เทศบาลตำบลโคกม่วงร่วมลงนามถวายพระพร และจุดเทียนถวายพระพรชัยม
เทศบาลตำบลโคกม่วงร่วมลงนามถวายพระพร และจุดเทียนถวายพระพรชัยม
เข้าแถวเคารพธงชาติประจำเดือนสิงหคาคม 2561
เข้าแถวเคารพธงชาติประจำเดือนสิงหคาคม 2561
ต้อนรับพนักงานโอนย้าย นางอรวรรณ พราหมวงศ์ เจ้าพนักงานธุรการป
ต้อนรับพนักงานโอนย้าย นางอรวรรณ พราหมวงศ์ เจ้าพนักงานธุรการป
นายวิศิษฐ ชูสง ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล  สมเด็จพระนางเจ้าสิ
นายวิศิษฐ ชูสง ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิ
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนอิสลามิยะฮ์สหวิทยา มูลนิธิ
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนอิสลามิยะฮ์สหวิทยา มูลนิธิ