อัลบั้มภาพ ภารกิจกองช่างประจำเดือนธันวาคม 2561
* อัลบั้ม *
ตลาดนัดทักษะชีวิต โรงเรียนบ้านควนหมอทอง
ตลาดนัดทักษะชีวิต โรงเรียนบ้านควนหมอทอง
(จำนวน 15 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 10 มีนาคม 2560
อัยการคุ้มครองสิทธิฯ ออกพื้นที่ให้บริการปรึกษาปัญหาทางกฏหมาย
อัยการคุ้มครองสิทธิฯ ออกพื้นที่ให้บริการปรึกษาปัญหาทางกฏหมาย
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 10 มีนาคม 2560
การบริการด้านภาษี
การบริการด้านภาษี
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 10 มีนาคม 2560
นายกเทศมนตรีตำบลโคกม่วง เป็นประธานกล่าวเปิดงาน การแข่งขันกีฬ
นายกเทศมนตรีตำบลโคกม่วง เป็นประธานกล่าวเปิดงาน การแข่งขันกีฬ
(จำนวน 25 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 09 มีนาคม 2560
ขอขอบคุณ คุณไพรัช เจ้ยชุม กรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ขอขอบคุณ คุณไพรัช เจ้ยชุม กรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 09 มีนาคม 2560

หมอพื้นบ้านดีเด่น ปี 2560
หมอพื้นบ้านดีเด่น ปี 2560
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 07 มีนาคม 2560
ประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2560
ประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2560
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 02 มีนาคม 2560
โครงการวัยรุ่นยุคใหม่ ไม่ท้องก่อนวัย ใส่ใจสุขภาพ
โครงการวัยรุ่นยุคใหม่ ไม่ท้องก่อนวัย ใส่ใจสุขภาพ
(จำนวน 18 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560
ร่วมงานวันคนพิการสากลจังหวัดพัทลุง  ประจำปี 2559
ร่วมงานวันคนพิการสากลจังหวัดพัทลุง ประจำปี 2559
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 08 กุมภาพันธ์ 2560
ภารกิจกองช่างประจำเดือนมกราคม 2560
ภารกิจกองช่างประจำเดือนมกราคม 2560
(จำนวน 27 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 06 กุมภาพันธ์ 2560

กิจกรรมการถ่ายทอดความรู้การเลี้ยงผึ้งโพรงและพัฒนาคุณภาพน้ำผึ
กิจกรรมการถ่ายทอดความรู้การเลี้ยงผึ้งโพรงและพัฒนาคุณภาพน้ำผึ
(จำนวน 13 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 06 กุมภาพันธ์ 2560
กิจกรรมฝึกอบรมเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนในการลดและคัดแยกขยะ
กิจกรรมฝึกอบรมเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนในการลดและคัดแยกขยะ
(จำนวน 14 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 18 มกราคม 2560
รับมอบถุงยังชีพจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพัทลุง
รับมอบถุงยังชีพจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพัทลุง
(จำนวน 15 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 06 มกราคม 2560
ภารกิจกองช่างประจำเดือนธันวาคม 2559
ภารกิจกองช่างประจำเดือนธันวาคม 2559
(จำนวน 20 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 05 มกราคม 2560
โครงการโคกม่วงร่วมใจลดภัยช่วงเทศกาล (ปีใหม่) ประจำปี 2560
โครงการโคกม่วงร่วมใจลดภัยช่วงเทศกาล (ปีใหม่) ประจำปี 2560
(จำนวน 12 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกม่วง สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1
ประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกม่วง สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 1 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 30 ธันวาคม 2559
กิจกรรมหิ้วปิ่นโตไปวัด
กิจกรรมหิ้วปิ่นโตไปวัด
(จำนวน 12 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 ธันวาคม 2559
งานสมัชชาเมืองลุงเมืองบายใจ ปีที่ 2
งานสมัชชาเมืองลุงเมืองบายใจ ปีที่ 2
(จำนวน 18 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 27 ธันวาคม 2559
ประชุมคณะทำงานคุ้มครองเด็กตำบลโคกม่วง
ประชุมคณะทำงานคุ้มครองเด็กตำบลโคกม่วง
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 19 ธันวาคม 2559
ประชุมการจัดการความรู้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเครือข่ายจังหวัดพัทล
ประชุมการจัดการความรู้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเครือข่ายจังหวัดพัทล
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 17 ธันวาคม 2559