อัลบั้มภาพ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน "ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนเทศบาลตำบลมะกอกเหนือ"
* อัลบั้ม *
ภารกิจกองช่างประจำเดือนสิงหาคม
ภารกิจกองช่างประจำเดือนสิงหาคม
(จำนวน 32 รูป ชมแล้ว 144 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 06 กันยายน 2559
โครงการฝึกอบรมการดูแลและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
โครงการฝึกอบรมการดูแลและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
(จำนวน 30 รูป ชมแล้ว 146 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 02 กันยายน 2559
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 (2559)
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 (2559)
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 58 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 24 สิงหาคม 2559
โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นในชุมชน (10 วัน)
โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นในชุมชน (10 วัน)
(จำนวน 17 รูป ชมแล้ว 60 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 22 สิงหาคม 2559
Big Cleaning Day ม.1,10,15
Big Cleaning Day ม.1,10,15
(จำนวน 16 รูป ชมแล้ว 52 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 19 สิงหาคม 2559

โครงการชุมชนร่วมใจเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยสดใสแข็งแรง
โครงการชุมชนร่วมใจเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยสดใสแข็งแรง
(จำนวน 21 รูป ชมแล้ว 52 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 17 สิงหาคม 2559
พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล
พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 53 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 12 สิงหาคม 2559
พิธีลงนามถวายพระพรและสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯ
พิธีลงนามถวายพระพรและสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯ
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 49 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 12 สิงหาคม 2559
กิจกรรมรณรงค์ปลูกต้นไม้และปลูกหญ้าแฝก
กิจกรรมรณรงค์ปลูกต้นไม้และปลูกหญ้าแฝก
(จำนวน 13 รูป ชมแล้ว 62 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 11 สิงหาคม 2559
กิจกรรมวันแม่ของ ศพด.ตำบลโคกม่วง
กิจกรรมวันแม่ของ ศพด.ตำบลโคกม่วง
(จำนวน 32 รูป ชมแล้ว 121 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 11 สิงหาคม 2559

่ร่วมฉลองศาลาการเปรียญ และฟังเทศน์มหาชาติชาดก
่ร่วมฉลองศาลาการเปรียญ และฟังเทศน์มหาชาติชาดก
(จำนวน 16 รูป ชมแล้ว 58 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 05 สิงหาคม 2559
กิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ 7 สิงหาคม
กิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ 7 สิงหาคม
(จำนวน 30 รูป ชมแล้ว 121 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 04 สิงหาคม 2559
ภารกิจกองช่างประจำเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2559
ภารกิจกองช่างประจำเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2559
(จำนวน 19 รูป ชมแล้ว 60 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 03 สิงหาคม 2559
โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ เพื่อขับเคลื่อนสภาเด็กและเยาวชน
โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ เพื่อขับเคลื่อนสภาเด็กและเยาวชน
(จำนวน 23 รูป ชมแล้ว 57 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 29 กรกฏาคม 2559
กิจกรรมวันภาษาไทย ประจำปี 2559
กิจกรรมวันภาษาไทย ประจำปี 2559
(จำนวน 15 รูป ชมแล้ว 52 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 29 กรกฏาคม 2559

กีฬาน้ำพุร้อนเกมส์ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2559
กีฬาน้ำพุร้อนเกมส์ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2559
(จำนวน 17 รูป ชมแล้ว 67 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 22 กรกฏาคม 2559
โครงการครอบครัวผูกพันก้าวทันเอดส์
โครงการครอบครัวผูกพันก้าวทันเอดส์
(จำนวน 17 รูป ชมแล้ว 64 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 21 กรกฏาคม 2559
พิธีเปิดการแข่งขันกรีฑานักเรียนต้านยาเสพติด ประจำปี 2559
พิธีเปิดการแข่งขันกรีฑานักเรียนต้านยาเสพติด ประจำปี 2559
(จำนวน 21 รูป ชมแล้ว 56 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 14 กรกฏาคม 2559
กิจกรรมผู้ว่าฯ เยี่ยมบ้านยามเย็น สานเสวนา ประชารัฐ
กิจกรรมผู้ว่าฯ เยี่ยมบ้านยามเย็น สานเสวนา ประชารัฐ
(จำนวน 22 รูป ชมแล้ว 52 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 06 กรกฏาคม 2559
ภารกิจกองช่างประจำเดือน มิถุนายน 2559 - ซ่อมระบบท่อประปา หมู
ภารกิจกองช่างประจำเดือน มิถุนายน 2559 - ซ่อมระบบท่อประปา หมู
(จำนวน 17 รูป ชมแล้ว 63 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 05 กรกฏาคม 2559