อัลบั้มภาพ โครงการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน ประชาชนต้านยาเสพติด ประจำปี 2561
* อัลบั้ม *
เทศบาลตำบลโคกม่วง อำเภอเขาชัยสน คว้ารางวัลดีเด่นระดับภาค 3 ร
เทศบาลตำบลโคกม่วง อำเภอเขาชัยสน คว้ารางวัลดีเด่นระดับภาค 3 ร
(จำนวน 12 รูป ชมแล้ว 50 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 27 พฤศจิกายน 2556
งานประเพณีชักพระออกพรรษา ประจำปี 2556
งานประเพณีชักพระออกพรรษา ประจำปี 2556
(จำนวน 36 รูป ชมแล้ว 109 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 30 ตุลาคม 2556
วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2556
วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2556
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 53 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 30 ตุลาคม 2556
โครงการหลบบ้าน สานฝัน วันแห่งครอบครัว
โครงการหลบบ้าน สานฝัน วันแห่งครอบครัว
(จำนวน 19 รูป ชมแล้ว 55 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 13 กันยายน 2556
โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นแก่เครือข่ายสุขภาพตำบลโคกม่วง
โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นแก่เครือข่ายสุขภาพตำบลโคกม่วง
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 53 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 13 กันยายน 2556

โครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลโคกม่วง
โครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลโคกม่วง
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 54 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 19 สิงหาคม 2556
จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 53 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 08 สิงหาคม 2556
เรื่อง โครงการหนูน้อยสุขภาพดีประจำปี 2556
เรื่อง โครงการหนูน้อยสุขภาพดีประจำปี 2556
(จำนวน 17 รูป ชมแล้ว 58 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 08 สิงหาคม 2556
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง ทำ MOU ร่วมกับเทศบาลตำบลโคกม่ว
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง ทำ MOU ร่วมกับเทศบาลตำบลโคกม่ว
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 53 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 06 สิงหาคม 2556
แห่เทียนพรรษา ประจำปี 2556
แห่เทียนพรรษา ประจำปี 2556
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 52 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 06 สิงหาคม 2556

โคกม่วงร่วมใจทอดผ้าป่าพันธุ์ไม้และวัสดุเพาะชำกล้าไม้  เพื่อร
โคกม่วงร่วมใจทอดผ้าป่าพันธุ์ไม้และวัสดุเพาะชำกล้าไม้ เพื่อร
(จำนวน 12 รูป ชมแล้ว 49 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 06 สิงหาคม 2556
นายกเทศมนตรีตำบลโคกม่วง ลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นจากประชาชน
นายกเทศมนตรีตำบลโคกม่วง ลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นจากประชาชน
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 54 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 31 กรกฏาคม 2556
เทศบาลตำบลโคกม่วง เสริมสร้างทักษะด้านกีฬา แข่งขันกรีฑานักเรี
เทศบาลตำบลโคกม่วง เสริมสร้างทักษะด้านกีฬา แข่งขันกรีฑานักเรี
(จำนวน 28 รูป ชมแล้ว 113 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 10 กรกฏาคม 2556
ฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เตรียมความพร้อมรับมือ
ฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เตรียมความพร้อมรับมือ
(จำนวน 23 รูป ชมแล้ว 58 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 24 มิถุนายน 2556
โครงการเยาวชนตำบลโคกม่วง ประจำปี 2556
โครงการเยาวชนตำบลโคกม่วง ประจำปี 2556
(จำนวน 14 รูป ชมแล้ว 56 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 18 มิถุนายน 2556

เทศบาลตำบลโคกม่วง ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดค่ายมุสลิมภา
เทศบาลตำบลโคกม่วง ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดค่ายมุสลิมภา
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 57 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 31 พฤษภาคม 2556
หมู่บ้านลดการใช้ยาที่มีส่วนผสมของสเตียรอยด์และการใช้ยาที่ถูก
หมู่บ้านลดการใช้ยาที่มีส่วนผสมของสเตียรอยด์และการใช้ยาที่ถูก
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 52 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 31 พฤษภาคม 2556
งานวันกตัญญู รดน้ำผู้สูงอายุ ประจำปี 2556
งานวันกตัญญู รดน้ำผู้สูงอายุ ประจำปี 2556
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 52 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 10 พฤษภาคม 2556
นายกเทศมนตรีตำบลโคกม่วง ร่วมเปิดการแข่งขันกีฬาทองสมสัมพันธ์
นายกเทศมนตรีตำบลโคกม่วง ร่วมเปิดการแข่งขันกีฬาทองสมสัมพันธ์
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 55 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 14 มีนาคม 2556
การแข่งขันกีฬาประชาชนต้านยาเสพติด ประจำปี 2556
การแข่งขันกีฬาประชาชนต้านยาเสพติด ประจำปี 2556 "โคกม่วงเกมส์
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 39 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 01 มีนาคม 2556