อัลบั้มภาพ โครงการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน ประชาชนต้านยาเสพติด ประจำปี 2561
* อัลบั้ม *
โครงการหอมกลิ่นลำดวน ลำดวนคืนถิ่น
โครงการหอมกลิ่นลำดวน ลำดวนคืนถิ่น
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 59 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 24 มีนาคม 2560
กิจกรรมอำเภอเคลื่อนที่
กิจกรรมอำเภอเคลื่อนที่
(จำนวน 13 รูป ชมแล้ว 61 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 21 มีนาคม 2560
วันท้องถิ่นไทย ปี 2560
วันท้องถิ่นไทย ปี 2560
(จำนวน 19 รูป ชมแล้ว 62 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 18 มีนาคม 2560
ตลาดนัดบูรณาการ บ้าน-โรงเรียน ครั้งที่ 2
ตลาดนัดบูรณาการ บ้าน-โรงเรียน ครั้งที่ 2
(จำนวน 17 รูป ชมแล้ว 60 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 16 มีนาคม 2560
Big Cleaning Day บ้านคลองมวง หมู่ที่ 6
Big Cleaning Day บ้านคลองมวง หมู่ที่ 6
(จำนวน 12 รูป ชมแล้ว 60 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 16 มีนาคม 2560

ปลูกหญ้าแฝกของกองพันทหารช่างที่ 402
ปลูกหญ้าแฝกของกองพันทหารช่างที่ 402
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 57 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 15 มีนาคม 2560
ภารกิจกองช่างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560
ภารกิจกองช่างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560
(จำนวน 40 รูป ชมแล้ว 132 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 13 มีนาคม 2560
ตลาดนัดทักษะชีวิต โรงเรียนบ้านควนหมอทอง
ตลาดนัดทักษะชีวิต โรงเรียนบ้านควนหมอทอง
(จำนวน 15 รูป ชมแล้ว 70 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 10 มีนาคม 2560
อัยการคุ้มครองสิทธิฯ ออกพื้นที่ให้บริการปรึกษาปัญหาทางกฏหมาย
อัยการคุ้มครองสิทธิฯ ออกพื้นที่ให้บริการปรึกษาปัญหาทางกฏหมาย
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 54 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 10 มีนาคม 2560
การบริการด้านภาษี
การบริการด้านภาษี
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 52 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 10 มีนาคม 2560

นายกเทศมนตรีตำบลโคกม่วง เป็นประธานกล่าวเปิดงาน การแข่งขันกีฬ
นายกเทศมนตรีตำบลโคกม่วง เป็นประธานกล่าวเปิดงาน การแข่งขันกีฬ
(จำนวน 25 รูป ชมแล้ว 51 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 09 มีนาคม 2560
ขอขอบคุณ คุณไพรัช เจ้ยชุม กรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ขอขอบคุณ คุณไพรัช เจ้ยชุม กรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 61 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 09 มีนาคม 2560
หมอพื้นบ้านดีเด่น ปี 2560
หมอพื้นบ้านดีเด่น ปี 2560
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 59 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 07 มีนาคม 2560
ประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2560
ประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2560
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 61 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 02 มีนาคม 2560
โครงการวัยรุ่นยุคใหม่ ไม่ท้องก่อนวัย ใส่ใจสุขภาพ
โครงการวัยรุ่นยุคใหม่ ไม่ท้องก่อนวัย ใส่ใจสุขภาพ
(จำนวน 18 รูป ชมแล้ว 64 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560

ร่วมงานวันคนพิการสากลจังหวัดพัทลุง  ประจำปี 2559
ร่วมงานวันคนพิการสากลจังหวัดพัทลุง ประจำปี 2559
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 56 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 08 กุมภาพันธ์ 2560
ภารกิจกองช่างประจำเดือนมกราคม 2560
ภารกิจกองช่างประจำเดือนมกราคม 2560
(จำนวน 27 รูป ชมแล้ว 113 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 06 กุมภาพันธ์ 2560
กิจกรรมการถ่ายทอดความรู้การเลี้ยงผึ้งโพรงและพัฒนาคุณภาพน้ำผึ
กิจกรรมการถ่ายทอดความรู้การเลี้ยงผึ้งโพรงและพัฒนาคุณภาพน้ำผึ
(จำนวน 13 รูป ชมแล้ว 94 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 06 กุมภาพันธ์ 2560
กิจกรรมฝึกอบรมเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนในการลดและคัดแยกขยะ
กิจกรรมฝึกอบรมเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนในการลดและคัดแยกขยะ
(จำนวน 14 รูป ชมแล้ว 59 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 18 มกราคม 2560
รับมอบถุงยังชีพจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพัทลุง
รับมอบถุงยังชีพจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพัทลุง
(จำนวน 15 รูป ชมแล้ว 58 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 06 มกราคม 2560