อัลบั้มภาพ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน "ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนเทศบาลตำบลมะกอกเหนือ"
* อัลบั้ม *
นายกเทศมนตรีตำบลโคกม่วง ลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นจากประชาชน
นายกเทศมนตรีตำบลโคกม่วง ลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นจากประชาชน
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 64 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 31 กรกฏาคม 2556
เทศบาลตำบลโคกม่วง เสริมสร้างทักษะด้านกีฬา แข่งขันกรีฑานักเรี
เทศบาลตำบลโคกม่วง เสริมสร้างทักษะด้านกีฬา แข่งขันกรีฑานักเรี
(จำนวน 28 รูป ชมแล้ว 141 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 10 กรกฏาคม 2556
ฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เตรียมความพร้อมรับมือ
ฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เตรียมความพร้อมรับมือ
(จำนวน 23 รูป ชมแล้ว 73 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 24 มิถุนายน 2556
โครงการเยาวชนตำบลโคกม่วง ประจำปี 2556
โครงการเยาวชนตำบลโคกม่วง ประจำปี 2556
(จำนวน 14 รูป ชมแล้ว 65 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 18 มิถุนายน 2556
เทศบาลตำบลโคกม่วง ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดค่ายมุสลิมภา
เทศบาลตำบลโคกม่วง ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดค่ายมุสลิมภา
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 75 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 31 พฤษภาคม 2556

หมู่บ้านลดการใช้ยาที่มีส่วนผสมของสเตียรอยด์และการใช้ยาที่ถูก
หมู่บ้านลดการใช้ยาที่มีส่วนผสมของสเตียรอยด์และการใช้ยาที่ถูก
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 61 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 31 พฤษภาคม 2556
งานวันกตัญญู รดน้ำผู้สูงอายุ ประจำปี 2556
งานวันกตัญญู รดน้ำผู้สูงอายุ ประจำปี 2556
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 60 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 10 พฤษภาคม 2556
นายกเทศมนตรีตำบลโคกม่วง ร่วมเปิดการแข่งขันกีฬาทองสมสัมพันธ์
นายกเทศมนตรีตำบลโคกม่วง ร่วมเปิดการแข่งขันกีฬาทองสมสัมพันธ์
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 72 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 14 มีนาคม 2556
การแข่งขันกีฬาประชาชนต้านยาเสพติด ประจำปี 2556
การแข่งขันกีฬาประชาชนต้านยาเสพติด ประจำปี 2556 "โคกม่วงเกมส์
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 49 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 01 มีนาคม 2556
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "หลักสูตรอาสาสมัครการปฐมพยาบาลขั้น
(จำนวน 11 รูป ชมแล้ว 50 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556

ประชาคมปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อม หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 10 และหมู่ท
ประชาคมปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อม หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 10 และหมู่ท
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 63 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 06 กุมภาพันธ์ 2556
"โครงการปศิสัตว์อินทรีย์"
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 47 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2556
ประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญสมัญที่ 1 ครั้งที่ 2
ประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญสมัญที่ 1 ครั้งที่ 2
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 63 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2556
เทศบาลตำบลโคกม่วง อำเภอเขาชัยสน คว้ารางวัลรองชนะเลิศ จากการ
เทศบาลตำบลโคกม่วง อำเภอเขาชัยสน คว้ารางวัลรองชนะเลิศ จากการ
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 95 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 31 มกราคม 2556
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 56
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 56
(จำนวน 19 รูป ชมแล้ว 60 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 11 มกราคม 2556

แถลงนโยบายในคราวประชุมสภาเทศบาล สมัยสมามัญ สมัยที่ 1
แถลงนโยบายในคราวประชุมสภาเทศบาล สมัยสมามัญ สมัยที่ 1
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 67 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 10 มกราคม 2556
ฝึกอบรมทบทวนความรู้เพื่่อเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่บุคลากรผู้ปฎ
ฝึกอบรมทบทวนความรู้เพื่่อเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่บุคลากรผู้ปฎ
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 66 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 17 ธันวาคม 2555
เทศบาลตำบลโคกม่วงร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ห
เทศบาลตำบลโคกม่วงร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ห
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 59 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 05 ธันวาคม 2555
หน่วยทันตกรรมพระราชทานเคลื่อนที่
หน่วยทันตกรรมพระราชทานเคลื่อนที่
(จำนวน 12 รูป ชมแล้ว 85 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 14 พฤศจิกายน 2555
ประเพณีชักพระออกพรรษา ประจำปี 2555
ประเพณีชักพระออกพรรษา ประจำปี 2555
(จำนวน 11 รูป ชมแล้ว 67 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 31 ตุลาคม 2555