อัลบั้มภาพ ภารกิจกองช่างประจำเดือนธันวาคม 2561
* อัลบั้ม *
โครงการหิ้วปิ่นโต ทำบุญทำดี ลดขยะเพื่อสิ่งแวดล้อม ปี 2560
โครงการหิ้วปิ่นโต ทำบุญทำดี ลดขยะเพื่อสิ่งแวดล้อม ปี 2560
(จำนวน 24 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 29 มิถุนายน 2560
ประชุมแจ้งแผนประเมินรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมอ
ประชุมแจ้งแผนประเมินรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมอ
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 26 มิถุนายน 2560
โรงเรียนครอบครัวตำบลโคกม่วง
โรงเรียนครอบครัวตำบลโคกม่วง
(จำนวน 12 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 23 มิถุนายน 2560
พิธีเปิดและภาพการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชนสามัคคีสัมพันธ์ ปี
พิธีเปิดและภาพการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชนสามัคคีสัมพันธ์ ปี
(จำนวน 20 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 19 มิถุนายน 2560
โครงการชีวิตพอเพียงหลีกเหลี่ยงการพนัน
โครงการชีวิตพอเพียงหลีกเหลี่ยงการพนัน
(จำนวน 20 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 15 มิถุนายน 2560

การจัดทำระบบแก๊สชีวภาพ ในพื้นที่ตำบลโคกม่วง
การจัดทำระบบแก๊สชีวภาพ ในพื้นที่ตำบลโคกม่วง
(จำนวน 12 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 12 มิถุนายน 2560
ประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกม่วง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ปี
ประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกม่วง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ปี
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 0 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 09 มิถุนายน 2560
โรงเรียนครอบครัว
โรงเรียนครอบครัว
(จำนวน 11 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 09 มิถุนายน 2560
"ต้อนรับเดือนรอมฏอน" เดือนแห่งการถือศีลอด
(จำนวน 13 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 09 มิถุนายน 2560
ภารกิจกองช่างประจำเดือนพฤษภาคม 2560
ภารกิจกองช่างประจำเดือนพฤษภาคม 2560
(จำนวน 60 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 08 มิถุนายน 2560

เวทีประชาคมรณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียงจังหวัดพัทลุง
เวทีประชาคมรณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียงจังหวัดพัทลุง
(จำนวน 27 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 02 มิถุนายน 2560
กิจกรรมโรงเรียนครอบครัวเทศบาลตำบลโคกม่วง
กิจกรรมโรงเรียนครอบครัวเทศบาลตำบลโคกม่วง
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 01 มิถุนายน 2560
โครงการ Big Cleaning Day หมู่ที่ 12 ตำบลโคกม่วง
โครงการ Big Cleaning Day หมู่ที่ 12 ตำบลโคกม่วง
(จำนวน 17 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 30 พฤษภาคม 2560
โครงการ
โครงการ " ๙ สู่ชีวิตพอเพียง "
(จำนวน 14 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 26 พฤษภาคม 2560
ประชุมผู้ปกครองเด็กศูนย์ฯ ในสังกัดเทศบาลตำบลโคกม่วง
ประชุมผู้ปกครองเด็กศูนย์ฯ ในสังกัดเทศบาลตำบลโคกม่วง
(จำนวน 20 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 26 พฤษภาคม 2560

โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
(จำนวน 35 รูป ชมแล้ว 0 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 25 พฤษภาคม 2560
ประชาคมตำบลโคกม่วง
ประชาคมตำบลโคกม่วง
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 23 พฤษภาคม 2560
โครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่
โครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่
(จำนวน 11 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 23 พฤษภาคม 2560
พิธีเปิดโรงเรียนครอบครัวและศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้
พิธีเปิดโรงเรียนครอบครัวและศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้
(จำนวน 17 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 19 พฤษภาคม 2560
โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี 2560
โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี 2560
(จำนวน 25 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 18 พฤษภาคม 2560