อัลบั้มภาพ โครงการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน ประชาชนต้านยาเสพติด ประจำปี 2561
* อัลบั้ม *
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "หลักสูตรอาสาสมัครการปฐมพยาบาลขั้น
(จำนวน 11 รูป ชมแล้ว 39 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556
ประชาคมปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อม หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 10 และหมู่ท
ประชาคมปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อม หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 10 และหมู่ท
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 53 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 06 กุมภาพันธ์ 2556
"โครงการปศิสัตว์อินทรีย์"
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 36 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2556
ประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญสมัญที่ 1 ครั้งที่ 2
ประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญสมัญที่ 1 ครั้งที่ 2
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 52 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2556
เทศบาลตำบลโคกม่วง อำเภอเขาชัยสน คว้ารางวัลรองชนะเลิศ จากการ
เทศบาลตำบลโคกม่วง อำเภอเขาชัยสน คว้ารางวัลรองชนะเลิศ จากการ
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 52 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 31 มกราคม 2556

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 56
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 56
(จำนวน 19 รูป ชมแล้ว 49 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 11 มกราคม 2556
แถลงนโยบายในคราวประชุมสภาเทศบาล สมัยสมามัญ สมัยที่ 1
แถลงนโยบายในคราวประชุมสภาเทศบาล สมัยสมามัญ สมัยที่ 1
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 54 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 10 มกราคม 2556
ฝึกอบรมทบทวนความรู้เพื่่อเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่บุคลากรผู้ปฎ
ฝึกอบรมทบทวนความรู้เพื่่อเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่บุคลากรผู้ปฎ
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 55 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 17 ธันวาคม 2555
เทศบาลตำบลโคกม่วงร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ห
เทศบาลตำบลโคกม่วงร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ห
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 49 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 05 ธันวาคม 2555
หน่วยทันตกรรมพระราชทานเคลื่อนที่
หน่วยทันตกรรมพระราชทานเคลื่อนที่
(จำนวน 12 รูป ชมแล้ว 66 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 14 พฤศจิกายน 2555

ประเพณีชักพระออกพรรษา ประจำปี 2555
ประเพณีชักพระออกพรรษา ประจำปี 2555
(จำนวน 11 รูป ชมแล้ว 57 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 31 ตุลาคม 2555
รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายงานผู้บริหาร
รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายงานผู้บริหาร
(จำนวน 0 รูป ชมแล้ว 49 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 26 ตุลาคม 2555
กิจกรรมชวนน้องคุยเรื่องเพศ ไม่มีเอดส์ ไม่มีท้อง (ไม่พึงประสง
กิจกรรมชวนน้องคุยเรื่องเพศ ไม่มีเอดส์ ไม่มีท้อง (ไม่พึงประสง
(จำนวน 16 รูป ชมแล้ว 51 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 25 ตุลาคม 2555
เทศบา่ลเทศบาลตำบลโคกม่วงร่วม พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมห
เทศบา่ลเทศบาลตำบลโคกม่วงร่วม พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมห
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 52 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 23 ตุลาคม 2555
โครงการส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์แก่เด็กปฐมวัย
โครงการส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์แก่เด็กปฐมวัย
(จำนวน 14 รูป ชมแล้ว 54 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 กันยายน 2555

เทศบาลตำบลโคกม่วง รับโล่ได้รับเลือกเป็นต้นแบบในการดำเนินงาน
เทศบาลตำบลโคกม่วง รับโล่ได้รับเลือกเป็นต้นแบบในการดำเนินงาน
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 55 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 20 กันยายน 2555
มหกรรมสุขภาพตำบลโคกม่วง เทิดพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน
มหกรรมสุขภาพตำบลโคกม่วง เทิดพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 52 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 22 สิงหาคม 2555
ปลูกต้นไม้ถวายแม่ของแผ่นดิน55
ปลูกต้นไม้ถวายแม่ของแผ่นดิน55
(จำนวน 11 รูป ชมแล้ว 54 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 12 สิงหาคม 2555
เทศบาลตำบลโคกม่วงร่วมพิธี 12 สิงหามหาราชินี 2555
เทศบาลตำบลโคกม่วงร่วมพิธี 12 สิงหามหาราชินี 2555
(จำนวน 15 รูป ชมแล้ว 59 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 12 สิงหาคม 2555
โครงการดูแลสุขภาพในช่องปากแก่เด็กปฐมวัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โครงการดูแลสุขภาพในช่องปากแก่เด็กปฐมวัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 55 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 06 สิงหาคม 2555