อัลบั้มภาพ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน "ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนเทศบาลตำบลมะกอกเหนือ"
* อัลบั้ม *
ประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกม่วง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2
ประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกม่วง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 80 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 12 กันยายน 2560
โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกองทุนและจัดทำแผนสุขภาพตำบ
โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกองทุนและจัดทำแผนสุขภาพตำบ
(จำนวน 23 รูป ชมแล้ว 76 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 07 กันยายน 2560
โครงการลด ละ เลิก ยาสูบและบุหรี่ เพื่อสุขภาพตำบลโคกม่วง ปีงบ
โครงการลด ละ เลิก ยาสูบและบุหรี่ เพื่อสุขภาพตำบลโคกม่วง ปีงบ
(จำนวน 11 รูป ชมแล้ว 66 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 07 กันยายน 2560
แต่งตั้งคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตำบลโคกม่วง
แต่งตั้งคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตำบลโคกม่วง
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 78 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 07 กันยายน 2560
ภารกิจกองช่างประจำเดือน สิงหาคม 2560
ภารกิจกองช่างประจำเดือน สิงหาคม 2560
(จำนวน 47 รูป ชมแล้ว 172 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 05 กันยายน 2560

ร่วมศึกษาดูงานการส่งเสริมเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน (Green City
ร่วมศึกษาดูงานการส่งเสริมเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน (Green City
(จำนวน 34 รูป ชมแล้ว 231 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 25 สิงหาคม 2560
ประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกม่วง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1
ประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกม่วง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 89 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 24 สิงหาคม 2560
โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
(จำนวน 19 รูป ชมแล้ว 76 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 18 สิงหาคม 2560
ร่วมต้อนรับคณะดูงานการบริหารจัดการขยะ จากหมู่ที่3 บ้านบางหล่
ร่วมต้อนรับคณะดูงานการบริหารจัดการขยะ จากหมู่ที่3 บ้านบางหล่
(จำนวน 22 รูป ชมแล้ว 81 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 17 สิงหาคม 2560
โครงการส่งเสริมและดูแลสุขภาพผู้สูงอายุตำบลโคกม่วง ประจำปี 25
โครงการส่งเสริมและดูแลสุขภาพผู้สูงอายุตำบลโคกม่วง ประจำปี 25
(จำนวน 38 รูป ชมแล้ว 172 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 11 สิงหาคม 2560

ร่วมหารือข้อตกลงการสูบน้ำจากพรุหารบัว
ร่วมหารือข้อตกลงการสูบน้ำจากพรุหารบัว
(จำนวน 15 รูป ชมแล้ว 88 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 09 สิงหาคม 2560
รับการประเมินเมืองสุขภาพดี จากศูนย์อนามัยที่ 12 จังหวัดสงขลา
รับการประเมินเมืองสุขภาพดี จากศูนย์อนามัยที่ 12 จังหวัดสงขลา
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 80 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 09 สิงหาคม 2560
ภารกิจกองช่างประจำเดือนกรกฎาคม 2560
ภารกิจกองช่างประจำเดือนกรกฎาคม 2560
(จำนวน 22 รูป ชมแล้ว 77 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 07 สิงหาคม 2560
ต้อนรับเทศบาลตำบลลำสินธุ์เยี่ยมชมธนาคารขยะ
ต้อนรับเทศบาลตำบลลำสินธุ์เยี่ยมชมธนาคารขยะ
(จำนวน 21 รูป ชมแล้ว 95 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 04 สิงหาคม 2560
งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเท
งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเท
(จำนวน 11 รูป ชมแล้ว 66 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 31 กรกฏาคม 2560

โครงการครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง
โครงการครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง
(จำนวน 19 รูป ชมแล้ว 100 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 08 กรกฏาคม 2560
พิธีเปิดการแข่งขันกรีฑาเยาวชนต้านยาเสพติด ประจำปี 2560
พิธีเปิดการแข่งขันกรีฑาเยาวชนต้านยาเสพติด ประจำปี 2560
(จำนวน 18 รูป ชมแล้ว 72 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 07 กรกฏาคม 2560
ชีวิตพอเพียง หลีกเลี่ยงการพนัน
ชีวิตพอเพียง หลีกเลี่ยงการพนัน
(จำนวน 27 รูป ชมแล้ว 178 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 07 กรกฏาคม 2560
กิจกรรมถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน
กิจกรรมถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน
(จำนวน 14 รูป ชมแล้ว 90 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 05 กรกฏาคม 2560
ปรับภูมิทัศน์ หมู่ที่ 7 บ้านควนหมอทอง
ปรับภูมิทัศน์ หมู่ที่ 7 บ้านควนหมอทอง
(จำนวน 15 รูป ชมแล้ว 89 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 04 กรกฏาคม 2560