อัลบั้มภาพ ภารกิจกองช่างประจำเดือนธันวาคม 2561
* อัลบั้ม *
โครงการครอบครัวผูกพันก้าวทันเอดส์
โครงการครอบครัวผูกพันก้าวทันเอดส์
(จำนวน 17 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 21 กรกฏาคม 2559
พิธีเปิดการแข่งขันกรีฑานักเรียนต้านยาเสพติด ประจำปี 2559
พิธีเปิดการแข่งขันกรีฑานักเรียนต้านยาเสพติด ประจำปี 2559
(จำนวน 21 รูป ชมแล้ว 0 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 14 กรกฏาคม 2559
กิจกรรมผู้ว่าฯ เยี่ยมบ้านยามเย็น สานเสวนา ประชารัฐ
กิจกรรมผู้ว่าฯ เยี่ยมบ้านยามเย็น สานเสวนา ประชารัฐ
(จำนวน 22 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 06 กรกฏาคม 2559
ภารกิจกองช่างประจำเดือน มิถุนายน 2559 - ซ่อมระบบท่อประปา หมู
ภารกิจกองช่างประจำเดือน มิถุนายน 2559 - ซ่อมระบบท่อประปา หมู
(จำนวน 17 รูป ชมแล้ว 1 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 05 กรกฏาคม 2559
กิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดพัทลุง
กิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดพัทลุง
(จำนวน 31 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 04 กรกฏาคม 2559

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559 เวลา 14.30 น. เทศบาลตำบลโคกม่วง
เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559 เวลา 14.30 น. เทศบาลตำบลโคกม่วง
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 1 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 มิถุนายน 2559
“วันต่อต้านยาเสพติดโลก” ปี 2559
“วันต่อต้านยาเสพติดโลก” ปี 2559
(จำนวน 18 รูป ชมแล้ว 1 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 มิถุนายน 2559
กิจกรรมชาวโคกม่วงร่วมใจไม่ใช้ความรุนแรง
กิจกรรมชาวโคกม่วงร่วมใจไม่ใช้ความรุนแรง
(จำนวน 18 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 24 มิถุนายน 2559
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.โคกม่วง
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.โคกม่วง
(จำนวน 13 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 23 มิถุนายน 2559
โครงการปั่นเพื่อสุขภาพ
โครงการปั่นเพื่อสุขภาพ
(จำนวน 14 รูป ชมแล้ว 1 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 18 มิถุนายน 2559

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
(จำนวน 14 รูป ชมแล้ว 1 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 17 มิถุนายน 2559
ภาระกิจกองช่าง ประจำเดือน พฤษภาคม
ภาระกิจกองช่าง ประจำเดือน พฤษภาคม
(จำนวน 26 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 14 มิถุนายน 2559
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้วิถีชุมชน (กิจกรรมละศีลอดเดือนรอมฏ
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้วิถีชุมชน (กิจกรรมละศีลอดเดือนรอมฏ
(จำนวน 22 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 10 มิถุนายน 2559
พิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬาสามัคคีสัมพันธ์ ประจำปี 2559
พิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬาสามัคคีสัมพันธ์ ประจำปี 2559
(จำนวน 20 รูป ชมแล้ว 1 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 09 มิถุนายน 2559
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เ
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เ
(จำนวน 20 รูป ชมแล้ว 1 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 06 มิถุนายน 2559

การจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน จังหวัดพัทลุง
การจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน จังหวัดพัทลุง
(จำนวน 11 รูป ชมแล้ว 1 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 06 มิถุนายน 2559
ญัตติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกม่วง สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจ
ญัตติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกม่วง สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจ
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 1 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 02 มิถุนายน 2559
ประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกม่วง สมัยที่ 2 ประจำปี 2559
ประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกม่วง สมัยที่ 2 ประจำปี 2559
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 1 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 02 มิถุนายน 2559
Big Cleaning Day หมู่ที่ 3
Big Cleaning Day หมู่ที่ 3
(จำนวน 15 รูป ชมแล้ว 0 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 01 มิถุนายน 2559
โครงการตามแผนพัฒนาอาชีพตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแ
โครงการตามแผนพัฒนาอาชีพตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแ
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 26 พฤษภาคม 2559