อัลบั้มภาพ โครงการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน ประชาชนต้านยาเสพติด ประจำปี 2561
* อัลบั้ม *
โครงการศูนย์ฝึกชุมชน ตำบลโ่คกม่วง
โครงการศูนย์ฝึกชุมชน ตำบลโ่คกม่วง
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 52 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 25 กรกฏาคม 2555
ครงการหน่วยปฏิบัติการยุติธรรมเชิงรุก หน่วยปฏิบัติการยุติธรรม
ครงการหน่วยปฏิบัติการยุติธรรมเชิงรุก หน่วยปฏิบัติการยุติธรรม
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 60 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 20 กรกฏาคม 2555
โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการในเขตเทศบาลตำบลโคกม่วง?
โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการในเขตเทศบาลตำบลโคกม่วง?
(จำนวน 18 รูป ชมแล้ว 59 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 12 กรกฏาคม 2555
โครงการแข่งขันกีฬาส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปี 2555
โครงการแข่งขันกีฬาส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปี 2555
(จำนวน 13 รูป ชมแล้ว 53 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 06 มิถุนายน 2555
โครงการเวทีประชาคม ประจำปี 2555
โครงการเวทีประชาคม ประจำปี 2555
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 53 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 01 พฤษภาคม 2555

โครงกาเพิ่มทักษะการประกอบอาชีพชาวสวนยาง เพื่อสัมมาชีพ ตำบลโค
โครงกาเพิ่มทักษะการประกอบอาชีพชาวสวนยาง เพื่อสัมมาชีพ ตำบลโค
(จำนวน 0 รูป ชมแล้ว 53 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 30 เมษายน 2555
ประเพณีรดน้ำดำหัวขอพรผุ้สูงอายุประจำปี 2554 และมอบเบี้ยยังช
ประเพณีรดน้ำดำหัวขอพรผุ้สูงอายุประจำปี 2554 และมอบเบี้ยยังช
(จำนวน 13 รูป ชมแล้ว 43 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 08 เมษายน 2555
โครงการ รณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2555 เพื่อลดอัตร
โครงการ รณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2555 เพื่อลดอัตร
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 80 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 04 เมษายน 2555
เทศบาลตำบลโคกม่วงร่วมแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์ ครั้งที่ 9 ป
เทศบาลตำบลโคกม่วงร่วมแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์ ครั้งที่ 9 ป
(จำนวน 14 รูป ชมแล้ว 44 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 04 เมษายน 2555
 บัณฑิตน้อย ประจำปี 2555
บัณฑิตน้อย ประจำปี 2555
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 40 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 27 มีนาคม 2555

โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
(จำนวน 12 รูป ชมแล้ว 51 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 26 มีนาคม 2555
อปพร.เทศบาลตำบลโคกม่วง ร่วมกิจกรรมวัน อปพร.ประจำปี 2555
อปพร.เทศบาลตำบลโคกม่วง ร่วมกิจกรรมวัน อปพร.ประจำปี 2555
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 54 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 22 มีนาคม 2555
เทศบาลตำบลโคกม่วง ร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ครั้งท
เทศบาลตำบลโคกม่วง ร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ครั้งท
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 47 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 19 มีนาคม 2555
โคกม่วงเกมส์ ประจำปี 2555
โคกม่วงเกมส์ ประจำปี 2555
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 53 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 12 มีนาคม 2555
มาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นห่มพระบรมธาตุเจดีย์ วัดเขียนบางแก้ว ประจำป
มาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นห่มพระบรมธาตุเจดีย์ วัดเขียนบางแก้ว ประจำป
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 44 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 07 มีนาคม 2555

โครงการผู้ว่าฯ พบประชาชน
โครงการผู้ว่าฯ พบประชาชน
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 41 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบคลากร ผู้นำชุมชนและเครือข่าย
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบคลากร ผู้นำชุมชนและเครือข่าย
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 38 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 20 มกราคม 2555
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2555
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2555
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 40 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 14 มกราคม 2555
โครงการแข่งขันกีฬาภายในสานสัมพันธ์เทศบาลตำบลโคกม่วง ประจำปี
โครงการแข่งขันกีฬาภายในสานสัมพันธ์เทศบาลตำบลโคกม่วง ประจำปี
(จำนวน 16 รูป ชมแล้ว 46 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 29 ธันวาคม 2554
เทศบาลตำบลโคกม่วงร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวา 2554
เทศบาลตำบลโคกม่วงร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวา 2554
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 54 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 05 ธันวาคม 2554