อัลบั้มภาพ โครงการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน ประชาชนต้านยาเสพติด ประจำปี 2561
* อัลบั้ม *
งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเท
งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเท
(จำนวน 11 รูป ชมแล้ว 45 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 31 กรกฏาคม 2560
โครงการครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง
โครงการครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง
(จำนวน 19 รูป ชมแล้ว 67 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 08 กรกฏาคม 2560
พิธีเปิดการแข่งขันกรีฑาเยาวชนต้านยาเสพติด ประจำปี 2560
พิธีเปิดการแข่งขันกรีฑาเยาวชนต้านยาเสพติด ประจำปี 2560
(จำนวน 18 รูป ชมแล้ว 51 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 07 กรกฏาคม 2560
ชีวิตพอเพียง หลีกเลี่ยงการพนัน
ชีวิตพอเพียง หลีกเลี่ยงการพนัน
(จำนวน 27 รูป ชมแล้ว 122 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 07 กรกฏาคม 2560
กิจกรรมถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน
กิจกรรมถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน
(จำนวน 14 รูป ชมแล้ว 56 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 05 กรกฏาคม 2560

ปรับภูมิทัศน์ หมู่ที่ 7 บ้านควนหมอทอง
ปรับภูมิทัศน์ หมู่ที่ 7 บ้านควนหมอทอง
(จำนวน 15 รูป ชมแล้ว 66 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 04 กรกฏาคม 2560
ภารกิจกองช่างประจำเดือนมิถุนายน 2560
ภารกิจกองช่างประจำเดือนมิถุนายน 2560
(จำนวน 18 รูป ชมแล้ว 71 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 04 กรกฏาคม 2560
โครงการหิ้วปิ่นโต ทำบุญทำดี ลดขยะเพื่อสิ่งแวดล้อม ปี 2560
โครงการหิ้วปิ่นโต ทำบุญทำดี ลดขยะเพื่อสิ่งแวดล้อม ปี 2560
(จำนวน 24 รูป ชมแล้ว 65 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 29 มิถุนายน 2560
ประชุมแจ้งแผนประเมินรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมอ
ประชุมแจ้งแผนประเมินรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมอ
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 60 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 26 มิถุนายน 2560
โรงเรียนครอบครัวตำบลโคกม่วง
โรงเรียนครอบครัวตำบลโคกม่วง
(จำนวน 12 รูป ชมแล้ว 58 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 23 มิถุนายน 2560

พิธีเปิดและภาพการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชนสามัคคีสัมพันธ์ ปี
พิธีเปิดและภาพการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชนสามัคคีสัมพันธ์ ปี
(จำนวน 20 รูป ชมแล้ว 73 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 19 มิถุนายน 2560
โครงการชีวิตพอเพียงหลีกเหลี่ยงการพนัน
โครงการชีวิตพอเพียงหลีกเหลี่ยงการพนัน
(จำนวน 20 รูป ชมแล้ว 59 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 15 มิถุนายน 2560
การจัดทำระบบแก๊สชีวภาพ ในพื้นที่ตำบลโคกม่วง
การจัดทำระบบแก๊สชีวภาพ ในพื้นที่ตำบลโคกม่วง
(จำนวน 12 รูป ชมแล้ว 71 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 12 มิถุนายน 2560
ประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกม่วง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ปี
ประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกม่วง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ปี
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 68 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 09 มิถุนายน 2560
โรงเรียนครอบครัว
โรงเรียนครอบครัว
(จำนวน 11 รูป ชมแล้ว 57 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 09 มิถุนายน 2560

"ต้อนรับเดือนรอมฏอน" เดือนแห่งการถือศีลอด
(จำนวน 13 รูป ชมแล้ว 37 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 09 มิถุนายน 2560
ภารกิจกองช่างประจำเดือนพฤษภาคม 2560
ภารกิจกองช่างประจำเดือนพฤษภาคม 2560
(จำนวน 60 รูป ชมแล้ว 156 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 08 มิถุนายน 2560
เวทีประชาคมรณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียงจังหวัดพัทลุง
เวทีประชาคมรณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียงจังหวัดพัทลุง
(จำนวน 27 รูป ชมแล้ว 129 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 02 มิถุนายน 2560
กิจกรรมโรงเรียนครอบครัวเทศบาลตำบลโคกม่วง
กิจกรรมโรงเรียนครอบครัวเทศบาลตำบลโคกม่วง
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 59 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 01 มิถุนายน 2560
โครงการ Big Cleaning Day หมู่ที่ 12 ตำบลโคกม่วง
โครงการ Big Cleaning Day หมู่ที่ 12 ตำบลโคกม่วง
(จำนวน 17 รูป ชมแล้ว 66 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 30 พฤษภาคม 2560