมาชิกในครอบครัวและจิ
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 42 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 23 มิถุนายน 2557

โครงการจัดทำแปลงสาธิตย์ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการจัดทำแปลงสาธิตย์ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 56 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 14 มิถุนายน 2557
โครงการส่งเสริมสุขภาพ ผู้สูงวัย สร้างจิตสดใส ร่างกายแข็งแรง
โครงการส่งเสริมสุขภาพ ผู้สูงวัย สร้างจิตสดใส ร่างกายแข็งแรง
(จำนวน 18 รูป ชมแล้ว 62 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 13 มิถุนายน 2557
กิจกรรมรณรงค์ไถกลบตอซังเพื่อขับเคลื่อนโครงการเมืองเกษตรสีเขี
กิจกรรมรณรงค์ไถกลบตอซังเพื่อขับเคลื่อนโครงการเมืองเกษตรสีเขี
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 54 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 12 มิถุนายน 2557
เยาวชนวัยใส เชิดชูไทย สู่อาเซียน (AEC)
เยาวชนวัยใส เชิดชูไทย สู่อาเซียน (AEC)
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 49 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 31 พฤษภาคม 2557
การแข่งขันกีฑานักเรียน
การแข่งขันกีฑานักเรียน
(จำนวน 49 รูป ชมแล้ว 106 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 26 พฤษภาคม 2557

วันเทศบาล และการแข่งขันกีฬาตำบลต้นแบบ
วันเทศบาล และการแข่งขันกีฬาตำบลต้นแบบ
(จำนวน 30 รูป ชมแล้ว 120 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 06 พฤษภาคม 2557
กิจกรรมวันกตัญญู รดนำ้ผู้สูงอายุ ประจำปี 2557
กิจกรรมวันกตัญญู รดนำ้ผู้สูงอายุ ประจำปี 2557
(จำนวน 25 รูป ชมแล้ว 55 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 06 พฤษภาคม 2557
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าน ประจำปี 2557
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าน ประจำปี 2557
(จำนวน 12 รูป ชมแล้ว 52 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 06 พฤษภาคม 2557
โครงการแสดงนิทรรศการและผลงานนักเรียน (บัณฑิตน้อย) ประจำปีการ
โครงการแสดงนิทรรศการและผลงานนักเรียน (บัณฑิตน้อย) ประจำปีการ
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 56 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 17 เมษายน 2557
โครงการพัฒนาบทบาทสตรี
โครงการพัฒนาบทบาทสตรี
(จำนวน 24 รูป ชมแล้ว 58 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 17 เมษายน 2557

การแข่งขันกีฬาประชาชนต้านยาเสพติด ประจำปี 2557
การแข่งขันกีฬาประชาชนต้านยาเสพติด ประจำปี 2557
(จำนวน 11 รูป ชมแล้ว 54 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 02 เมษายน 2557
กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ครั้งที่ 2
กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ครั้งที่ 2
(จำนวน 11 รูป ชมแล้ว 49 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 02 เมษายน 2557
โครงการโคกม่วงร่วมใจลดภัยช่วงเทศกาล(ปีใหม่)ประจำปี 2556
โครงการโคกม่วงร่วมใจลดภัยช่วงเทศกาล(ปีใหม่)ประจำปี 2556
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 49 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 30 มกราคม 2557
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557
(จำนวน 15 รูป ชมแล้ว 48 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 มกราคม 2557
ชมรม อ.ส.ม. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านท่าควาย  ร่วมกับเทศบา
ชมรม อ.ส.ม. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านท่าควาย ร่วมกับเทศบา
(จำนวน 23 รูป ชมแล้ว 48 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 13 ธันวาคม 2556