อัลบั้มภาพ "โครงการคัดกรองเบาหวานและความดันโลหิตสูง ปี 2559 (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะทองสม)"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > โครงการคัดกรองเบาหวานและความดันโลหิตสูง ปี 2559 (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะทองสม) ( ประกาศเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2559 ) 
โครงการคัดกรองเบาหวานและความดันโลหิตสูง ปี 2559 (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะทองสม)