อัลบั้มภาพ ภารกิจกองช่างประจำเดือนธันวาคม 2561
* อัลบั้ม *
โครงการชุมชน ดูแล ฟื้นฟูผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง อย่างยั่งยืน
โครงการชุมชน ดูแล ฟื้นฟูผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง อย่างยั่งยืน
(จำนวน 17 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 14 ธันวาคม 2559
กิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
กิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 14 ธันวาคม 2559
เยี่ยมชมการจัดการขยะรีไซเคิล
เยี่ยมชมการจัดการขยะรีไซเคิล
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 09 ธันวาคม 2559
ออกเยี่ยมผู้สูงอายุ 100 ปี
ออกเยี่ยมผู้สูงอายุ 100 ปี
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 0 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 08 ธันวาคม 2559
ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย แจกถุงยังชีพให้ผู้ประสบภัยพิบัต
ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย แจกถุงยังชีพให้ผู้ประสบภัยพิบัต
(จำนวน 12 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 07 ธันวาคม 2559

ภารกิจกองช่าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559
ภารกิจกองช่าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559
(จำนวน 40 รูป ชมแล้ว 0 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 06 ธันวาคม 2559
5 ธันวาคม วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
5 ธันวาคม วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 1 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 05 ธันวาคม 2559
อุทกภัยในพื้นที่ตำบลโคกม่วง ปี 2559
อุทกภัยในพื้นที่ตำบลโคกม่วง ปี 2559
(จำนวน 14 รูป ชมแล้ว 1 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 03 ธันวาคม 2559
โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจร ในชุ
โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจร ในชุ
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 1 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 01 ธันวาคม 2559
กิจกรรมออกกำลัง ทุกวันพุธ ตามนโยบายการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
กิจกรรมออกกำลัง ทุกวันพุธ ตามนโยบายการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 0 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 01 ธันวาคม 2559

กิจกรรมโรงเรียนวัฒนธรรมชุมชนฝึกสอนรำมโราห์
กิจกรรมโรงเรียนวัฒนธรรมชุมชนฝึกสอนรำมโราห์
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 01 ธันวาคม 2559
เข้าถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเ
เข้าถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเ
(จำนวน 29 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559
กิจกรรมทำความดีเพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอด
กิจกรรมทำความดีเพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอด
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 1 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559
ประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกม่วง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2
ประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกม่วง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559
กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี
กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 1 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559

พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็
พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็
(จำนวน 23 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 ตุลาคม 2559
โครงการเวทีประชาคมตำบลโคกม่วง
โครงการเวทีประชาคมตำบลโคกม่วง
(จำนวน 19 รูป ชมแล้ว 0 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 20 ตุลาคม 2559
ภารกิจกองช่างประจำเดือนกันยายน 2559
ภารกิจกองช่างประจำเดือนกันยายน 2559
(จำนวน 49 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 05 ตุลาคม 2559
Big Cleaning Day ม.5,ม.14
Big Cleaning Day ม.5,ม.14
(จำนวน 21 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 03 ตุลาคม 2559
โครงการชวนพ่อกลับบ้าน ปี 2
โครงการชวนพ่อกลับบ้าน ปี 2 "เราต้องรักกัน"
(จำนวน 28 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 30 กันยายน 2559