อัลบั้มภาพ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน "ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนเทศบาลตำบลมะกอกเหนือ"
* อัลบั้ม *
โครงการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ในชุมชน?
โครงการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ในชุมชน?
(จำนวน 11 รูป ชมแล้ว 62 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 14 มิถุนายน 2554
ให้ความรู้หญิงตั้งครรภ์ในการดูแลตนเองและบุตรแบบบูรณาการ
ให้ความรู้หญิงตั้งครรภ์ในการดูแลตนเองและบุตรแบบบูรณาการ
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 64 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 20 พฤษภาคม 2554
พิธีปิดการแข่งขันกีฬา
พิธีปิดการแข่งขันกีฬา "โคกม่วงเกมส์"
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 46 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 02 พฤษภาคม 2554
เด็กและเยาวชนรณรงค์ต้านเอดส์ในชุมชนตำบลโคกม่วง
เด็กและเยาวชนรณรงค์ต้านเอดส์ในชุมชนตำบลโคกม่วง
(จำนวน 17 รูป ชมแล้ว 67 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 เมษายน 2554
 เวทีประชาคม 2554
เวทีประชาคม 2554
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 63 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 29 มีนาคม 2554

การบริการแพทย์เคลื่อน
การบริการแพทย์เคลื่อน
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 62 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 26 มีนาคม 2554
โครงการ แข่งขันกีฬาประชาชนตำบลโคกม่วง ต้านยาเสพติด ประจำปี 2
โครงการ แข่งขันกีฬาประชาชนตำบลโคกม่วง ต้านยาเสพติด ประจำปี 2
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 67 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 19 มีนาคม 2554
วันท้องถิ่นไทย (18 มีนาคม 2553)
วันท้องถิ่นไทย (18 มีนาคม 2553)
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 59 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 18 มีนาคม 2554
โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์ ประจำปี 2554
โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์ ประจำปี 2554
(จำนวน 13 รูป ชมแล้ว 61 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 10 มีนาคม 2554
โครงการฝึกอบรมจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
โครงการฝึกอบรมจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 55 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554

โครงการค่ายพัฒนาเด็กและเยาวชนตำบลโคกม่วง ประจำปี 2554
โครงการค่ายพัฒนาเด็กและเยาวชนตำบลโคกม่วง ประจำปี 2554
(จำนวน 14 รูป ชมแล้ว 67 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554
โครงการ
โครงการ "มาฆบูชาแห่ผ้าขึ้ห่มองค์พระบรมธาตุเจดีย์ วัดเขียนบาง
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 74 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2554
โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกี่ยรติ
โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกี่ยรติ
(จำนวน 2 รูป ชมแล้ว 59 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 21 มกราคม 2554
โครงการแข่งขันกีฬาภายในเชื่อมความสัมพันธ์เทศบาลตำบลโคกม่วงปร
โครงการแข่งขันกีฬาภายในเชื่อมความสัมพันธ์เทศบาลตำบลโคกม่วงปร
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 70 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 30 ธันวาคม 2553
นายกฯรับโล่และเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัด
นายกฯรับโล่และเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัด
(จำนวน 0 รูป ชมแล้ว 58 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 24 ธันวาคม 2553

งานนิทรรศการกลุ่มอาชีพและสวัสดีปีใหม่ 2553
งานนิทรรศการกลุ่มอาชีพและสวัสดีปีใหม่ 2553
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 59 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 22 ธันวาคม 2553
ทต.โคกม่่วงร่วมพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ
ทต.โคกม่่วงร่วมพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 62 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 05 ธันวาคม 2553
"อ้อมกอด พ่อสร้างความอบอุน"
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 44 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 03 ธันวาคม 2553
ลอยกระทงสืบสานประเพณี ประจำปี 2553
ลอยกระทงสืบสานประเพณี ประจำปี 2553
(จำนวน 14 รูป ชมแล้ว 61 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 21 พฤศจิกายน 2553
โครงการแข่งโพน สมโภชเรือพระ ประจำปี 2553
โครงการแข่งโพน สมโภชเรือพระ ประจำปี 2553
(จำนวน 11 รูป ชมแล้ว 62 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 24 ตุลาคม 2553