อัลบั้มภาพ "โครงการส่งเสริมพัฒนาบทบาทสตรีตำบลโคกม่วง"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > โครงการส่งเสริมพัฒนาบทบาทสตรีตำบลโคกม่วง ( ประกาศเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560 )

[ 1 ][ 2 ]  >  >> 
โครงการส่งเสริมพัฒนาบทบาทสตรีตำบลโคกม่วง วันที่ 29 มีนาคม 2560 เทศบาลตำบลโคกม่วง จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมพัฒนาบทบาทสตรีตำบลโคกม่วง ณ ลานสวนป่าหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลโคกม่วง โดยภายในงานจะมีกิจกรรมและการจัดบูทต่างๆ อาทิ การเสวนาสตรีไทย ใส่ใจครอบครัว รักษ์สุขภาพ โดยนางอุบล ทองสลับล้วน , การพลิกวิถีชีวิตพลังสตรี เดินแบบการนุ่งผ้าไทย โดยนางสาวสุพัชรี ธรรมเพชร อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพัทลุง , การประกวดร้องเพลง , การเสนอกิจกรรมแนวคิดสตรีสร้างสรรค์ทำดีเพื่อพ่อสู่เวทีสมัชชาและบทบาทสตรี ปี 60