อัลบั้มภาพ โครงการเยาวชนยุคใหม่ ใส่ใจสุขภาพ ห่างไกลยาเสพติดฯ ประจำปี 2561
* อัลบั้ม *
โครงการส่งเสริมพัฒนาบทบาทสตรีตำบลโคกม่วง
โครงการส่งเสริมพัฒนาบทบาทสตรีตำบลโคกม่วง
(จำนวน 26 รูป ชมแล้ว 80 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 16 กันยายน 2559
โครงการลดความรุนแรงยุติได้ที่ตัวเรา
โครงการลดความรุนแรงยุติได้ที่ตัวเรา
(จำนวน 17 รูป ชมแล้ว 33 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 12 กันยายน 2559
ประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกม่วง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2
ประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกม่วง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 40 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 08 กันยายน 2559
ภารกิจกองช่างประจำเดือนสิงหาคม
ภารกิจกองช่างประจำเดือนสิงหาคม
(จำนวน 32 รูป ชมแล้ว 83 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 06 กันยายน 2559
โครงการฝึกอบรมการดูแลและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
โครงการฝึกอบรมการดูแลและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
(จำนวน 30 รูป ชมแล้ว 80 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 02 กันยายน 2559

ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 (2559)
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 (2559)
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 37 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 24 สิงหาคม 2559
โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นในชุมชน (10 วัน)
โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นในชุมชน (10 วัน)
(จำนวน 17 รูป ชมแล้ว 38 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 22 สิงหาคม 2559
Big Cleaning Day ม.1,10,15
Big Cleaning Day ม.1,10,15
(จำนวน 16 รูป ชมแล้ว 35 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 19 สิงหาคม 2559
โครงการชุมชนร่วมใจเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยสดใสแข็งแรง
โครงการชุมชนร่วมใจเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยสดใสแข็งแรง
(จำนวน 21 รูป ชมแล้ว 34 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 17 สิงหาคม 2559
พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล
พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 34 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 12 สิงหาคม 2559

พิธีลงนามถวายพระพรและสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯ
พิธีลงนามถวายพระพรและสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯ
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 32 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 12 สิงหาคม 2559
กิจกรรมรณรงค์ปลูกต้นไม้และปลูกหญ้าแฝก
กิจกรรมรณรงค์ปลูกต้นไม้และปลูกหญ้าแฝก
(จำนวน 13 รูป ชมแล้ว 40 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 11 สิงหาคม 2559
กิจกรรมวันแม่ของ ศพด.ตำบลโคกม่วง
กิจกรรมวันแม่ของ ศพด.ตำบลโคกม่วง
(จำนวน 32 รูป ชมแล้ว 81 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 11 สิงหาคม 2559
่ร่วมฉลองศาลาการเปรียญ และฟังเทศน์มหาชาติชาดก
่ร่วมฉลองศาลาการเปรียญ และฟังเทศน์มหาชาติชาดก
(จำนวน 16 รูป ชมแล้ว 36 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 05 สิงหาคม 2559
กิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ 7 สิงหาคม
กิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ 7 สิงหาคม
(จำนวน 30 รูป ชมแล้ว 76 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 04 สิงหาคม 2559

ภารกิจกองช่างประจำเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2559
ภารกิจกองช่างประจำเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2559
(จำนวน 19 รูป ชมแล้ว 38 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 03 สิงหาคม 2559
โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ เพื่อขับเคลื่อนสภาเด็กและเยาวชน
โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ เพื่อขับเคลื่อนสภาเด็กและเยาวชน
(จำนวน 23 รูป ชมแล้ว 36 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 29 กรกฏาคม 2559
กิจกรรมวันภาษาไทย ประจำปี 2559
กิจกรรมวันภาษาไทย ประจำปี 2559
(จำนวน 15 รูป ชมแล้ว 34 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 29 กรกฏาคม 2559
กีฬาน้ำพุร้อนเกมส์ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2559
กีฬาน้ำพุร้อนเกมส์ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2559
(จำนวน 17 รูป ชมแล้ว 44 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 22 กรกฏาคม 2559
โครงการครอบครัวผูกพันก้าวทันเอดส์
โครงการครอบครัวผูกพันก้าวทันเอดส์
(จำนวน 17 รูป ชมแล้ว 40 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 21 กรกฏาคม 2559