อัลบั้มภาพ ภารกิจกองช่างประจำเดือนธันวาคม 2561
* อัลบั้ม *
ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลเสาเภาเยี่ยมชมงานของ ศูนย์ทต.โค
ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลเสาเภาเยี่ยมชมงานของ ศูนย์ทต.โค
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 11 พฤษภาคม 2560
ภารกิจกองช่าง
ภารกิจกองช่าง
(จำนวน 41 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 03 พฤษภาคม 2560
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการประนอมข้อพิพาทในระดับชุมช
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการประนอมข้อพิพาทในระดับชุมช
(จำนวน 13 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 เมษายน 2560
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการประนอมข้อพิพาทในระดับชุมชน
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการประนอมข้อพิพาทในระดับชุมชน
(จำนวน 14 รูป ชมแล้ว 0 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 เมษายน 2560
โครงการรวมพลังใจ ต้านภัยเอดส์ วันที่ 26-27 เมษายน 2555
โครงการรวมพลังใจ ต้านภัยเอดส์ วันที่ 26-27 เมษายน 2555
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 27 เมษายน 2560

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการประนอมข้อพิพาทในระดับชุมชน
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการประนอมข้อพิพาทในระดับชุมชน
(จำนวน 11 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 27 เมษายน 2560
โครงการโคกม่วงร่วมใจลดภัยช่วงเทศกาล(สงกรานต์)
โครงการโคกม่วงร่วมใจลดภัยช่วงเทศกาล(สงกรานต์)
(จำนวน 16 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 18 เมษายน 2560
โครงการออกกำลังกายเต้นแอโรบิกเพื่อสุขภาพเทศบาลตำบลโคกม่วง
โครงการออกกำลังกายเต้นแอโรบิกเพื่อสุขภาพเทศบาลตำบลโคกม่วง
(จำนวน 18 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 11 เมษายน 2560
ภารกิจกองช่างประจำเดือนมีนาคม 2560
ภารกิจกองช่างประจำเดือนมีนาคม 2560
(จำนวน 30 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 04 เมษายน 2560
โครงการแสดงนิทรรศการและผลงานนักเรียน ปี 2560
โครงการแสดงนิทรรศการและผลงานนักเรียน ปี 2560
(จำนวน 29 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 31 มีนาคม 2560

โครงการบัณฑิตน้อย ประจำปี 2555
โครงการบัณฑิตน้อย ประจำปี 2555
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 30 มีนาคม 2560
ส่งมอบอุปกรณ์เทคโนโลยีประหยัดพลังงานทดแทนเตาเศรษฐกิจ (แบบร่ว
ส่งมอบอุปกรณ์เทคโนโลยีประหยัดพลังงานทดแทนเตาเศรษฐกิจ (แบบร่ว
(จำนวน 14 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 มีนาคม 2560
พิธีปิดโครงการแข่งขันกีฬาประชาชนต้านยาเสพติด
พิธีปิดโครงการแข่งขันกีฬาประชาชนต้านยาเสพติด "โคกม่วงเกมส์"
(จำนวน 26 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 27 มีนาคม 2560
โครงการหอมกลิ่นลำดวน ลำดวนคืนถิ่น
โครงการหอมกลิ่นลำดวน ลำดวนคืนถิ่น
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 24 มีนาคม 2560
กิจกรรมอำเภอเคลื่อนที่
กิจกรรมอำเภอเคลื่อนที่
(จำนวน 13 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 21 มีนาคม 2560

วันท้องถิ่นไทย ปี 2560
วันท้องถิ่นไทย ปี 2560
(จำนวน 19 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 18 มีนาคม 2560
ตลาดนัดบูรณาการ บ้าน-โรงเรียน ครั้งที่ 2
ตลาดนัดบูรณาการ บ้าน-โรงเรียน ครั้งที่ 2
(จำนวน 17 รูป ชมแล้ว 1 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 16 มีนาคม 2560
Big Cleaning Day บ้านคลองมวง หมู่ที่ 6
Big Cleaning Day บ้านคลองมวง หมู่ที่ 6
(จำนวน 12 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 16 มีนาคม 2560
ปลูกหญ้าแฝกของกองพันทหารช่างที่ 402
ปลูกหญ้าแฝกของกองพันทหารช่างที่ 402
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 15 มีนาคม 2560
ภารกิจกองช่างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560
ภารกิจกองช่างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560
(จำนวน 40 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 13 มีนาคม 2560