อัลบั้มภาพ โครงการเยาวชนยุคใหม่ ใส่ใจสุขภาพ ห่างไกลยาเสพติดฯ ประจำปี 2561
* อัลบั้ม *
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง ทำ MOU ร่วมกับเทศบาลตำบลโคกม่ว
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง ทำ MOU ร่วมกับเทศบาลตำบลโคกม่ว
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 42 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 06 สิงหาคม 2556
แห่เทียนพรรษา ประจำปี 2556
แห่เทียนพรรษา ประจำปี 2556
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 40 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 06 สิงหาคม 2556
โคกม่วงร่วมใจทอดผ้าป่าพันธุ์ไม้และวัสดุเพาะชำกล้าไม้  เพื่อร
โคกม่วงร่วมใจทอดผ้าป่าพันธุ์ไม้และวัสดุเพาะชำกล้าไม้ เพื่อร
(จำนวน 12 รูป ชมแล้ว 37 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 06 สิงหาคม 2556
นายกเทศมนตรีตำบลโคกม่วง ลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นจากประชาชน
นายกเทศมนตรีตำบลโคกม่วง ลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นจากประชาชน
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 41 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 31 กรกฏาคม 2556
เทศบาลตำบลโคกม่วง เสริมสร้างทักษะด้านกีฬา แข่งขันกรีฑานักเรี
เทศบาลตำบลโคกม่วง เสริมสร้างทักษะด้านกีฬา แข่งขันกรีฑานักเรี
(จำนวน 28 รูป ชมแล้ว 81 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 10 กรกฏาคม 2556

ฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เตรียมความพร้อมรับมือ
ฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เตรียมความพร้อมรับมือ
(จำนวน 23 รูป ชมแล้ว 40 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 24 มิถุนายน 2556
โครงการเยาวชนตำบลโคกม่วง ประจำปี 2556
โครงการเยาวชนตำบลโคกม่วง ประจำปี 2556
(จำนวน 14 รูป ชมแล้ว 40 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 18 มิถุนายน 2556
เทศบาลตำบลโคกม่วง ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดค่ายมุสลิมภา
เทศบาลตำบลโคกม่วง ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดค่ายมุสลิมภา
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 42 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 31 พฤษภาคม 2556
หมู่บ้านลดการใช้ยาที่มีส่วนผสมของสเตียรอยด์และการใช้ยาที่ถูก
หมู่บ้านลดการใช้ยาที่มีส่วนผสมของสเตียรอยด์และการใช้ยาที่ถูก
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 40 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 31 พฤษภาคม 2556
งานวันกตัญญู รดน้ำผู้สูงอายุ ประจำปี 2556
งานวันกตัญญู รดน้ำผู้สูงอายุ ประจำปี 2556
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 36 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 10 พฤษภาคม 2556

นายกเทศมนตรีตำบลโคกม่วง ร่วมเปิดการแข่งขันกีฬาทองสมสัมพันธ์
นายกเทศมนตรีตำบลโคกม่วง ร่วมเปิดการแข่งขันกีฬาทองสมสัมพันธ์
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 40 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 14 มีนาคม 2556
การแข่งขันกีฬาประชาชนต้านยาเสพติด ประจำปี 2556
การแข่งขันกีฬาประชาชนต้านยาเสพติด ประจำปี 2556 "โคกม่วงเกมส์
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 28 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 01 มีนาคม 2556
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "หลักสูตรอาสาสมัครการปฐมพยาบาลขั้น
(จำนวน 11 รูป ชมแล้ว 25 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556
ประชาคมปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อม หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 10 และหมู่ท
ประชาคมปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อม หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 10 และหมู่ท
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 40 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 06 กุมภาพันธ์ 2556
"โครงการปศิสัตว์อินทรีย์"
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 21 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2556

ประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญสมัญที่ 1 ครั้งที่ 2
ประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญสมัญที่ 1 ครั้งที่ 2
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 40 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2556
เทศบาลตำบลโคกม่วง อำเภอเขาชัยสน คว้ารางวัลรองชนะเลิศ จากการ
เทศบาลตำบลโคกม่วง อำเภอเขาชัยสน คว้ารางวัลรองชนะเลิศ จากการ
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 40 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 31 มกราคม 2556
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 56
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 56
(จำนวน 19 รูป ชมแล้ว 37 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 11 มกราคม 2556
แถลงนโยบายในคราวประชุมสภาเทศบาล สมัยสมามัญ สมัยที่ 1
แถลงนโยบายในคราวประชุมสภาเทศบาล สมัยสมามัญ สมัยที่ 1
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 40 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 10 มกราคม 2556
ฝึกอบรมทบทวนความรู้เพื่่อเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่บุคลากรผู้ปฎ
ฝึกอบรมทบทวนความรู้เพื่่อเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่บุคลากรผู้ปฎ
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 38 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 17 ธันวาคม 2555