อัลบั้มภาพ โครงการเยาวชนยุคใหม่ ใส่ใจสุขภาพ ห่างไกลยาเสพติดฯ ประจำปี 2561
* อัลบั้ม *
อัยการคุ้มครองสิทธิฯ ออกพื้นที่ให้บริการปรึกษาปัญหาทางกฏหมาย
อัยการคุ้มครองสิทธิฯ ออกพื้นที่ให้บริการปรึกษาปัญหาทางกฏหมาย
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 42 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 10 มีนาคม 2560
การบริการด้านภาษี
การบริการด้านภาษี
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 43 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 10 มีนาคม 2560
นายกเทศมนตรีตำบลโคกม่วง เป็นประธานกล่าวเปิดงาน การแข่งขันกีฬ
นายกเทศมนตรีตำบลโคกม่วง เป็นประธานกล่าวเปิดงาน การแข่งขันกีฬ
(จำนวน 25 รูป ชมแล้ว 41 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 09 มีนาคม 2560
ขอขอบคุณ คุณไพรัช เจ้ยชุม กรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ขอขอบคุณ คุณไพรัช เจ้ยชุม กรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 45 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 09 มีนาคม 2560
หมอพื้นบ้านดีเด่น ปี 2560
หมอพื้นบ้านดีเด่น ปี 2560
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 44 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 07 มีนาคม 2560

ประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2560
ประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2560
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 45 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 02 มีนาคม 2560
โครงการวัยรุ่นยุคใหม่ ไม่ท้องก่อนวัย ใส่ใจสุขภาพ
โครงการวัยรุ่นยุคใหม่ ไม่ท้องก่อนวัย ใส่ใจสุขภาพ
(จำนวน 18 รูป ชมแล้ว 43 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560
ร่วมงานวันคนพิการสากลจังหวัดพัทลุง  ประจำปี 2559
ร่วมงานวันคนพิการสากลจังหวัดพัทลุง ประจำปี 2559
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 42 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 08 กุมภาพันธ์ 2560
ภารกิจกองช่างประจำเดือนมกราคม 2560
ภารกิจกองช่างประจำเดือนมกราคม 2560
(จำนวน 27 รูป ชมแล้ว 87 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 06 กุมภาพันธ์ 2560
กิจกรรมการถ่ายทอดความรู้การเลี้ยงผึ้งโพรงและพัฒนาคุณภาพน้ำผึ
กิจกรรมการถ่ายทอดความรู้การเลี้ยงผึ้งโพรงและพัฒนาคุณภาพน้ำผึ
(จำนวน 13 รูป ชมแล้ว 58 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 06 กุมภาพันธ์ 2560

กิจกรรมฝึกอบรมเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนในการลดและคัดแยกขยะ
กิจกรรมฝึกอบรมเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนในการลดและคัดแยกขยะ
(จำนวน 14 รูป ชมแล้ว 45 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 18 มกราคม 2560
รับมอบถุงยังชีพจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพัทลุง
รับมอบถุงยังชีพจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพัทลุง
(จำนวน 15 รูป ชมแล้ว 46 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 06 มกราคม 2560
ภารกิจกองช่างประจำเดือนธันวาคม 2559
ภารกิจกองช่างประจำเดือนธันวาคม 2559
(จำนวน 20 รูป ชมแล้ว 50 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 05 มกราคม 2560
โครงการโคกม่วงร่วมใจลดภัยช่วงเทศกาล (ปีใหม่) ประจำปี 2560
โครงการโคกม่วงร่วมใจลดภัยช่วงเทศกาล (ปีใหม่) ประจำปี 2560
(จำนวน 12 รูป ชมแล้ว 46 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกม่วง สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1
ประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกม่วง สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 41 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 30 ธันวาคม 2559

กิจกรรมหิ้วปิ่นโตไปวัด
กิจกรรมหิ้วปิ่นโตไปวัด
(จำนวน 12 รูป ชมแล้ว 44 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 ธันวาคม 2559
งานสมัชชาเมืองลุงเมืองบายใจ ปีที่ 2
งานสมัชชาเมืองลุงเมืองบายใจ ปีที่ 2
(จำนวน 18 รูป ชมแล้ว 45 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 27 ธันวาคม 2559
ประชุมคณะทำงานคุ้มครองเด็กตำบลโคกม่วง
ประชุมคณะทำงานคุ้มครองเด็กตำบลโคกม่วง
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 41 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 19 ธันวาคม 2559
ประชุมการจัดการความรู้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเครือข่ายจังหวัดพัทล
ประชุมการจัดการความรู้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเครือข่ายจังหวัดพัทล
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 45 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 17 ธันวาคม 2559
โครงการชุมชน ดูแล ฟื้นฟูผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง อย่างยั่งยืน
โครงการชุมชน ดูแล ฟื้นฟูผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง อย่างยั่งยืน
(จำนวน 17 รูป ชมแล้ว 49 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 14 ธันวาคม 2559