อัลบั้มภาพ "โครงการ บ้าน โรงเรียน ชุมชน ควบคุม ป้องกันโรคไข้เลือดออก ปี 2559"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > โครงการ บ้าน โรงเรียน ชุมชน ควบคุม ป้องกันโรคไข้เลือดออก ปี 2559 ( ประกาศเมื่อวันที่ 29 กรกฏาคม 2559 )

 
โครงการ บ้าน โรงเรียน ชุมชน ควบคุม ป้องกันโรคไข้เลือดออก ปี 2559 (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะทองสม)