อัลบั้มภาพ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน "ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนเทศบาลตำบลมะกอกเหนือ"
* อัลบั้ม *
โครงการรวมพลังใจ ต้านภัยเอดส์ วันที่ 26-27 เมษายน 2555
โครงการรวมพลังใจ ต้านภัยเอดส์ วันที่ 26-27 เมษายน 2555
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 63 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 27 เมษายน 2560
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการประนอมข้อพิพาทในระดับชุมชน
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการประนอมข้อพิพาทในระดับชุมชน
(จำนวน 11 รูป ชมแล้ว 104 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 27 เมษายน 2560
โครงการโคกม่วงร่วมใจลดภัยช่วงเทศกาล(สงกรานต์)
โครงการโคกม่วงร่วมใจลดภัยช่วงเทศกาล(สงกรานต์)
(จำนวน 16 รูป ชมแล้ว 72 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 18 เมษายน 2560
โครงการออกกำลังกายเต้นแอโรบิกเพื่อสุขภาพเทศบาลตำบลโคกม่วง
โครงการออกกำลังกายเต้นแอโรบิกเพื่อสุขภาพเทศบาลตำบลโคกม่วง
(จำนวน 18 รูป ชมแล้ว 72 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 11 เมษายน 2560
ภารกิจกองช่างประจำเดือนมีนาคม 2560
ภารกิจกองช่างประจำเดือนมีนาคม 2560
(จำนวน 30 รูป ชมแล้ว 181 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 04 เมษายน 2560

โครงการแสดงนิทรรศการและผลงานนักเรียน ปี 2560
โครงการแสดงนิทรรศการและผลงานนักเรียน ปี 2560
(จำนวน 29 รูป ชมแล้ว 147 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 31 มีนาคม 2560
โครงการบัณฑิตน้อย ประจำปี 2555
โครงการบัณฑิตน้อย ประจำปี 2555
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 65 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 30 มีนาคม 2560
ส่งมอบอุปกรณ์เทคโนโลยีประหยัดพลังงานทดแทนเตาเศรษฐกิจ (แบบร่ว
ส่งมอบอุปกรณ์เทคโนโลยีประหยัดพลังงานทดแทนเตาเศรษฐกิจ (แบบร่ว
(จำนวน 14 รูป ชมแล้ว 103 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 มีนาคม 2560
พิธีปิดโครงการแข่งขันกีฬาประชาชนต้านยาเสพติด
พิธีปิดโครงการแข่งขันกีฬาประชาชนต้านยาเสพติด "โคกม่วงเกมส์"
(จำนวน 26 รูป ชมแล้ว 116 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 27 มีนาคม 2560
โครงการหอมกลิ่นลำดวน ลำดวนคืนถิ่น
โครงการหอมกลิ่นลำดวน ลำดวนคืนถิ่น
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 69 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 24 มีนาคม 2560

กิจกรรมอำเภอเคลื่อนที่
กิจกรรมอำเภอเคลื่อนที่
(จำนวน 13 รูป ชมแล้ว 71 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 21 มีนาคม 2560
วันท้องถิ่นไทย ปี 2560
วันท้องถิ่นไทย ปี 2560
(จำนวน 19 รูป ชมแล้ว 72 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 18 มีนาคม 2560
ตลาดนัดบูรณาการ บ้าน-โรงเรียน ครั้งที่ 2
ตลาดนัดบูรณาการ บ้าน-โรงเรียน ครั้งที่ 2
(จำนวน 17 รูป ชมแล้ว 69 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 16 มีนาคม 2560
Big Cleaning Day บ้านคลองมวง หมู่ที่ 6
Big Cleaning Day บ้านคลองมวง หมู่ที่ 6
(จำนวน 12 รูป ชมแล้ว 73 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 16 มีนาคม 2560
ปลูกหญ้าแฝกของกองพันทหารช่างที่ 402
ปลูกหญ้าแฝกของกองพันทหารช่างที่ 402
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 68 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 15 มีนาคม 2560

ภารกิจกองช่างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560
ภารกิจกองช่างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560
(จำนวน 40 รูป ชมแล้ว 161 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 13 มีนาคม 2560
ตลาดนัดทักษะชีวิต โรงเรียนบ้านควนหมอทอง
ตลาดนัดทักษะชีวิต โรงเรียนบ้านควนหมอทอง
(จำนวน 15 รูป ชมแล้ว 87 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 10 มีนาคม 2560
อัยการคุ้มครองสิทธิฯ ออกพื้นที่ให้บริการปรึกษาปัญหาทางกฏหมาย
อัยการคุ้มครองสิทธิฯ ออกพื้นที่ให้บริการปรึกษาปัญหาทางกฏหมาย
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 64 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 10 มีนาคม 2560
การบริการด้านภาษี
การบริการด้านภาษี
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 60 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 10 มีนาคม 2560
นายกเทศมนตรีตำบลโคกม่วง เป็นประธานกล่าวเปิดงาน การแข่งขันกีฬ
นายกเทศมนตรีตำบลโคกม่วง เป็นประธานกล่าวเปิดงาน การแข่งขันกีฬ
(จำนวน 25 รูป ชมแล้ว 60 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 09 มีนาคม 2560