อัลบั้มภาพ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน "ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนเทศบาลตำบลมะกอกเหนือ"
* อัลบั้ม *
โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีกา
โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีกา
(จำนวน 25 รูป ชมแล้ว 128 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 19 ธันวาคม 2560
ประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกม่วง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1
ประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกม่วง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 97 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 19 ธันวาคม 2560
ภารกิจกองช่างประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
ภารกิจกองช่างประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
(จำนวน 62 รูป ชมแล้ว 300 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 12 ธันวาคม 2560
ประชุมการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับชาติ คร
ประชุมการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับชาติ คร
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 96 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560
ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากชุมชนบ้านเตง หมู่ที่ 4 บ้านแหลมโต
ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากชุมชนบ้านเตง หมู่ที่ 4 บ้านแหลมโต
(จำนวน 17 รูป ชมแล้ว 99 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560

ภารกิจกองช่างประจำเดือนตุลาคม 2560
ภารกิจกองช่างประจำเดือนตุลาคม 2560
(จำนวน 79 รูป ชมแล้ว 335 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 09 พฤศจิกายน 2560
โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธารามและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนางลาด ร่วมก
โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธารามและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนางลาด ร่วมก
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 97 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 06 พฤศจิกายน 2560
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 89 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 06 พฤศจิกายน 2560
พิธีส่งมอบดอกไม้จันทร์พระราชทาน
พิธีส่งมอบดอกไม้จันทร์พระราชทาน
(จำนวน 19 รูป ชมแล้ว 81 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 17 ตุลาคม 2560
ภารกิจกองช่าง ประจำเดือน กันยายน 2560
ภารกิจกองช่าง ประจำเดือน กันยายน 2560
(จำนวน 32 รูป ชมแล้ว 209 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 02 ตุลาคม 2560

ประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกม่วง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ
ประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกม่วง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 82 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 29 กันยายน 2560
โครงการเสริมสร้างความรู้และพัฒนาทักษะในการดูแลและฟื้นฟูสมรรถ
โครงการเสริมสร้างความรู้และพัฒนาทักษะในการดูแลและฟื้นฟูสมรรถ
(จำนวน 17 รูป ชมแล้ว 84 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 25 กันยายน 2560
โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรเทศบาลตำบลโคกม่วง
โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรเทศบาลตำบลโคกม่วง
(จำนวน 27 รูป ชมแล้ว 166 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 18 กันยายน 2560
ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
(จำนวน 20 รูป ชมแล้ว 77 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 18 กันยายน 2560
ร่วมต้อนรับคณะดูงานการบริหารจัดการขยะจากองค์การบริหารส่วนตำบ
ร่วมต้อนรับคณะดูงานการบริหารจัดการขยะจากองค์การบริหารส่วนตำบ
(จำนวน 20 รูป ชมแล้ว 69 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 12 กันยายน 2560

ประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกม่วง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2
ประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกม่วง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 70 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 12 กันยายน 2560
โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกองทุนและจัดทำแผนสุขภาพตำบ
โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกองทุนและจัดทำแผนสุขภาพตำบ
(จำนวน 23 รูป ชมแล้ว 67 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 07 กันยายน 2560
โครงการลด ละ เลิก ยาสูบและบุหรี่ เพื่อสุขภาพตำบลโคกม่วง ปีงบ
โครงการลด ละ เลิก ยาสูบและบุหรี่ เพื่อสุขภาพตำบลโคกม่วง ปีงบ
(จำนวน 11 รูป ชมแล้ว 55 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 07 กันยายน 2560
แต่งตั้งคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตำบลโคกม่วง
แต่งตั้งคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตำบลโคกม่วง
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 68 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 07 กันยายน 2560
ภารกิจกองช่างประจำเดือน สิงหาคม 2560
ภารกิจกองช่างประจำเดือน สิงหาคม 2560
(จำนวน 47 รูป ชมแล้ว 147 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 05 กันยายน 2560