อัลบั้มภาพ โครงการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน ประชาชนต้านยาเสพติด ประจำปี 2561
* อัลบั้ม *
ภารกิจกองช่าง ประจำเดือน กันยายน 2560
ภารกิจกองช่าง ประจำเดือน กันยายน 2560
(จำนวน 32 รูป ชมแล้ว 165 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 02 ตุลาคม 2560
ประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกม่วง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ
ประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกม่วง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 70 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 29 กันยายน 2560
โครงการเสริมสร้างความรู้และพัฒนาทักษะในการดูแลและฟื้นฟูสมรรถ
โครงการเสริมสร้างความรู้และพัฒนาทักษะในการดูแลและฟื้นฟูสมรรถ
(จำนวน 17 รูป ชมแล้ว 74 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 25 กันยายน 2560
โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรเทศบาลตำบลโคกม่วง
โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรเทศบาลตำบลโคกม่วง
(จำนวน 27 รูป ชมแล้ว 138 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 18 กันยายน 2560
ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
(จำนวน 20 รูป ชมแล้ว 66 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 18 กันยายน 2560

ร่วมต้อนรับคณะดูงานการบริหารจัดการขยะจากองค์การบริหารส่วนตำบ
ร่วมต้อนรับคณะดูงานการบริหารจัดการขยะจากองค์การบริหารส่วนตำบ
(จำนวน 20 รูป ชมแล้ว 58 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 12 กันยายน 2560
ประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกม่วง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2
ประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกม่วง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 59 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 12 กันยายน 2560
โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกองทุนและจัดทำแผนสุขภาพตำบ
โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกองทุนและจัดทำแผนสุขภาพตำบ
(จำนวน 23 รูป ชมแล้ว 57 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 07 กันยายน 2560
โครงการลด ละ เลิก ยาสูบและบุหรี่ เพื่อสุขภาพตำบลโคกม่วง ปีงบ
โครงการลด ละ เลิก ยาสูบและบุหรี่ เพื่อสุขภาพตำบลโคกม่วง ปีงบ
(จำนวน 11 รูป ชมแล้ว 49 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 07 กันยายน 2560
แต่งตั้งคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตำบลโคกม่วง
แต่งตั้งคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตำบลโคกม่วง
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 55 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 07 กันยายน 2560

ภารกิจกองช่างประจำเดือน สิงหาคม 2560
ภารกิจกองช่างประจำเดือน สิงหาคม 2560
(จำนวน 47 รูป ชมแล้ว 119 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 05 กันยายน 2560
ร่วมศึกษาดูงานการส่งเสริมเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน (Green City
ร่วมศึกษาดูงานการส่งเสริมเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน (Green City
(จำนวน 34 รูป ชมแล้ว 131 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 25 สิงหาคม 2560
ประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกม่วง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1
ประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกม่วง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 65 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 24 สิงหาคม 2560
โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
(จำนวน 19 รูป ชมแล้ว 54 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 18 สิงหาคม 2560
ร่วมต้อนรับคณะดูงานการบริหารจัดการขยะ จากหมู่ที่3 บ้านบางหล่
ร่วมต้อนรับคณะดูงานการบริหารจัดการขยะ จากหมู่ที่3 บ้านบางหล่
(จำนวน 22 รูป ชมแล้ว 55 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 17 สิงหาคม 2560

โครงการส่งเสริมและดูแลสุขภาพผู้สูงอายุตำบลโคกม่วง ประจำปี 25
โครงการส่งเสริมและดูแลสุขภาพผู้สูงอายุตำบลโคกม่วง ประจำปี 25
(จำนวน 38 รูป ชมแล้ว 120 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 11 สิงหาคม 2560
ร่วมหารือข้อตกลงการสูบน้ำจากพรุหารบัว
ร่วมหารือข้อตกลงการสูบน้ำจากพรุหารบัว
(จำนวน 15 รูป ชมแล้ว 60 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 09 สิงหาคม 2560
รับการประเมินเมืองสุขภาพดี จากศูนย์อนามัยที่ 12 จังหวัดสงขลา
รับการประเมินเมืองสุขภาพดี จากศูนย์อนามัยที่ 12 จังหวัดสงขลา
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 54 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 09 สิงหาคม 2560
ภารกิจกองช่างประจำเดือนกรกฎาคม 2560
ภารกิจกองช่างประจำเดือนกรกฎาคม 2560
(จำนวน 22 รูป ชมแล้ว 54 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 07 สิงหาคม 2560
ต้อนรับเทศบาลตำบลลำสินธุ์เยี่ยมชมธนาคารขยะ
ต้อนรับเทศบาลตำบลลำสินธุ์เยี่ยมชมธนาคารขยะ
(จำนวน 21 รูป ชมแล้ว 70 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 04 สิงหาคม 2560