อัลบั้มภาพ ภารกิจกองช่างประจำเดือนธันวาคม 2561
* อัลบั้ม *
ฝึกอบรมทบทวนความรู้เพื่่อเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่บุคลากรผู้ปฎ
ฝึกอบรมทบทวนความรู้เพื่่อเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่บุคลากรผู้ปฎ
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 17 ธันวาคม 2555
เทศบาลตำบลโคกม่วงร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ห
เทศบาลตำบลโคกม่วงร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ห
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 05 ธันวาคม 2555
หน่วยทันตกรรมพระราชทานเคลื่อนที่
หน่วยทันตกรรมพระราชทานเคลื่อนที่
(จำนวน 12 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 14 พฤศจิกายน 2555
ประเพณีชักพระออกพรรษา ประจำปี 2555
ประเพณีชักพระออกพรรษา ประจำปี 2555
(จำนวน 11 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 31 ตุลาคม 2555
รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายงานผู้บริหาร
รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายงานผู้บริหาร
(จำนวน 0 รูป ชมแล้ว 1 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 26 ตุลาคม 2555

กิจกรรมชวนน้องคุยเรื่องเพศ ไม่มีเอดส์ ไม่มีท้อง (ไม่พึงประสง
กิจกรรมชวนน้องคุยเรื่องเพศ ไม่มีเอดส์ ไม่มีท้อง (ไม่พึงประสง
(จำนวน 16 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 25 ตุลาคม 2555
เทศบา่ลเทศบาลตำบลโคกม่วงร่วม พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมห
เทศบา่ลเทศบาลตำบลโคกม่วงร่วม พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมห
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 23 ตุลาคม 2555
โครงการส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์แก่เด็กปฐมวัย
โครงการส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์แก่เด็กปฐมวัย
(จำนวน 14 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 กันยายน 2555
เทศบาลตำบลโคกม่วง รับโล่ได้รับเลือกเป็นต้นแบบในการดำเนินงาน
เทศบาลตำบลโคกม่วง รับโล่ได้รับเลือกเป็นต้นแบบในการดำเนินงาน
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 20 กันยายน 2555
มหกรรมสุขภาพตำบลโคกม่วง เทิดพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน
มหกรรมสุขภาพตำบลโคกม่วง เทิดพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 22 สิงหาคม 2555

ปลูกต้นไม้ถวายแม่ของแผ่นดิน55
ปลูกต้นไม้ถวายแม่ของแผ่นดิน55
(จำนวน 11 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 12 สิงหาคม 2555
เทศบาลตำบลโคกม่วงร่วมพิธี 12 สิงหามหาราชินี 2555
เทศบาลตำบลโคกม่วงร่วมพิธี 12 สิงหามหาราชินี 2555
(จำนวน 15 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 12 สิงหาคม 2555
โครงการดูแลสุขภาพในช่องปากแก่เด็กปฐมวัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โครงการดูแลสุขภาพในช่องปากแก่เด็กปฐมวัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 06 สิงหาคม 2555
โครงการศูนย์ฝึกชุมชน ตำบลโ่คกม่วง
โครงการศูนย์ฝึกชุมชน ตำบลโ่คกม่วง
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 25 กรกฏาคม 2555
ครงการหน่วยปฏิบัติการยุติธรรมเชิงรุก หน่วยปฏิบัติการยุติธรรม
ครงการหน่วยปฏิบัติการยุติธรรมเชิงรุก หน่วยปฏิบัติการยุติธรรม
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 20 กรกฏาคม 2555

โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการในเขตเทศบาลตำบลโคกม่วง?
โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการในเขตเทศบาลตำบลโคกม่วง?
(จำนวน 18 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 12 กรกฏาคม 2555
โครงการแข่งขันกีฬาส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปี 2555
โครงการแข่งขันกีฬาส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปี 2555
(จำนวน 13 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 06 มิถุนายน 2555
โครงการเวทีประชาคม ประจำปี 2555
โครงการเวทีประชาคม ประจำปี 2555
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 01 พฤษภาคม 2555
โครงกาเพิ่มทักษะการประกอบอาชีพชาวสวนยาง เพื่อสัมมาชีพ ตำบลโค
โครงกาเพิ่มทักษะการประกอบอาชีพชาวสวนยาง เพื่อสัมมาชีพ ตำบลโค
(จำนวน 0 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 30 เมษายน 2555
ประเพณีรดน้ำดำหัวขอพรผุ้สูงอายุประจำปี 2554 และมอบเบี้ยยังช
ประเพณีรดน้ำดำหัวขอพรผุ้สูงอายุประจำปี 2554 และมอบเบี้ยยังช
(จำนวน 13 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 08 เมษายน 2555