อัลบั้มภาพ ภารกิจกองช่างประจำเดือนธันวาคม 2561
* อัลบั้ม *
โครงการติดตามเยี่ยมแม่และลูก เพื่อดูแลสุขภาพหญิงตั้งครรภ์และ
โครงการติดตามเยี่ยมแม่และลูก เพื่อดูแลสุขภาพหญิงตั้งครรภ์และ
(จำนวน 18 รูป ชมแล้ว 1 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 17 พฤษภาคม 2559
Big Cleaning Day หมู่ที่ 9
Big Cleaning Day หมู่ที่ 9
(จำนวน 14 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 13 พฤษภาคม 2559
โครงการบ้านวัยใส สานสายใย ไม่ใช้ความรุนแรง
โครงการบ้านวัยใส สานสายใย ไม่ใช้ความรุนแรง
(จำนวน 28 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 10 พฤษภาคม 2559
ภารกิจกองช่าง เทศบาลตำบลโคกม่วง ประจำเดือน เมษายน 2559
ภารกิจกองช่าง เทศบาลตำบลโคกม่วง ประจำเดือน เมษายน 2559
(จำนวน 24 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 04 พฤษภาคม 2559
โครงการเวทีประชาคมท้องถิ่น ประจำปี 2559
โครงการเวทีประชาคมท้องถิ่น ประจำปี 2559
(จำนวน 17 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 04 พฤษภาคม 2559

กิจกรรมขบวนแห่เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา พระราชินีฯ
กิจกรรมขบวนแห่เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา พระราชินีฯ
(จำนวน 13 รูป ชมแล้ว 1 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 30 เมษายน 2559
โครงการฝึกอบรมเยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลอบายมุข
โครงการฝึกอบรมเยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลอบายมุข
(จำนวน 22 รูป ชมแล้ว 1 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 29 เมษายน 2559
โครงการเวทีประชาคมหมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนชุมชน และแผนพัฒนาสาม
โครงการเวทีประชาคมหมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนชุมชน และแผนพัฒนาสาม
(จำนวน 12 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 21 เมษายน 2559
โครงการทางสายใหม่
โครงการทางสายใหม่
(จำนวน 15 รูป ชมแล้ว 1 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 21 เมษายน 2559
โครงการโคกม่วงร่วมใจลดภัยช่วงเทศกาล(สงกรานต์) ประจำปี 2559
โครงการโคกม่วงร่วมใจลดภัยช่วงเทศกาล(สงกรานต์) ประจำปี 2559
(จำนวน 12 รูป ชมแล้ว 1 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 19 เมษายน 2559

ตรวจพื้นที่ไฟไหม้สวนยาง หมู่ที่ 2 บ้านควนหวาน
ตรวจพื้นที่ไฟไหม้สวนยาง หมู่ที่ 2 บ้านควนหวาน
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 1 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 12 เมษายน 2559
บัณฑิตน้อย ประจำปี 2558
บัณฑิตน้อย ประจำปี 2558
(จำนวน 14 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 12 เมษายน 2559
พิธีปิดการแข่งขันกีฬาประชาชนต้านยาเสพติด
พิธีปิดการแข่งขันกีฬาประชาชนต้านยาเสพติด "โคกม่วงเกมส์" ปี 2
(จำนวน 19 รูป ชมแล้ว 0 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 29 มีนาคม 2559
หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง โร
หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง โร
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 1 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 26 มีนาคม 2559
วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2559
วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2559
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 1 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 21 มีนาคม 2559

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายควนยวน-ทุ่งยาว หมู่ที
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายควนยวน-ทุ่งยาว หมู่ที
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 1 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 14 มีนาคม 2559
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาประชาชนต้านยาเสพติด
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาประชาชนต้านยาเสพติด "โคกม่วงเกมส์" ประ
(จำนวน 13 รูป ชมแล้ว 1 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 08 มีนาคม 2559
Big Cleaning Day หมู่ที่ 11
Big Cleaning Day หมู่ที่ 11
(จำนวน 18 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 04 มีนาคม 2559
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน และคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเ
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน และคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเ
(จำนวน 15 รูป ชมแล้ว 1 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559
กิจกรรมนายกพบนักเรียนหน้าเสาธง
กิจกรรมนายกพบนักเรียนหน้าเสาธง
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 1 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559