อัลบั้มภาพ โครงการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน ประชาชนต้านยาเสพติด ประจำปี 2561
* อัลบั้ม *
โครงการ
โครงการ " ๙ สู่ชีวิตพอเพียง "
(จำนวน 14 รูป ชมแล้ว 36 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 26 พฤษภาคม 2560
ประชุมผู้ปกครองเด็กศูนย์ฯ ในสังกัดเทศบาลตำบลโคกม่วง
ประชุมผู้ปกครองเด็กศูนย์ฯ ในสังกัดเทศบาลตำบลโคกม่วง
(จำนวน 20 รูป ชมแล้ว 53 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 26 พฤษภาคม 2560
โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
(จำนวน 35 รูป ชมแล้ว 114 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 25 พฤษภาคม 2560
ประชาคมตำบลโคกม่วง
ประชาคมตำบลโคกม่วง
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 60 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 23 พฤษภาคม 2560
โครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่
โครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่
(จำนวน 11 รูป ชมแล้ว 57 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 23 พฤษภาคม 2560

พิธีเปิดโรงเรียนครอบครัวและศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้
พิธีเปิดโรงเรียนครอบครัวและศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้
(จำนวน 17 รูป ชมแล้ว 59 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 19 พฤษภาคม 2560
โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี 2560
โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี 2560
(จำนวน 25 รูป ชมแล้ว 59 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 18 พฤษภาคม 2560
ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลเสาเภาเยี่ยมชมงานของ ศูนย์ทต.โค
ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลเสาเภาเยี่ยมชมงานของ ศูนย์ทต.โค
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 57 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 11 พฤษภาคม 2560
ภารกิจกองช่าง
ภารกิจกองช่าง
(จำนวน 41 รูป ชมแล้ว 134 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 03 พฤษภาคม 2560
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการประนอมข้อพิพาทในระดับชุมช
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการประนอมข้อพิพาทในระดับชุมช
(จำนวน 13 รูป ชมแล้ว 58 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 เมษายน 2560

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการประนอมข้อพิพาทในระดับชุมชน
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการประนอมข้อพิพาทในระดับชุมชน
(จำนวน 14 รูป ชมแล้ว 56 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 เมษายน 2560
โครงการรวมพลังใจ ต้านภัยเอดส์ วันที่ 26-27 เมษายน 2555
โครงการรวมพลังใจ ต้านภัยเอดส์ วันที่ 26-27 เมษายน 2555
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 55 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 27 เมษายน 2560
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการประนอมข้อพิพาทในระดับชุมชน
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการประนอมข้อพิพาทในระดับชุมชน
(จำนวน 11 รูป ชมแล้ว 60 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 27 เมษายน 2560
โครงการโคกม่วงร่วมใจลดภัยช่วงเทศกาล(สงกรานต์)
โครงการโคกม่วงร่วมใจลดภัยช่วงเทศกาล(สงกรานต์)
(จำนวน 16 รูป ชมแล้ว 62 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 18 เมษายน 2560
โครงการออกกำลังกายเต้นแอโรบิกเพื่อสุขภาพเทศบาลตำบลโคกม่วง
โครงการออกกำลังกายเต้นแอโรบิกเพื่อสุขภาพเทศบาลตำบลโคกม่วง
(จำนวน 18 รูป ชมแล้ว 60 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 11 เมษายน 2560

ภารกิจกองช่างประจำเดือนมีนาคม 2560
ภารกิจกองช่างประจำเดือนมีนาคม 2560
(จำนวน 30 รูป ชมแล้ว 139 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 04 เมษายน 2560
โครงการแสดงนิทรรศการและผลงานนักเรียน ปี 2560
โครงการแสดงนิทรรศการและผลงานนักเรียน ปี 2560
(จำนวน 29 รูป ชมแล้ว 120 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 31 มีนาคม 2560
โครงการบัณฑิตน้อย ประจำปี 2555
โครงการบัณฑิตน้อย ประจำปี 2555
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 57 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 30 มีนาคม 2560
ส่งมอบอุปกรณ์เทคโนโลยีประหยัดพลังงานทดแทนเตาเศรษฐกิจ (แบบร่ว
ส่งมอบอุปกรณ์เทคโนโลยีประหยัดพลังงานทดแทนเตาเศรษฐกิจ (แบบร่ว
(จำนวน 14 รูป ชมแล้ว 77 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 มีนาคม 2560
พิธีปิดโครงการแข่งขันกีฬาประชาชนต้านยาเสพติด
พิธีปิดโครงการแข่งขันกีฬาประชาชนต้านยาเสพติด "โคกม่วงเกมส์"
(จำนวน 26 รูป ชมแล้ว 90 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 27 มีนาคม 2560