อัลบั้มภาพ ภารกิจกองช่างประจำเดือนธันวาคม 2561
* อัลบั้ม *
โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกองทุนและจัดทำแผนสุขภาพตำบ
โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกองทุนและจัดทำแผนสุขภาพตำบ
(จำนวน 23 รูป ชมแล้ว 3 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 07 กันยายน 2560
โครงการลด ละ เลิก ยาสูบและบุหรี่ เพื่อสุขภาพตำบลโคกม่วง ปีงบ
โครงการลด ละ เลิก ยาสูบและบุหรี่ เพื่อสุขภาพตำบลโคกม่วง ปีงบ
(จำนวน 11 รูป ชมแล้ว 3 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 07 กันยายน 2560
แต่งตั้งคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตำบลโคกม่วง
แต่งตั้งคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตำบลโคกม่วง
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 3 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 07 กันยายน 2560
ภารกิจกองช่างประจำเดือน สิงหาคม 2560
ภารกิจกองช่างประจำเดือน สิงหาคม 2560
(จำนวน 47 รูป ชมแล้ว 5 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 05 กันยายน 2560
ร่วมศึกษาดูงานการส่งเสริมเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน (Green City
ร่วมศึกษาดูงานการส่งเสริมเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน (Green City
(จำนวน 34 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 25 สิงหาคม 2560

ประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกม่วง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1
ประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกม่วง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 24 สิงหาคม 2560
โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
(จำนวน 19 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 18 สิงหาคม 2560
ร่วมต้อนรับคณะดูงานการบริหารจัดการขยะ จากหมู่ที่3 บ้านบางหล่
ร่วมต้อนรับคณะดูงานการบริหารจัดการขยะ จากหมู่ที่3 บ้านบางหล่
(จำนวน 22 รูป ชมแล้ว 3 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 17 สิงหาคม 2560
โครงการส่งเสริมและดูแลสุขภาพผู้สูงอายุตำบลโคกม่วง ประจำปี 25
โครงการส่งเสริมและดูแลสุขภาพผู้สูงอายุตำบลโคกม่วง ประจำปี 25
(จำนวน 38 รูป ชมแล้ว 3 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 11 สิงหาคม 2560
ร่วมหารือข้อตกลงการสูบน้ำจากพรุหารบัว
ร่วมหารือข้อตกลงการสูบน้ำจากพรุหารบัว
(จำนวน 15 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 09 สิงหาคม 2560

รับการประเมินเมืองสุขภาพดี จากศูนย์อนามัยที่ 12 จังหวัดสงขลา
รับการประเมินเมืองสุขภาพดี จากศูนย์อนามัยที่ 12 จังหวัดสงขลา
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 1 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 09 สิงหาคม 2560
ภารกิจกองช่างประจำเดือนกรกฎาคม 2560
ภารกิจกองช่างประจำเดือนกรกฎาคม 2560
(จำนวน 22 รูป ชมแล้ว 0 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 07 สิงหาคม 2560
ต้อนรับเทศบาลตำบลลำสินธุ์เยี่ยมชมธนาคารขยะ
ต้อนรับเทศบาลตำบลลำสินธุ์เยี่ยมชมธนาคารขยะ
(จำนวน 21 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 04 สิงหาคม 2560
งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเท
งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเท
(จำนวน 11 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 31 กรกฏาคม 2560
โครงการครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง
โครงการครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง
(จำนวน 19 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 08 กรกฏาคม 2560

พิธีเปิดการแข่งขันกรีฑาเยาวชนต้านยาเสพติด ประจำปี 2560
พิธีเปิดการแข่งขันกรีฑาเยาวชนต้านยาเสพติด ประจำปี 2560
(จำนวน 18 รูป ชมแล้ว 3 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 07 กรกฏาคม 2560
ชีวิตพอเพียง หลีกเลี่ยงการพนัน
ชีวิตพอเพียง หลีกเลี่ยงการพนัน
(จำนวน 27 รูป ชมแล้ว 1 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 07 กรกฏาคม 2560
กิจกรรมถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน
กิจกรรมถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน
(จำนวน 14 รูป ชมแล้ว 1 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 05 กรกฏาคม 2560
ปรับภูมิทัศน์ หมู่ที่ 7 บ้านควนหมอทอง
ปรับภูมิทัศน์ หมู่ที่ 7 บ้านควนหมอทอง
(จำนวน 15 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 04 กรกฏาคม 2560
ภารกิจกองช่างประจำเดือนมิถุนายน 2560
ภารกิจกองช่างประจำเดือนมิถุนายน 2560
(จำนวน 18 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 04 กรกฏาคม 2560