อัลบั้มภาพ ภารกิจกองช่างประจำเดือนธันวาคม 2561
* อัลบั้ม *
ทต.โคกม่่วงร่วมพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ
ทต.โคกม่่วงร่วมพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 05 ธันวาคม 2553
"อ้อมกอด พ่อสร้างความอบอุน"
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 03 ธันวาคม 2553
ลอยกระทงสืบสานประเพณี ประจำปี 2553
ลอยกระทงสืบสานประเพณี ประจำปี 2553
(จำนวน 14 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 21 พฤศจิกายน 2553
โครงการแข่งโพน สมโภชเรือพระ ประจำปี 2553
โครงการแข่งโพน สมโภชเรือพระ ประจำปี 2553
(จำนวน 11 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 24 ตุลาคม 2553
ทต.โคกม่วง ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช 2553
ทต.โคกม่วง ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช 2553
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 23 ตุลาคม 2553

เวทีประชาคมการสร้างและใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาตร์ ทต.โคกม่วง
เวทีประชาคมการสร้างและใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาตร์ ทต.โคกม่วง
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 19 ตุลาคม 2553
รองจรัส นำทีมต้อนรับนายอำเภอเขาชัยสน ในการปฏิบัติธรรม วัดเกา
รองจรัส นำทีมต้อนรับนายอำเภอเขาชัยสน ในการปฏิบัติธรรม วัดเกา
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 01 ตุลาคม 2553
การประชุมสภาสมัยวิสามัย สมัยแรก ประจำปี 2553
การประชุมสภาสมัยวิสามัย สมัยแรก ประจำปี 2553
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 30 กันยายน 2553
กิจกรรมวันทำความสะอาดครั้งใหญ่ (Big Cleaning Day)
กิจกรรมวันทำความสะอาดครั้งใหญ่ (Big Cleaning Day)
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 27 กันยายน 2553
โครงการฝึกอบรมพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านการศึกษา
โครงการฝึกอบรมพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านการศึกษา
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 22 กันยายน 2553

ประกวดผลงานและนวัตกรรม กองทุนหลักประกันสุขภาพ ระดับท้องถิ่น
ประกวดผลงานและนวัตกรรม กองทุนหลักประกันสุขภาพ ระดับท้องถิ่น
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 21 กันยายน 2553
โครงการชีวิตคู่ต้องรู้กัน
โครงการชีวิตคู่ต้องรู้กัน
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 03 กันยายน 2553
เทศบาลตำบลโคกม่วงจัดพิธีรับมอบข้าวสารบบรรจุถุง เฉลิมพระเีกี
เทศบาลตำบลโคกม่วงจัดพิธีรับมอบข้าวสารบบรรจุถุง เฉลิมพระเีกี
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 27 สิงหาคม 2553
โครงการแข่งขันกรีฑา เยาวชน ประชาชนระดับอำเภอ ประจำปี 2553 (น
โครงการแข่งขันกรีฑา เยาวชน ประชาชนระดับอำเภอ ประจำปี 2553 (น
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 23 กรกฏาคม 2553
 โครงการรักษ์ถนน
โครงการรักษ์ถนน
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 0 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 20 กรกฏาคม 2553

โครงการ
โครงการ "โคกม่วงปลอดขยะ" Big Cleaning Day
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 14 กรกฏาคม 2553
โครงการขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลยาเสพติด
โครงการขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลยาเสพติด
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 19 มิถุนายน 2553
โครงการตลาดนัด รักษ์สิ่งแวดล้อม
โครงการตลาดนัด รักษ์สิ่งแวดล้อม
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 17 มิถุนายน 2553
โครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมฯ ครั้งที่ 2
โครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมฯ ครั้งที่ 2
(จำนวน 2 รูป ชมแล้ว 0 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 03 มิถุนายน 2553
โครงการ
โครงการ "การแข่งขันกรีฑานักเรียน เยาวชนตำบลโคกม่วงต้านยาเสพต
(จำนวน 11 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 02 มิถุนายน 2553