อัลบั้มภาพ ภารกิจกองช่างประจำเดือนธันวาคม 2561
* อัลบั้ม *
โครงการตรวจสารตกค้างในอาหารและเครื่องสำอาง
โครงการตรวจสารตกค้างในอาหารและเครื่องสำอาง
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 09 กันยายน 2554
โครงการร้อยรักครอบครัว ล้อมรั้วชุมชนและโครงการครอบครัวอบอุ่น
โครงการร้อยรักครอบครัว ล้อมรั้วชุมชนและโครงการครอบครัวอบอุ่น
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 กรกฏาคม 2554
โครงการวันเข้าพรรษา ลด ละ เลิก อบายมุขประจำปี 2554
โครงการวันเข้าพรรษา ลด ละ เลิก อบายมุขประจำปี 2554
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 14 กรกฏาคม 2554
การแข่งกีฬา กรีฑาอำเภอเขาชัยสน ประจำปี 2554(น้ำพุร้อนเกมส์ ค
การแข่งกีฬา กรีฑาอำเภอเขาชัยสน ประจำปี 2554(น้ำพุร้อนเกมส์ ค
(จำนวน 14 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 21 มิถุนายน 2554
โครงการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ในชุมชน?
โครงการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ในชุมชน?
(จำนวน 11 รูป ชมแล้ว 0 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 14 มิถุนายน 2554

ให้ความรู้หญิงตั้งครรภ์ในการดูแลตนเองและบุตรแบบบูรณาการ
ให้ความรู้หญิงตั้งครรภ์ในการดูแลตนเองและบุตรแบบบูรณาการ
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 0 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 20 พฤษภาคม 2554
พิธีปิดการแข่งขันกีฬา
พิธีปิดการแข่งขันกีฬา "โคกม่วงเกมส์"
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 02 พฤษภาคม 2554
เด็กและเยาวชนรณรงค์ต้านเอดส์ในชุมชนตำบลโคกม่วง
เด็กและเยาวชนรณรงค์ต้านเอดส์ในชุมชนตำบลโคกม่วง
(จำนวน 17 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 เมษายน 2554
 เวทีประชาคม 2554
เวทีประชาคม 2554
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 29 มีนาคม 2554
การบริการแพทย์เคลื่อน
การบริการแพทย์เคลื่อน
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 26 มีนาคม 2554

โครงการ แข่งขันกีฬาประชาชนตำบลโคกม่วง ต้านยาเสพติด ประจำปี 2
โครงการ แข่งขันกีฬาประชาชนตำบลโคกม่วง ต้านยาเสพติด ประจำปี 2
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 19 มีนาคม 2554
วันท้องถิ่นไทย (18 มีนาคม 2553)
วันท้องถิ่นไทย (18 มีนาคม 2553)
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 18 มีนาคม 2554
โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์ ประจำปี 2554
โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์ ประจำปี 2554
(จำนวน 13 รูป ชมแล้ว 0 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 10 มีนาคม 2554
โครงการฝึกอบรมจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
โครงการฝึกอบรมจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554
โครงการค่ายพัฒนาเด็กและเยาวชนตำบลโคกม่วง ประจำปี 2554
โครงการค่ายพัฒนาเด็กและเยาวชนตำบลโคกม่วง ประจำปี 2554
(จำนวน 14 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554

โครงการ
โครงการ "มาฆบูชาแห่ผ้าขึ้ห่มองค์พระบรมธาตุเจดีย์ วัดเขียนบาง
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2554
โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกี่ยรติ
โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกี่ยรติ
(จำนวน 2 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 21 มกราคม 2554
โครงการแข่งขันกีฬาภายในเชื่อมความสัมพันธ์เทศบาลตำบลโคกม่วงปร
โครงการแข่งขันกีฬาภายในเชื่อมความสัมพันธ์เทศบาลตำบลโคกม่วงปร
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 30 ธันวาคม 2553
นายกฯรับโล่และเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัด
นายกฯรับโล่และเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัด
(จำนวน 0 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 24 ธันวาคม 2553
งานนิทรรศการกลุ่มอาชีพและสวัสดีปีใหม่ 2553
งานนิทรรศการกลุ่มอาชีพและสวัสดีปีใหม่ 2553
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 22 ธันวาคม 2553