อัลบั้มภาพ เคารพธงชาติ ประจำเดือนมกราคม 2562
* อัลบั้ม *
โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
(จำนวน 12 รูป ชมแล้ว 76 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 26 มีนาคม 2555
อปพร.เทศบาลตำบลโคกม่วง ร่วมกิจกรรมวัน อปพร.ประจำปี 2555
อปพร.เทศบาลตำบลโคกม่วง ร่วมกิจกรรมวัน อปพร.ประจำปี 2555
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 86 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 22 มีนาคม 2555
เทศบาลตำบลโคกม่วง ร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ครั้งท
เทศบาลตำบลโคกม่วง ร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ครั้งท
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 83 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 19 มีนาคม 2555
โคกม่วงเกมส์ ประจำปี 2555
โคกม่วงเกมส์ ประจำปี 2555
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 102 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 12 มีนาคม 2555
มาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นห่มพระบรมธาตุเจดีย์ วัดเขียนบางแก้ว ประจำป
มาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นห่มพระบรมธาตุเจดีย์ วัดเขียนบางแก้ว ประจำป
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 75 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 07 มีนาคม 2555

โครงการผู้ว่าฯ พบประชาชน
โครงการผู้ว่าฯ พบประชาชน
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 76 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบคลากร ผู้นำชุมชนและเครือข่าย
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบคลากร ผู้นำชุมชนและเครือข่าย
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 68 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 20 มกราคม 2555
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2555
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2555
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 67 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 14 มกราคม 2555
โครงการแข่งขันกีฬาภายในสานสัมพันธ์เทศบาลตำบลโคกม่วง ประจำปี
โครงการแข่งขันกีฬาภายในสานสัมพันธ์เทศบาลตำบลโคกม่วง ประจำปี
(จำนวน 16 รูป ชมแล้ว 74 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 29 ธันวาคม 2554
เทศบาลตำบลโคกม่วงร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวา 2554
เทศบาลตำบลโคกม่วงร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวา 2554
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 88 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 05 ธันวาคม 2554

ลอยกระทงสืบสานประเพณีประจำปี 2554
ลอยกระทงสืบสานประเพณีประจำปี 2554
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 73 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 10 พฤศจิกายน 2554
ทต.โคกม่วงร่วมพิธีวางพวงมาลา ในวันปิยมหาราช 2554
ทต.โคกม่วงร่วมพิธีวางพวงมาลา ในวันปิยมหาราช 2554
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 84 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 23 ตุลาคม 2554
โครงการประเพณีแข่งโพน-สมโภชเรือพระ ประจำปี 2554
โครงการประเพณีแข่งโพน-สมโภชเรือพระ ประจำปี 2554
(จำนวน 27 รูป ชมแล้ว 159 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 23 ตุลาคม 2554
ทต.โคกม่วงร่วมรับโล่รางวัลและจัดบูธนิทรรศการ
ทต.โคกม่วงร่วมรับโล่รางวัลและจัดบูธนิทรรศการ "งานมหกรรมสุขภ
(จำนวน 17 รูป ชมแล้ว 75 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 20 ตุลาคม 2554
โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ
โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 68 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 22 กันยายน 2554

ทต.โคกม่วงร่วมต้อนรับเดือนรอมฎอน
ทต.โคกม่วงร่วมต้อนรับเดือนรอมฎอน
(จำนวน 0 รูป ชมแล้ว 81 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 16 กันยายน 2554
มอบรถเข็นแก่คนพิการ
มอบรถเข็นแก่คนพิการ
(จำนวน 0 รูป ชมแล้ว 81 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 14 กันยายน 2554
โครงการตรวจสารตกค้างในอาหารและเครื่องสำอาง
โครงการตรวจสารตกค้างในอาหารและเครื่องสำอาง
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 78 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 09 กันยายน 2554
โครงการร้อยรักครอบครัว ล้อมรั้วชุมชนและโครงการครอบครัวอบอุ่น
โครงการร้อยรักครอบครัว ล้อมรั้วชุมชนและโครงการครอบครัวอบอุ่น
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 96 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 กรกฏาคม 2554
โครงการวันเข้าพรรษา ลด ละ เลิก อบายมุขประจำปี 2554
โครงการวันเข้าพรรษา ลด ละ เลิก อบายมุขประจำปี 2554
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 78 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 14 กรกฏาคม 2554