อัลบั้มภาพ โครงการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน ประชาชนต้านยาเสพติด ประจำปี 2561
* อัลบั้ม *
ลอยกระทงสืบสานประเพณีประจำปี 2554
ลอยกระทงสืบสานประเพณีประจำปี 2554
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 42 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 10 พฤศจิกายน 2554
ทต.โคกม่วงร่วมพิธีวางพวงมาลา ในวันปิยมหาราช 2554
ทต.โคกม่วงร่วมพิธีวางพวงมาลา ในวันปิยมหาราช 2554
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 51 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 23 ตุลาคม 2554
โครงการประเพณีแข่งโพน-สมโภชเรือพระ ประจำปี 2554
โครงการประเพณีแข่งโพน-สมโภชเรือพระ ประจำปี 2554
(จำนวน 27 รูป ชมแล้ว 92 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 23 ตุลาคม 2554
ทต.โคกม่วงร่วมรับโล่รางวัลและจัดบูธนิทรรศการ
ทต.โคกม่วงร่วมรับโล่รางวัลและจัดบูธนิทรรศการ "งานมหกรรมสุขภ
(จำนวน 17 รูป ชมแล้ว 40 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 20 ตุลาคม 2554
โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ
โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 38 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 22 กันยายน 2554

ทต.โคกม่วงร่วมต้อนรับเดือนรอมฎอน
ทต.โคกม่วงร่วมต้อนรับเดือนรอมฎอน
(จำนวน 0 รูป ชมแล้ว 51 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 16 กันยายน 2554
มอบรถเข็นแก่คนพิการ
มอบรถเข็นแก่คนพิการ
(จำนวน 0 รูป ชมแล้ว 52 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 14 กันยายน 2554
โครงการตรวจสารตกค้างในอาหารและเครื่องสำอาง
โครงการตรวจสารตกค้างในอาหารและเครื่องสำอาง
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 51 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 09 กันยายน 2554
โครงการร้อยรักครอบครัว ล้อมรั้วชุมชนและโครงการครอบครัวอบอุ่น
โครงการร้อยรักครอบครัว ล้อมรั้วชุมชนและโครงการครอบครัวอบอุ่น
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 61 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 กรกฏาคม 2554
โครงการวันเข้าพรรษา ลด ละ เลิก อบายมุขประจำปี 2554
โครงการวันเข้าพรรษา ลด ละ เลิก อบายมุขประจำปี 2554
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 51 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 14 กรกฏาคม 2554

การแข่งกีฬา กรีฑาอำเภอเขาชัยสน ประจำปี 2554(น้ำพุร้อนเกมส์ ค
การแข่งกีฬา กรีฑาอำเภอเขาชัยสน ประจำปี 2554(น้ำพุร้อนเกมส์ ค
(จำนวน 14 รูป ชมแล้ว 51 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 21 มิถุนายน 2554
โครงการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ในชุมชน?
โครงการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ในชุมชน?
(จำนวน 11 รูป ชมแล้ว 53 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 14 มิถุนายน 2554
ให้ความรู้หญิงตั้งครรภ์ในการดูแลตนเองและบุตรแบบบูรณาการ
ให้ความรู้หญิงตั้งครรภ์ในการดูแลตนเองและบุตรแบบบูรณาการ
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 52 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 20 พฤษภาคม 2554
พิธีปิดการแข่งขันกีฬา
พิธีปิดการแข่งขันกีฬา "โคกม่วงเกมส์"
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 36 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 02 พฤษภาคม 2554
เด็กและเยาวชนรณรงค์ต้านเอดส์ในชุมชนตำบลโคกม่วง
เด็กและเยาวชนรณรงค์ต้านเอดส์ในชุมชนตำบลโคกม่วง
(จำนวน 17 รูป ชมแล้ว 59 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 เมษายน 2554

 เวทีประชาคม 2554
เวทีประชาคม 2554
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 54 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 29 มีนาคม 2554
การบริการแพทย์เคลื่อน
การบริการแพทย์เคลื่อน
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 53 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 26 มีนาคม 2554
โครงการ แข่งขันกีฬาประชาชนตำบลโคกม่วง ต้านยาเสพติด ประจำปี 2
โครงการ แข่งขันกีฬาประชาชนตำบลโคกม่วง ต้านยาเสพติด ประจำปี 2
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 55 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 19 มีนาคม 2554
วันท้องถิ่นไทย (18 มีนาคม 2553)
วันท้องถิ่นไทย (18 มีนาคม 2553)
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 51 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 18 มีนาคม 2554
โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์ ประจำปี 2554
โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์ ประจำปี 2554
(จำนวน 13 รูป ชมแล้ว 50 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 10 มีนาคม 2554