อัลบั้มภาพ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน "ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนเทศบาลตำบลมะกอกเหนือ"
* อัลบั้ม *
ทต.โคกม่วง ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช 2553
ทต.โคกม่วง ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช 2553
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 75 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 23 ตุลาคม 2553
เวทีประชาคมการสร้างและใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาตร์ ทต.โคกม่วง
เวทีประชาคมการสร้างและใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาตร์ ทต.โคกม่วง
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 62 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 19 ตุลาคม 2553
รองจรัส นำทีมต้อนรับนายอำเภอเขาชัยสน ในการปฏิบัติธรรม วัดเกา
รองจรัส นำทีมต้อนรับนายอำเภอเขาชัยสน ในการปฏิบัติธรรม วัดเกา
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 60 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 01 ตุลาคม 2553
การประชุมสภาสมัยวิสามัย สมัยแรก ประจำปี 2553
การประชุมสภาสมัยวิสามัย สมัยแรก ประจำปี 2553
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 60 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 30 กันยายน 2553
กิจกรรมวันทำความสะอาดครั้งใหญ่ (Big Cleaning Day)
กิจกรรมวันทำความสะอาดครั้งใหญ่ (Big Cleaning Day)
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 72 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 27 กันยายน 2553

โครงการฝึกอบรมพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านการศึกษา
โครงการฝึกอบรมพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านการศึกษา
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 63 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 22 กันยายน 2553
ประกวดผลงานและนวัตกรรม กองทุนหลักประกันสุขภาพ ระดับท้องถิ่น
ประกวดผลงานและนวัตกรรม กองทุนหลักประกันสุขภาพ ระดับท้องถิ่น
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 66 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 21 กันยายน 2553
โครงการชีวิตคู่ต้องรู้กัน
โครงการชีวิตคู่ต้องรู้กัน
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 68 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 03 กันยายน 2553
เทศบาลตำบลโคกม่วงจัดพิธีรับมอบข้าวสารบบรรจุถุง เฉลิมพระเีกี
เทศบาลตำบลโคกม่วงจัดพิธีรับมอบข้าวสารบบรรจุถุง เฉลิมพระเีกี
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 63 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 27 สิงหาคม 2553
โครงการแข่งขันกรีฑา เยาวชน ประชาชนระดับอำเภอ ประจำปี 2553 (น
โครงการแข่งขันกรีฑา เยาวชน ประชาชนระดับอำเภอ ประจำปี 2553 (น
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 64 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 23 กรกฏาคม 2553

 โครงการรักษ์ถนน
โครงการรักษ์ถนน
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 89 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 20 กรกฏาคม 2553
โครงการ
โครงการ "โคกม่วงปลอดขยะ" Big Cleaning Day
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 47 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 14 กรกฏาคม 2553
โครงการขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลยาเสพติด
โครงการขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลยาเสพติด
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 63 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 19 มิถุนายน 2553
โครงการตลาดนัด รักษ์สิ่งแวดล้อม
โครงการตลาดนัด รักษ์สิ่งแวดล้อม
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 60 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 17 มิถุนายน 2553
โครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมฯ ครั้งที่ 2
โครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมฯ ครั้งที่ 2
(จำนวน 2 รูป ชมแล้ว 62 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 03 มิถุนายน 2553

โครงการ
โครงการ "การแข่งขันกรีฑานักเรียน เยาวชนตำบลโคกม่วงต้านยาเสพต
(จำนวน 11 รูป ชมแล้ว 47 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 02 มิถุนายน 2553
กิจกรรมโครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคม
กิจกรรมโครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคม "เกษตรอินทรีย์รักษ์สิ
(จำนวน 2 รูป ชมแล้ว 41 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 20 พฤษภาคม 2553
โครงการวัยรุ่นยุคใหม่ใส่ใจเอดส์
โครงการวัยรุ่นยุคใหม่ใส่ใจเอดส์
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 61 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 08 พฤษภาคม 2553
กิจกรรมประกวดเมนูอาหารสุขภาพเด็ก
กิจกรรมประกวดเมนูอาหารสุขภาพเด็ก
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 73 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 29 เมษายน 2553
โครงการเข้าสุนัตหมู่ ภาคฤดูร้อน ประจำปี 2553
โครงการเข้าสุนัตหมู่ ภาคฤดูร้อน ประจำปี 2553
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 61 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 19 เมษายน 2553