อัลบั้มภาพ "คัดกรองเบาหวาน และความดันโลหิตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะทองสม"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > คัดกรองเบาหวาน และความดันโลหิตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะทองสม ( ประกาศเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558 )

 
คัดกรองเบาหวาน และความดันโลหิตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะทองสม