อัลบั้มภาพ โครงการเยาวชนยุคใหม่ ใส่ใจสุขภาพ ห่างไกลยาเสพติดฯ ประจำปี 2561
* อัลบั้ม *
"อ้อมกอด พ่อสร้างความอบอุน"
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 23 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 03 ธันวาคม 2553
ลอยกระทงสืบสานประเพณี ประจำปี 2553
ลอยกระทงสืบสานประเพณี ประจำปี 2553
(จำนวน 14 รูป ชมแล้ว 39 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 21 พฤศจิกายน 2553
โครงการแข่งโพน สมโภชเรือพระ ประจำปี 2553
โครงการแข่งโพน สมโภชเรือพระ ประจำปี 2553
(จำนวน 11 รูป ชมแล้ว 39 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 24 ตุลาคม 2553
ทต.โคกม่วง ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช 2553
ทต.โคกม่วง ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช 2553
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 38 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 23 ตุลาคม 2553
เวทีประชาคมการสร้างและใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาตร์ ทต.โคกม่วง
เวทีประชาคมการสร้างและใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาตร์ ทต.โคกม่วง
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 37 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 19 ตุลาคม 2553

รองจรัส นำทีมต้อนรับนายอำเภอเขาชัยสน ในการปฏิบัติธรรม วัดเกา
รองจรัส นำทีมต้อนรับนายอำเภอเขาชัยสน ในการปฏิบัติธรรม วัดเกา
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 38 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 01 ตุลาคม 2553
การประชุมสภาสมัยวิสามัย สมัยแรก ประจำปี 2553
การประชุมสภาสมัยวิสามัย สมัยแรก ประจำปี 2553
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 40 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 30 กันยายน 2553
กิจกรรมวันทำความสะอาดครั้งใหญ่ (Big Cleaning Day)
กิจกรรมวันทำความสะอาดครั้งใหญ่ (Big Cleaning Day)
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 41 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 27 กันยายน 2553
โครงการฝึกอบรมพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านการศึกษา
โครงการฝึกอบรมพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านการศึกษา
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 38 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 22 กันยายน 2553
ประกวดผลงานและนวัตกรรม กองทุนหลักประกันสุขภาพ ระดับท้องถิ่น
ประกวดผลงานและนวัตกรรม กองทุนหลักประกันสุขภาพ ระดับท้องถิ่น
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 41 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 21 กันยายน 2553

โครงการชีวิตคู่ต้องรู้กัน
โครงการชีวิตคู่ต้องรู้กัน
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 37 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 03 กันยายน 2553
เทศบาลตำบลโคกม่วงจัดพิธีรับมอบข้าวสารบบรรจุถุง เฉลิมพระเีกี
เทศบาลตำบลโคกม่วงจัดพิธีรับมอบข้าวสารบบรรจุถุง เฉลิมพระเีกี
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 38 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 27 สิงหาคม 2553
โครงการแข่งขันกรีฑา เยาวชน ประชาชนระดับอำเภอ ประจำปี 2553 (น
โครงการแข่งขันกรีฑา เยาวชน ประชาชนระดับอำเภอ ประจำปี 2553 (น
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 39 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 23 กรกฏาคม 2553
 โครงการรักษ์ถนน
โครงการรักษ์ถนน
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 38 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 20 กรกฏาคม 2553
โครงการ
โครงการ "โคกม่วงปลอดขยะ" Big Cleaning Day
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 22 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 14 กรกฏาคม 2553

โครงการขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลยาเสพติด
โครงการขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลยาเสพติด
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 39 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 19 มิถุนายน 2553
โครงการตลาดนัด รักษ์สิ่งแวดล้อม
โครงการตลาดนัด รักษ์สิ่งแวดล้อม
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 38 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 17 มิถุนายน 2553
โครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมฯ ครั้งที่ 2
โครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมฯ ครั้งที่ 2
(จำนวน 2 รูป ชมแล้ว 41 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 03 มิถุนายน 2553
โครงการ
โครงการ "การแข่งขันกรีฑานักเรียน เยาวชนตำบลโคกม่วงต้านยาเสพต
(จำนวน 11 รูป ชมแล้ว 22 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 02 มิถุนายน 2553
กิจกรรมโครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคม
กิจกรรมโครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคม "เกษตรอินทรีย์รักษ์สิ
(จำนวน 2 รูป ชมแล้ว 22 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 20 พฤษภาคม 2553