อัลบั้มภาพ โครงการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน ประชาชนต้านยาเสพติด ประจำปี 2561
* อัลบั้ม *
ภารกิจกองช่างประจำเดือนธันวาคม 2559
ภารกิจกองช่างประจำเดือนธันวาคม 2559
(จำนวน 20 รูป ชมแล้ว 63 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 05 มกราคม 2560
โครงการโคกม่วงร่วมใจลดภัยช่วงเทศกาล (ปีใหม่) ประจำปี 2560
โครงการโคกม่วงร่วมใจลดภัยช่วงเทศกาล (ปีใหม่) ประจำปี 2560
(จำนวน 12 รูป ชมแล้ว 62 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกม่วง สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1
ประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกม่วง สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 55 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 30 ธันวาคม 2559
กิจกรรมหิ้วปิ่นโตไปวัด
กิจกรรมหิ้วปิ่นโตไปวัด
(จำนวน 12 รูป ชมแล้ว 59 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 ธันวาคม 2559
งานสมัชชาเมืองลุงเมืองบายใจ ปีที่ 2
งานสมัชชาเมืองลุงเมืองบายใจ ปีที่ 2
(จำนวน 18 รูป ชมแล้ว 57 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 27 ธันวาคม 2559

ประชุมคณะทำงานคุ้มครองเด็กตำบลโคกม่วง
ประชุมคณะทำงานคุ้มครองเด็กตำบลโคกม่วง
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 56 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 19 ธันวาคม 2559
ประชุมการจัดการความรู้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเครือข่ายจังหวัดพัทล
ประชุมการจัดการความรู้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเครือข่ายจังหวัดพัทล
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 56 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 17 ธันวาคม 2559
โครงการชุมชน ดูแล ฟื้นฟูผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง อย่างยั่งยืน
โครงการชุมชน ดูแล ฟื้นฟูผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง อย่างยั่งยืน
(จำนวน 17 รูป ชมแล้ว 71 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 14 ธันวาคม 2559
กิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
กิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 63 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 14 ธันวาคม 2559
เยี่ยมชมการจัดการขยะรีไซเคิล
เยี่ยมชมการจัดการขยะรีไซเคิล
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 84 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 09 ธันวาคม 2559

ออกเยี่ยมผู้สูงอายุ 100 ปี
ออกเยี่ยมผู้สูงอายุ 100 ปี
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 55 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 08 ธันวาคม 2559
ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย แจกถุงยังชีพให้ผู้ประสบภัยพิบัต
ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย แจกถุงยังชีพให้ผู้ประสบภัยพิบัต
(จำนวน 12 รูป ชมแล้ว 60 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 07 ธันวาคม 2559
ภารกิจกองช่าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559
ภารกิจกองช่าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559
(จำนวน 40 รูป ชมแล้ว 127 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 06 ธันวาคม 2559
5 ธันวาคม วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
5 ธันวาคม วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 53 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 05 ธันวาคม 2559
อุทกภัยในพื้นที่ตำบลโคกม่วง ปี 2559
อุทกภัยในพื้นที่ตำบลโคกม่วง ปี 2559
(จำนวน 14 รูป ชมแล้ว 56 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 03 ธันวาคม 2559

โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจร ในชุ
โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจร ในชุ
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 52 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 01 ธันวาคม 2559
กิจกรรมออกกำลัง ทุกวันพุธ ตามนโยบายการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
กิจกรรมออกกำลัง ทุกวันพุธ ตามนโยบายการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 55 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 01 ธันวาคม 2559
กิจกรรมโรงเรียนวัฒนธรรมชุมชนฝึกสอนรำมโราห์
กิจกรรมโรงเรียนวัฒนธรรมชุมชนฝึกสอนรำมโราห์
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 61 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 01 ธันวาคม 2559
เข้าถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเ
เข้าถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเ
(จำนวน 29 รูป ชมแล้ว 124 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559
กิจกรรมทำความดีเพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอด
กิจกรรมทำความดีเพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอด
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 53 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559