อัลบั้มภาพ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน "ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนเทศบาลตำบลมะกอกเหนือ"
* อัลบั้ม *
โครงการชวนพ่อกลับบ้าน ปี 2
โครงการชวนพ่อกลับบ้าน ปี 2 "เราต้องรักกัน"
(จำนวน 28 รูป ชมแล้ว 127 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 30 กันยายน 2559
กีฬา อสม. ตำบลโคกม่วง
กีฬา อสม. ตำบลโคกม่วง
(จำนวน 37 รูป ชมแล้ว 151 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 23 กันยายน 2559
โครงการส่งเสริมพัฒนาบทบาทสตรีตำบลโคกม่วง
โครงการส่งเสริมพัฒนาบทบาทสตรีตำบลโคกม่วง
(จำนวน 26 รูป ชมแล้ว 159 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 16 กันยายน 2559
โครงการลดความรุนแรงยุติได้ที่ตัวเรา
โครงการลดความรุนแรงยุติได้ที่ตัวเรา
(จำนวน 17 รูป ชมแล้ว 64 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 12 กันยายน 2559
ประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกม่วง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2
ประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกม่วง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 72 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 08 กันยายน 2559

ภารกิจกองช่างประจำเดือนสิงหาคม
ภารกิจกองช่างประจำเดือนสิงหาคม
(จำนวน 32 รูป ชมแล้ว 172 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 06 กันยายน 2559
โครงการฝึกอบรมการดูแลและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
โครงการฝึกอบรมการดูแลและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
(จำนวน 30 รูป ชมแล้ว 173 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 02 กันยายน 2559
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 (2559)
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 (2559)
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 69 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 24 สิงหาคม 2559
โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นในชุมชน (10 วัน)
โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นในชุมชน (10 วัน)
(จำนวน 17 รูป ชมแล้ว 72 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 22 สิงหาคม 2559
Big Cleaning Day ม.1,10,15
Big Cleaning Day ม.1,10,15
(จำนวน 16 รูป ชมแล้ว 65 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 19 สิงหาคม 2559

โครงการชุมชนร่วมใจเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยสดใสแข็งแรง
โครงการชุมชนร่วมใจเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยสดใสแข็งแรง
(จำนวน 21 รูป ชมแล้ว 62 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 17 สิงหาคม 2559
พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล
พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 64 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 12 สิงหาคม 2559
พิธีลงนามถวายพระพรและสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯ
พิธีลงนามถวายพระพรและสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯ
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 60 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 12 สิงหาคม 2559
กิจกรรมรณรงค์ปลูกต้นไม้และปลูกหญ้าแฝก
กิจกรรมรณรงค์ปลูกต้นไม้และปลูกหญ้าแฝก
(จำนวน 13 รูป ชมแล้ว 71 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 11 สิงหาคม 2559
กิจกรรมวันแม่ของ ศพด.ตำบลโคกม่วง
กิจกรรมวันแม่ของ ศพด.ตำบลโคกม่วง
(จำนวน 32 รูป ชมแล้ว 149 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 11 สิงหาคม 2559

่ร่วมฉลองศาลาการเปรียญ และฟังเทศน์มหาชาติชาดก
่ร่วมฉลองศาลาการเปรียญ และฟังเทศน์มหาชาติชาดก
(จำนวน 16 รูป ชมแล้ว 68 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 05 สิงหาคม 2559
กิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ 7 สิงหาคม
กิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ 7 สิงหาคม
(จำนวน 30 รูป ชมแล้ว 151 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 04 สิงหาคม 2559
ภารกิจกองช่างประจำเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2559
ภารกิจกองช่างประจำเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2559
(จำนวน 19 รูป ชมแล้ว 69 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 03 สิงหาคม 2559
โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ เพื่อขับเคลื่อนสภาเด็กและเยาวชน
โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ เพื่อขับเคลื่อนสภาเด็กและเยาวชน
(จำนวน 23 รูป ชมแล้ว 67 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 29 กรกฏาคม 2559
กิจกรรมวันภาษาไทย ประจำปี 2559
กิจกรรมวันภาษาไทย ประจำปี 2559
(จำนวน 15 รูป ชมแล้ว 62 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 29 กรกฏาคม 2559