อัลบั้มภาพ โครงการเยาวชนยุคใหม่ ใส่ใจสุขภาพ ห่างไกลยาเสพติดฯ ประจำปี 2561
* อัลบั้ม *
กิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
กิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 46 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 14 ธันวาคม 2559
เยี่ยมชมการจัดการขยะรีไซเคิล
เยี่ยมชมการจัดการขยะรีไซเคิล
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 50 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 09 ธันวาคม 2559
ออกเยี่ยมผู้สูงอายุ 100 ปี
ออกเยี่ยมผู้สูงอายุ 100 ปี
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 40 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 08 ธันวาคม 2559
ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย แจกถุงยังชีพให้ผู้ประสบภัยพิบัต
ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย แจกถุงยังชีพให้ผู้ประสบภัยพิบัต
(จำนวน 12 รูป ชมแล้ว 44 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 07 ธันวาคม 2559
ภารกิจกองช่าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559
ภารกิจกองช่าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559
(จำนวน 40 รูป ชมแล้ว 90 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 06 ธันวาคม 2559

5 ธันวาคม วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
5 ธันวาคม วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 40 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 05 ธันวาคม 2559
อุทกภัยในพื้นที่ตำบลโคกม่วง ปี 2559
อุทกภัยในพื้นที่ตำบลโคกม่วง ปี 2559
(จำนวน 14 รูป ชมแล้ว 44 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 03 ธันวาคม 2559
โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจร ในชุ
โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจร ในชุ
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 40 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 01 ธันวาคม 2559
กิจกรรมออกกำลัง ทุกวันพุธ ตามนโยบายการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
กิจกรรมออกกำลัง ทุกวันพุธ ตามนโยบายการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 43 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 01 ธันวาคม 2559
กิจกรรมโรงเรียนวัฒนธรรมชุมชนฝึกสอนรำมโราห์
กิจกรรมโรงเรียนวัฒนธรรมชุมชนฝึกสอนรำมโราห์
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 45 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 01 ธันวาคม 2559

เข้าถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเ
เข้าถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเ
(จำนวน 29 รูป ชมแล้ว 88 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559
กิจกรรมทำความดีเพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอด
กิจกรรมทำความดีเพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอด
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 39 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559
ประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกม่วง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2
ประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกม่วง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 45 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559
กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี
กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 43 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559
พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็
พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็
(จำนวน 23 รูป ชมแล้ว 39 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 ตุลาคม 2559

โครงการเวทีประชาคมตำบลโคกม่วง
โครงการเวทีประชาคมตำบลโคกม่วง
(จำนวน 19 รูป ชมแล้ว 39 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 20 ตุลาคม 2559
ภารกิจกองช่างประจำเดือนกันยายน 2559
ภารกิจกองช่างประจำเดือนกันยายน 2559
(จำนวน 49 รูป ชมแล้ว 86 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 05 ตุลาคม 2559
Big Cleaning Day ม.5,ม.14
Big Cleaning Day ม.5,ม.14
(จำนวน 21 รูป ชมแล้ว 40 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 03 ตุลาคม 2559
โครงการชวนพ่อกลับบ้าน ปี 2
โครงการชวนพ่อกลับบ้าน ปี 2 "เราต้องรักกัน"
(จำนวน 28 รูป ชมแล้ว 42 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 30 กันยายน 2559
กีฬา อสม. ตำบลโคกม่วง
กีฬา อสม. ตำบลโคกม่วง
(จำนวน 37 รูป ชมแล้ว 81 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 23 กันยายน 2559