อัลบั้มภาพ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน "ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนเทศบาลตำบลมะกอกเหนือ"
* อัลบั้ม *
กรีฑาเด็ก เยาวชนต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2561
กรีฑาเด็ก เยาวชนต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2561
(จำนวน 63 รูป ชมแล้ว 95 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 31 กรกฏาคม 2561
กีฬาผู้สูงอายุ ประจำปี 2561
กีฬาผู้สูงอายุ ประจำปี 2561
(จำนวน 40 รูป ชมแล้ว 80 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 31 กรกฏาคม 2561
โครงการเยาวชนยุคใหม่ ใส่ใจสุขภาพ ห่างไกลยาเสพติดฯ ประจำปี 25
โครงการเยาวชนยุคใหม่ ใส่ใจสุขภาพ ห่างไกลยาเสพติดฯ ประจำปี 25
(จำนวน 20 รูป ชมแล้ว 608 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 05 มิถุนายน 2561
กองทุนหลักประกันสุขภาพ ทต.โคกม่วง ร่วมกับ อสม.ม.9 จัดการขยะฯ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ ทต.โคกม่วง ร่วมกับ อสม.ม.9 จัดการขยะฯ
(จำนวน 30 รูป ชมแล้ว 110 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 05 มิถุนายน 2561
เทศบาลตำบลโคกม่วงร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ
เทศบาลตำบลโคกม่วงร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ
(จำนวน 17 รูป ชมแล้ว 55 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 05 มิถุนายน 2561

กิจกรรมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว จุดชมวิวควนเลียบ หมู่ที่ 13
กิจกรรมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว จุดชมวิวควนเลียบ หมู่ที่ 13
(จำนวน 14 รูป ชมแล้ว 424 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 04 พฤษภาคม 2561
งานส่งเสริมการเกษตร เทศบาลตำบลโคกม่วง ร่วมกับสภาเด็กและเยาวช
งานส่งเสริมการเกษตร เทศบาลตำบลโคกม่วง ร่วมกับสภาเด็กและเยาวช
(จำนวน 27 รูป ชมแล้ว 145 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 04 พฤษภาคม 2561
โคกม่วงร่วมใจลดภัยช่วงเทศกาล(สงกรานต์) ประจำปี 2561
โคกม่วงร่วมใจลดภัยช่วงเทศกาล(สงกรานต์) ประจำปี 2561
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 131 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 26 เมษายน 2561
นายกเทศมนตรีตำบลโคกม่วง มอบสัมฤทธิบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีการศ
นายกเทศมนตรีตำบลโคกม่วง มอบสัมฤทธิบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีการศ
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 61 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 26 เมษายน 2561
ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลโคกม่วงร่วมรดน้ำขอพร นายวิศิษฐ ช
ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลโคกม่วงร่วมรดน้ำขอพร นายวิศิษฐ ช
(จำนวน 11 รูป ชมแล้ว 63 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 26 เมษายน 2561

นายกเทศมนตรีตำบลโคกม่วงรับมอบเตียงผู้ป่วยจำนวน 1 หลัง,ไม้4ขา
นายกเทศมนตรีตำบลโคกม่วงรับมอบเตียงผู้ป่วยจำนวน 1 หลัง,ไม้4ขา
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 52 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 26 เมษายน 2561
โครงการงานวันเทศบาลประจำปี 2561 ณ เทศบาลตำบลโคกม่วง
โครงการงานวันเทศบาลประจำปี 2561 ณ เทศบาลตำบลโคกม่วง
(จำนวน 21 รูป ชมแล้ว 54 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 26 เมษายน 2561
โครงการการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาชน ประชาชน ต้านยาเสพติด ประจำปี
โครงการการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาชน ประชาชน ต้านยาเสพติด ประจำปี
(จำนวน 35 รูป ชมแล้ว 378 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 05 เมษายน 2561
เวทีแลกเปลี่ยนนเรียนรู้ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตเตรียมความพร้อ
เวทีแลกเปลี่ยนนเรียนรู้ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตเตรียมความพร้อ
(จำนวน 39 รูป ชมแล้ว 129 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 05 เมษายน 2561
เทศบาลตำบลโคกม่วงร่วมพิธีถวายราชสักการะ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระ
เทศบาลตำบลโคกม่วงร่วมพิธีถวายราชสักการะ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระ
(จำนวน 19 รูป ชมแล้ว 447 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 19 มีนาคม 2561

ทต.โคกม่วง ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ
ทต.โคกม่วง ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 364 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 05 มีนาคม 2561
กิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์เกษตรและเทคโนโลยีการเกษตรประจ
กิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์เกษตรและเทคโนโลยีการเกษตรประจ
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 237 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี อำเภอห้วย
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี อำเภอห้วย
(จำนวน 27 รูป ชมแล้ว 257 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 08 กุมภาพันธ์ 2561
ภารกิจกองช่างประจำเดือน มกรคม 2561
ภารกิจกองช่างประจำเดือน มกรคม 2561
(จำนวน 73 รูป ชมแล้ว 288 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 08 กุมภาพันธ์ 2561
วันกองทุนศุภิกา
วันกองทุนศุภิกา
(จำนวน 27 รูป ชมแล้ว 363 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 22 มกราคม 2561