อัลบั้มภาพ เฝ้าระวังและป้องกันมะเร็งปากมดลูก/มะเร็งเต้านมตำบลบ้านควนหมอทอง
* อัลบั้ม *
เฝ้าระวังและป้องกันมะเร็งปากมดลูก/มะเร็งเต้านมตำบลบ้านควนหมอ
เฝ้าระวังและป้องกันมะเร็งปากมดลูก/มะเร็งเต้านมตำบลบ้านควนหมอ
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 584 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 31 สิงหาคม 2558
อบรมส่งเสริมการออกกำลังกาย
อบรมส่งเสริมการออกกำลังกาย
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 100 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 31 สิงหาคม 2558
หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง โร
หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง โร
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 101 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 31 สิงหาคม 2558
ดูแลหญิงตั้งครรภ์เพื่อเตรียมความพร้อมสู่คุณแม่ที่มีคุณภาพแบบ
ดูแลหญิงตั้งครรภ์เพื่อเตรียมความพร้อมสู่คุณแม่ที่มีคุณภาพแบบ
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 100 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 31 สิงหาคม 2558
ส่งเสริมสุขภาพมารดาหลังคลอดและทารกเทศบาลตำบลโคกม่วง
ส่งเสริมสุขภาพมารดาหลังคลอดและทารกเทศบาลตำบลโคกม่วง
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 96 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 31 สิงหาคม 2558

หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง โร
หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง โร
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 107 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 31 สิงหาคม 2558
คัดกรองโรคเบาหวาน ความดันโลหิตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้า
คัดกรองโรคเบาหวาน ความดันโลหิตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้า
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 100 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 31 พฤษภาคม 2558
โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตในชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ
โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตในชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 102 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 31 ธันวาคม 2559
โครงการคัดกรองเบาหวานและความดันโลหิตสูง ปี 2559 (โรงพยาบาลส่
โครงการคัดกรองเบาหวานและความดันโลหิตสูง ปี 2559 (โรงพยาบาลส่
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 101 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 30 สิงหาคม 2559
คัดกรองเบาหวาน และความดันโลหิตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้า
คัดกรองเบาหวาน และความดันโลหิตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้า
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 101 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 30 เมษายน 2558

โครงการชาวโคกม่วง สร้างสุขภาพ รู้ตนลดเสี่ยง ลดโรค ปรับพฤติกร
โครงการชาวโคกม่วง สร้างสุขภาพ รู้ตนลดเสี่ยง ลดโรค ปรับพฤติกร
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 98 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 30 กันยายน 2559
เฝ้าระวังและป้องกันมะเร็งปากมดลูก/มะเร็งเต้านมตำบลเกาะทองสม
เฝ้าระวังและป้องกันมะเร็งปากมดลูก/มะเร็งเต้านมตำบลเกาะทองสม
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 103 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 30 กันยายน 2558
ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ในตำบลโคกม่วง
ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ในตำบลโคกม่วง
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 97 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 30 กันยายน 2558
โครงการส่งเสริมพัฒนาบทบาทสตรีตำบลโคกม่วง
โครงการส่งเสริมพัฒนาบทบาทสตรีตำบลโคกม่วง
(จำนวน 35 รูป ชมแล้ว 223 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 29 มีนาคม 2560
โครงการ บ้าน โรงเรียน ชุมชน ควบคุม ป้องกันโรคไข้เลือดออก ปี
โครงการ บ้าน โรงเรียน ชุมชน ควบคุม ป้องกันโรคไข้เลือดออก ปี
(จำนวน 15 รูป ชมแล้ว 95 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 29 กรกฏาคม 2559

โครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม โรงพยาบาลส่งเสริ
โครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม โรงพยาบาลส่งเสริ
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 102 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 มิถุนายน 2559
ป้องกัน เฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ป้องกัน เฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 99 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 27 สิงหาคม 2558
สานสัมพันธ์ สายใยรักผู้พิการ ประจำปี 2558
สานสัมพันธ์ สายใยรักผู้พิการ ประจำปี 2558
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 102 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 26 สิงหาคม 2558
หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง โร
หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง โร
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 103 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 26 มีนาคม 2558
ป้องกัน เฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อ ในศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์
ป้องกัน เฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อ ในศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 98 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 25 กันยายน 2558
[ 1 ][ 2 ][ 3 ]  >  >>