อัลบั้มภาพ โครงการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน ประชาชนต้านยาเสพติด ประจำปี 2561
* อัลบั้ม *
ประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกม่วง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2
ประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกม่วง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 60 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559
กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี
กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 57 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559
พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็
พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็
(จำนวน 23 รูป ชมแล้ว 52 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 ตุลาคม 2559
โครงการเวทีประชาคมตำบลโคกม่วง
โครงการเวทีประชาคมตำบลโคกม่วง
(จำนวน 19 รูป ชมแล้ว 50 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 20 ตุลาคม 2559
ภารกิจกองช่างประจำเดือนกันยายน 2559
ภารกิจกองช่างประจำเดือนกันยายน 2559
(จำนวน 49 รูป ชมแล้ว 120 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 05 ตุลาคม 2559

Big Cleaning Day ม.5,ม.14
Big Cleaning Day ม.5,ม.14
(จำนวน 21 รูป ชมแล้ว 52 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 03 ตุลาคม 2559
โครงการชวนพ่อกลับบ้าน ปี 2
โครงการชวนพ่อกลับบ้าน ปี 2 "เราต้องรักกัน"
(จำนวน 28 รูป ชมแล้ว 67 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 30 กันยายน 2559
กีฬา อสม. ตำบลโคกม่วง
กีฬา อสม. ตำบลโคกม่วง
(จำนวน 37 รูป ชมแล้ว 102 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 23 กันยายน 2559
โครงการส่งเสริมพัฒนาบทบาทสตรีตำบลโคกม่วง
โครงการส่งเสริมพัฒนาบทบาทสตรีตำบลโคกม่วง
(จำนวน 26 รูป ชมแล้ว 109 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 16 กันยายน 2559
โครงการลดความรุนแรงยุติได้ที่ตัวเรา
โครงการลดความรุนแรงยุติได้ที่ตัวเรา
(จำนวน 17 รูป ชมแล้ว 43 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 12 กันยายน 2559

ประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกม่วง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2
ประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกม่วง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 53 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 08 กันยายน 2559
ภารกิจกองช่างประจำเดือนสิงหาคม
ภารกิจกองช่างประจำเดือนสิงหาคม
(จำนวน 32 รูป ชมแล้ว 109 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 06 กันยายน 2559
โครงการฝึกอบรมการดูแลและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
โครงการฝึกอบรมการดูแลและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
(จำนวน 30 รูป ชมแล้ว 112 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 02 กันยายน 2559
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 (2559)
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 (2559)
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 49 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 24 สิงหาคม 2559
โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นในชุมชน (10 วัน)
โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นในชุมชน (10 วัน)
(จำนวน 17 รูป ชมแล้ว 52 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 22 สิงหาคม 2559

Big Cleaning Day ม.1,10,15
Big Cleaning Day ม.1,10,15
(จำนวน 16 รูป ชมแล้ว 45 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 19 สิงหาคม 2559
โครงการชุมชนร่วมใจเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยสดใสแข็งแรง
โครงการชุมชนร่วมใจเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยสดใสแข็งแรง
(จำนวน 21 รูป ชมแล้ว 44 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 17 สิงหาคม 2559
พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล
พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 41 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 12 สิงหาคม 2559
พิธีลงนามถวายพระพรและสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯ
พิธีลงนามถวายพระพรและสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯ
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 41 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 12 สิงหาคม 2559
กิจกรรมรณรงค์ปลูกต้นไม้และปลูกหญ้าแฝก
กิจกรรมรณรงค์ปลูกต้นไม้และปลูกหญ้าแฝก
(จำนวน 13 รูป ชมแล้ว 52 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 11 สิงหาคม 2559