อัลบั้มภาพ ภารกิจกองช่างประจำเดือนธันวาคม 2561
* อัลบั้ม *
กีฬา อสม. ตำบลโคกม่วง
กีฬา อสม. ตำบลโคกม่วง
(จำนวน 37 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 23 กันยายน 2559
โครงการส่งเสริมพัฒนาบทบาทสตรีตำบลโคกม่วง
โครงการส่งเสริมพัฒนาบทบาทสตรีตำบลโคกม่วง
(จำนวน 26 รูป ชมแล้ว 3 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 16 กันยายน 2559
โครงการลดความรุนแรงยุติได้ที่ตัวเรา
โครงการลดความรุนแรงยุติได้ที่ตัวเรา
(จำนวน 17 รูป ชมแล้ว 1 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 12 กันยายน 2559
ประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกม่วง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2
ประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกม่วง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 08 กันยายน 2559
ภารกิจกองช่างประจำเดือนสิงหาคม
ภารกิจกองช่างประจำเดือนสิงหาคม
(จำนวน 32 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 06 กันยายน 2559

โครงการฝึกอบรมการดูแลและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
โครงการฝึกอบรมการดูแลและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
(จำนวน 30 รูป ชมแล้ว 3 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 02 กันยายน 2559
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 (2559)
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 (2559)
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 24 สิงหาคม 2559
โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นในชุมชน (10 วัน)
โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นในชุมชน (10 วัน)
(จำนวน 17 รูป ชมแล้ว 1 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 22 สิงหาคม 2559
Big Cleaning Day ม.1,10,15
Big Cleaning Day ม.1,10,15
(จำนวน 16 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 19 สิงหาคม 2559
โครงการชุมชนร่วมใจเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยสดใสแข็งแรง
โครงการชุมชนร่วมใจเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยสดใสแข็งแรง
(จำนวน 21 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 17 สิงหาคม 2559

พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล
พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 12 สิงหาคม 2559
พิธีลงนามถวายพระพรและสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯ
พิธีลงนามถวายพระพรและสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯ
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 12 สิงหาคม 2559
กิจกรรมรณรงค์ปลูกต้นไม้และปลูกหญ้าแฝก
กิจกรรมรณรงค์ปลูกต้นไม้และปลูกหญ้าแฝก
(จำนวน 13 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 11 สิงหาคม 2559
กิจกรรมวันแม่ของ ศพด.ตำบลโคกม่วง
กิจกรรมวันแม่ของ ศพด.ตำบลโคกม่วง
(จำนวน 32 รูป ชมแล้ว 3 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 11 สิงหาคม 2559
่ร่วมฉลองศาลาการเปรียญ และฟังเทศน์มหาชาติชาดก
่ร่วมฉลองศาลาการเปรียญ และฟังเทศน์มหาชาติชาดก
(จำนวน 16 รูป ชมแล้ว 0 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 05 สิงหาคม 2559

กิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ 7 สิงหาคม
กิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ 7 สิงหาคม
(จำนวน 30 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 04 สิงหาคม 2559
ภารกิจกองช่างประจำเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2559
ภารกิจกองช่างประจำเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2559
(จำนวน 19 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 03 สิงหาคม 2559
โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ เพื่อขับเคลื่อนสภาเด็กและเยาวชน
โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ เพื่อขับเคลื่อนสภาเด็กและเยาวชน
(จำนวน 23 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 29 กรกฏาคม 2559
กิจกรรมวันภาษาไทย ประจำปี 2559
กิจกรรมวันภาษาไทย ประจำปี 2559
(จำนวน 15 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 29 กรกฏาคม 2559
กีฬาน้ำพุร้อนเกมส์ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2559
กีฬาน้ำพุร้อนเกมส์ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2559
(จำนวน 17 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 22 กรกฏาคม 2559