อัลบั้มภาพ เฝ้าระวังและป้องกันมะเร็งปากมดลูก/มะเร็งเต้านมตำบลบ้านควนหมอทอง
* อัลบั้ม *
เฝ้าระวังและป้องกันมะเร็งปากมดลูก/มะเร็งเต้านมตำบลบ้านควนหมอ
เฝ้าระวังและป้องกันมะเร็งปากมดลูก/มะเร็งเต้านมตำบลบ้านควนหมอ
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 61 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 31 สิงหาคม 2558
อบรมส่งเสริมการออกกำลังกาย
อบรมส่งเสริมการออกกำลังกาย
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 4 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 31 สิงหาคม 2558
หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง โร
หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง โร
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 5 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 31 สิงหาคม 2558
ดูแลหญิงตั้งครรภ์เพื่อเตรียมความพร้อมสู่คุณแม่ที่มีคุณภาพแบบ
ดูแลหญิงตั้งครรภ์เพื่อเตรียมความพร้อมสู่คุณแม่ที่มีคุณภาพแบบ
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 4 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 31 สิงหาคม 2558
ส่งเสริมสุขภาพมารดาหลังคลอดและทารกเทศบาลตำบลโคกม่วง
ส่งเสริมสุขภาพมารดาหลังคลอดและทารกเทศบาลตำบลโคกม่วง
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 5 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 31 สิงหาคม 2558

หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง โร
หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง โร
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 5 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 31 สิงหาคม 2558
คัดกรองโรคเบาหวาน ความดันโลหิตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้า
คัดกรองโรคเบาหวาน ความดันโลหิตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้า
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 4 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 31 พฤษภาคม 2558
โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตในชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ
โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตในชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 5 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 31 ธันวาคม 2559
โครงการคัดกรองเบาหวานและความดันโลหิตสูง ปี 2559 (โรงพยาบาลส่
โครงการคัดกรองเบาหวานและความดันโลหิตสูง ปี 2559 (โรงพยาบาลส่
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 5 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 30 สิงหาคม 2559
คัดกรองเบาหวาน และความดันโลหิตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้า
คัดกรองเบาหวาน และความดันโลหิตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้า
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 5 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 30 เมษายน 2558

โครงการชาวโคกม่วง สร้างสุขภาพ รู้ตนลดเสี่ยง ลดโรค ปรับพฤติกร
โครงการชาวโคกม่วง สร้างสุขภาพ รู้ตนลดเสี่ยง ลดโรค ปรับพฤติกร
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 3 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 30 กันยายน 2559
เฝ้าระวังและป้องกันมะเร็งปากมดลูก/มะเร็งเต้านมตำบลเกาะทองสม
เฝ้าระวังและป้องกันมะเร็งปากมดลูก/มะเร็งเต้านมตำบลเกาะทองสม
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 5 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 30 กันยายน 2558
ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ในตำบลโคกม่วง
ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ในตำบลโคกม่วง
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 5 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 30 กันยายน 2558
โครงการส่งเสริมพัฒนาบทบาทสตรีตำบลโคกม่วง
โครงการส่งเสริมพัฒนาบทบาทสตรีตำบลโคกม่วง
(จำนวน 35 รูป ชมแล้ว 7 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 29 มีนาคม 2560
โครงการ บ้าน โรงเรียน ชุมชน ควบคุม ป้องกันโรคไข้เลือดออก ปี
โครงการ บ้าน โรงเรียน ชุมชน ควบคุม ป้องกันโรคไข้เลือดออก ปี
(จำนวน 15 รูป ชมแล้ว 5 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 29 กรกฏาคม 2559

โครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม โรงพยาบาลส่งเสริ
โครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม โรงพยาบาลส่งเสริ
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 5 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 มิถุนายน 2559
ป้องกัน เฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ป้องกัน เฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 5 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 27 สิงหาคม 2558
สานสัมพันธ์ สายใยรักผู้พิการ ประจำปี 2558
สานสัมพันธ์ สายใยรักผู้พิการ ประจำปี 2558
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 3 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 26 สิงหาคม 2558
หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง โร
หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง โร
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 4 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 26 มีนาคม 2558
ป้องกัน เฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อ ในศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์
ป้องกัน เฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อ ในศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 5 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 25 กันยายน 2558
[ 1 ][ 2 ][ 3 ]  >  >>