อัลบั้มภาพ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน "ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนเทศบาลตำบลมะกอกเหนือ"
* อัลบั้ม *
โครงการส่งเสริมสุขภาพ ผู้สูงวัย สร้างจิตสดใส ร่างกายแข็งแรง
โครงการส่งเสริมสุขภาพ ผู้สูงวัย สร้างจิตสดใส ร่างกายแข็งแรง
(จำนวน 18 รูป ชมแล้ว 102 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 13 มิถุนายน 2557
กิจกรรมรณรงค์ไถกลบตอซังเพื่อขับเคลื่อนโครงการเมืองเกษตรสีเขี
กิจกรรมรณรงค์ไถกลบตอซังเพื่อขับเคลื่อนโครงการเมืองเกษตรสีเขี
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 75 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 12 มิถุนายน 2557
เยาวชนวัยใส เชิดชูไทย สู่อาเซียน (AEC)
เยาวชนวัยใส เชิดชูไทย สู่อาเซียน (AEC)
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 72 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 31 พฤษภาคม 2557
การแข่งขันกีฑานักเรียน
การแข่งขันกีฑานักเรียน
(จำนวน 49 รูป ชมแล้ว 161 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 26 พฤษภาคม 2557
วันเทศบาล และการแข่งขันกีฬาตำบลต้นแบบ
วันเทศบาล และการแข่งขันกีฬาตำบลต้นแบบ
(จำนวน 30 รูป ชมแล้ว 168 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 06 พฤษภาคม 2557

กิจกรรมวันกตัญญู รดนำ้ผู้สูงอายุ ประจำปี 2557
กิจกรรมวันกตัญญู รดนำ้ผู้สูงอายุ ประจำปี 2557
(จำนวน 25 รูป ชมแล้ว 79 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 06 พฤษภาคม 2557
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าน ประจำปี 2557
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าน ประจำปี 2557
(จำนวน 12 รูป ชมแล้ว 76 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 06 พฤษภาคม 2557
โครงการแสดงนิทรรศการและผลงานนักเรียน (บัณฑิตน้อย) ประจำปีการ
โครงการแสดงนิทรรศการและผลงานนักเรียน (บัณฑิตน้อย) ประจำปีการ
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 76 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 17 เมษายน 2557
โครงการพัฒนาบทบาทสตรี
โครงการพัฒนาบทบาทสตรี
(จำนวน 24 รูป ชมแล้ว 81 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 17 เมษายน 2557
การแข่งขันกีฬาประชาชนต้านยาเสพติด ประจำปี 2557
การแข่งขันกีฬาประชาชนต้านยาเสพติด ประจำปี 2557
(จำนวน 11 รูป ชมแล้ว 74 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 02 เมษายน 2557

กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ครั้งที่ 2
กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ครั้งที่ 2
(จำนวน 11 รูป ชมแล้ว 80 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 02 เมษายน 2557
โครงการโคกม่วงร่วมใจลดภัยช่วงเทศกาล(ปีใหม่)ประจำปี 2556
โครงการโคกม่วงร่วมใจลดภัยช่วงเทศกาล(ปีใหม่)ประจำปี 2556
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 72 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 30 มกราคม 2557
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557
(จำนวน 15 รูป ชมแล้ว 68 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 มกราคม 2557
ชมรม อ.ส.ม. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านท่าควาย  ร่วมกับเทศบา
ชมรม อ.ส.ม. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านท่าควาย ร่วมกับเทศบา
(จำนวน 23 รูป ชมแล้ว 71 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 13 ธันวาคม 2556
เทศบาลตำบลโคกม่วง อำเภอเขาชัยสน คว้ารางวัลดีเด่นระดับภาค 3 ร
เทศบาลตำบลโคกม่วง อำเภอเขาชัยสน คว้ารางวัลดีเด่นระดับภาค 3 ร
(จำนวน 12 รูป ชมแล้ว 73 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 27 พฤศจิกายน 2556

งานประเพณีชักพระออกพรรษา ประจำปี 2556
งานประเพณีชักพระออกพรรษา ประจำปี 2556
(จำนวน 36 รูป ชมแล้ว 165 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 30 ตุลาคม 2556
วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2556
วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2556
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 78 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 30 ตุลาคม 2556
โครงการหลบบ้าน สานฝัน วันแห่งครอบครัว
โครงการหลบบ้าน สานฝัน วันแห่งครอบครัว
(จำนวน 19 รูป ชมแล้ว 81 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 13 กันยายน 2556
โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นแก่เครือข่ายสุขภาพตำบลโคกม่วง
โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นแก่เครือข่ายสุขภาพตำบลโคกม่วง
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 74 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 13 กันยายน 2556
โครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลโคกม่วง
โครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลโคกม่วง
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 73 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 19 สิงหาคม 2556