อัลบั้มภาพ โครงการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน ประชาชนต้านยาเสพติด ประจำปี 2561
* อัลบั้ม *
โครงการฝึกอบรมจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
โครงการฝึกอบรมจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 48 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554
โครงการค่ายพัฒนาเด็กและเยาวชนตำบลโคกม่วง ประจำปี 2554
โครงการค่ายพัฒนาเด็กและเยาวชนตำบลโคกม่วง ประจำปี 2554
(จำนวน 14 รูป ชมแล้ว 54 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554
โครงการ
โครงการ "มาฆบูชาแห่ผ้าขึ้ห่มองค์พระบรมธาตุเจดีย์ วัดเขียนบาง
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 65 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2554
โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกี่ยรติ
โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกี่ยรติ
(จำนวน 2 รูป ชมแล้ว 51 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 21 มกราคม 2554
โครงการแข่งขันกีฬาภายในเชื่อมความสัมพันธ์เทศบาลตำบลโคกม่วงปร
โครงการแข่งขันกีฬาภายในเชื่อมความสัมพันธ์เทศบาลตำบลโคกม่วงปร
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 56 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 30 ธันวาคม 2553

นายกฯรับโล่และเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัด
นายกฯรับโล่และเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัด
(จำนวน 0 รูป ชมแล้ว 49 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 24 ธันวาคม 2553
งานนิทรรศการกลุ่มอาชีพและสวัสดีปีใหม่ 2553
งานนิทรรศการกลุ่มอาชีพและสวัสดีปีใหม่ 2553
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 50 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 22 ธันวาคม 2553
ทต.โคกม่่วงร่วมพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ
ทต.โคกม่่วงร่วมพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 53 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 05 ธันวาคม 2553
"อ้อมกอด พ่อสร้างความอบอุน"
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 34 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 03 ธันวาคม 2553
ลอยกระทงสืบสานประเพณี ประจำปี 2553
ลอยกระทงสืบสานประเพณี ประจำปี 2553
(จำนวน 14 รูป ชมแล้ว 51 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 21 พฤศจิกายน 2553

โครงการแข่งโพน สมโภชเรือพระ ประจำปี 2553
โครงการแข่งโพน สมโภชเรือพระ ประจำปี 2553
(จำนวน 11 รูป ชมแล้ว 53 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 24 ตุลาคม 2553
ทต.โคกม่วง ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช 2553
ทต.โคกม่วง ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช 2553
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 65 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 23 ตุลาคม 2553
เวทีประชาคมการสร้างและใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาตร์ ทต.โคกม่วง
เวทีประชาคมการสร้างและใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาตร์ ทต.โคกม่วง
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 51 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 19 ตุลาคม 2553
รองจรัส นำทีมต้อนรับนายอำเภอเขาชัยสน ในการปฏิบัติธรรม วัดเกา
รองจรัส นำทีมต้อนรับนายอำเภอเขาชัยสน ในการปฏิบัติธรรม วัดเกา
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 52 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 01 ตุลาคม 2553
การประชุมสภาสมัยวิสามัย สมัยแรก ประจำปี 2553
การประชุมสภาสมัยวิสามัย สมัยแรก ประจำปี 2553
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 50 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 30 กันยายน 2553

กิจกรรมวันทำความสะอาดครั้งใหญ่ (Big Cleaning Day)
กิจกรรมวันทำความสะอาดครั้งใหญ่ (Big Cleaning Day)
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 56 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 27 กันยายน 2553
โครงการฝึกอบรมพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านการศึกษา
โครงการฝึกอบรมพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านการศึกษา
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 53 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 22 กันยายน 2553
ประกวดผลงานและนวัตกรรม กองทุนหลักประกันสุขภาพ ระดับท้องถิ่น
ประกวดผลงานและนวัตกรรม กองทุนหลักประกันสุขภาพ ระดับท้องถิ่น
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 53 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 21 กันยายน 2553
โครงการชีวิตคู่ต้องรู้กัน
โครงการชีวิตคู่ต้องรู้กัน
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 59 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 03 กันยายน 2553
เทศบาลตำบลโคกม่วงจัดพิธีรับมอบข้าวสารบบรรจุถุง เฉลิมพระเีกี
เทศบาลตำบลโคกม่วงจัดพิธีรับมอบข้าวสารบบรรจุถุง เฉลิมพระเีกี
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 52 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 27 สิงหาคม 2553