อัลบั้มภาพ ภารกิจกองช่างประจำเดือนธันวาคม 2561
* อัลบั้ม *
โครงการ รณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2555 เพื่อลดอัตร
โครงการ รณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2555 เพื่อลดอัตร
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 04 เมษายน 2555
เทศบาลตำบลโคกม่วงร่วมแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์ ครั้งที่ 9 ป
เทศบาลตำบลโคกม่วงร่วมแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์ ครั้งที่ 9 ป
(จำนวน 14 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 04 เมษายน 2555
 บัณฑิตน้อย ประจำปี 2555
บัณฑิตน้อย ประจำปี 2555
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 27 มีนาคม 2555
โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
(จำนวน 12 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 26 มีนาคม 2555
อปพร.เทศบาลตำบลโคกม่วง ร่วมกิจกรรมวัน อปพร.ประจำปี 2555
อปพร.เทศบาลตำบลโคกม่วง ร่วมกิจกรรมวัน อปพร.ประจำปี 2555
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 1 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 22 มีนาคม 2555

เทศบาลตำบลโคกม่วง ร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ครั้งท
เทศบาลตำบลโคกม่วง ร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ครั้งท
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 19 มีนาคม 2555
โคกม่วงเกมส์ ประจำปี 2555
โคกม่วงเกมส์ ประจำปี 2555
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 12 มีนาคม 2555
มาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นห่มพระบรมธาตุเจดีย์ วัดเขียนบางแก้ว ประจำป
มาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นห่มพระบรมธาตุเจดีย์ วัดเขียนบางแก้ว ประจำป
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 07 มีนาคม 2555
โครงการผู้ว่าฯ พบประชาชน
โครงการผู้ว่าฯ พบประชาชน
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 1 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบคลากร ผู้นำชุมชนและเครือข่าย
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบคลากร ผู้นำชุมชนและเครือข่าย
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 20 มกราคม 2555

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2555
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2555
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 14 มกราคม 2555
โครงการแข่งขันกีฬาภายในสานสัมพันธ์เทศบาลตำบลโคกม่วง ประจำปี
โครงการแข่งขันกีฬาภายในสานสัมพันธ์เทศบาลตำบลโคกม่วง ประจำปี
(จำนวน 16 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 29 ธันวาคม 2554
เทศบาลตำบลโคกม่วงร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวา 2554
เทศบาลตำบลโคกม่วงร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวา 2554
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 05 ธันวาคม 2554
ลอยกระทงสืบสานประเพณีประจำปี 2554
ลอยกระทงสืบสานประเพณีประจำปี 2554
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 10 พฤศจิกายน 2554
ทต.โคกม่วงร่วมพิธีวางพวงมาลา ในวันปิยมหาราช 2554
ทต.โคกม่วงร่วมพิธีวางพวงมาลา ในวันปิยมหาราช 2554
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 23 ตุลาคม 2554

โครงการประเพณีแข่งโพน-สมโภชเรือพระ ประจำปี 2554
โครงการประเพณีแข่งโพน-สมโภชเรือพระ ประจำปี 2554
(จำนวน 27 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 23 ตุลาคม 2554
ทต.โคกม่วงร่วมรับโล่รางวัลและจัดบูธนิทรรศการ
ทต.โคกม่วงร่วมรับโล่รางวัลและจัดบูธนิทรรศการ "งานมหกรรมสุขภ
(จำนวน 17 รูป ชมแล้ว 1 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 20 ตุลาคม 2554
โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ
โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 22 กันยายน 2554
ทต.โคกม่วงร่วมต้อนรับเดือนรอมฎอน
ทต.โคกม่วงร่วมต้อนรับเดือนรอมฎอน
(จำนวน 0 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 16 กันยายน 2554
มอบรถเข็นแก่คนพิการ
มอบรถเข็นแก่คนพิการ
(จำนวน 0 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 14 กันยายน 2554