อัลบั้มภาพ เฝ้าระวังและป้องกันมะเร็งปากมดลูก/มะเร็งเต้านมตำบลบ้านควนหมอทอง
* อัลบั้ม *
ป้องกัน เฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ป้องกัน เฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 113 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 25 กันยายน 2558
โครงการฝึกอบรมการดูแลและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
โครงการฝึกอบรมการดูแลและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
(จำนวน 11 รูป ชมแล้ว 78 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 25 กันยายน 2558
วันเทศบาล ประจำปี 2560
วันเทศบาล ประจำปี 2560
(จำนวน 13 รูป ชมแล้ว 86 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 24 เมษายน 2560
ป้องกัน เฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ป้องกัน เฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 84 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 24 กันยายน 2558
ป้องกัน เฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อ ในศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์
ป้องกัน เฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อ ในศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 86 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 24 กันยายน 2558

โครงการ บ้าน โรงเรียน ชุมชน ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ปี 2
โครงการ บ้าน โรงเรียน ชุมชน ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ปี 2
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 82 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 22 กรกฏาคม 2559
โครงการผลิตภัณฑ์สุขภาพปลอดภัยด้วยความใส่ใจของชุมชน  เขตเทศบา
โครงการผลิตภัณฑ์สุขภาพปลอดภัยด้วยความใส่ใจของชุมชน เขตเทศบา
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 85 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 21 เมษายน 2560
โครงการบ้านสะอาด ปราศจากโรคภัย อนามัยดี ชีวีมีสุข
โครงการบ้านสะอาด ปราศจากโรคภัย อนามัยดี ชีวีมีสุข
(จำนวน 13 รูป ชมแล้ว 89 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 20 สิงหาคม 2559
โครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเขาชัยสนยิ้มเคลื่อนที่
โครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเขาชัยสนยิ้มเคลื่อนที่
(จำนวน 17 รูป ชมแล้ว 96 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 20 มกราคม 2560
ประชุมกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลโคกม่วง
ประชุมกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลโคกม่วง
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 108 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 19 มกราคม 2560

โครงการชุมชนร่วมใจเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยสดใสแข็งแรง
โครงการชุมชนร่วมใจเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยสดใสแข็งแรง
(จำนวน 15 รูป ชมแล้ว 83 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 17 สิงหาคม 2559
เวทีประชาคมหมู่บ้าน ประจำปี 2560
เวทีประชาคมหมู่บ้าน ประจำปี 2560
(จำนวน 15 รูป ชมแล้ว 85 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 17 มีนาคม 2560
ชาวโคกม่วงสร้างสุขภาพ รู้ตน ลดเสี่ยง ลดโรค ปรับพฤติกรรม ปี 2
ชาวโคกม่วงสร้างสุขภาพ รู้ตน ลดเสี่ยง ลดโรค ปรับพฤติกรรม ปี 2
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 81 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 16 มิถุนายน 2558
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย สร้างจิตสดใส ร่างกายแข็งแรง ป
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย สร้างจิตสดใส ร่างกายแข็งแรง ป
(จำนวน 20 รูป ชมแล้ว 91 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 16 พฤษภาคม 2557
โครงการคัดกรองเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ปี 2559 (โรงพยาบาลส่งเ
โครงการคัดกรองเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ปี 2559 (โรงพยาบาลส่งเ
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 82 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 15 ธันวาคม 2558

โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย
โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 86 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 14 กรกฏาคม 2559
โครงการป้องกัน เฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล
โครงการป้องกัน เฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 90 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 12 มกราคม 2560
โครงการพัฒนา ความรู้ และทักษะในการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการแก่ที
โครงการพัฒนา ความรู้ และทักษะในการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการแก่ที
(จำนวน 34 รูป ชมแล้ว 191 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 09 ธันวาคม 2559
ชีวิตสุขใส ธรรมะใส่ใจ ห่วงใยผู้สูงอายุและคนพิการ
ชีวิตสุขใส ธรรมะใส่ใจ ห่วงใยผู้สูงอายุและคนพิการ
(จำนวน 14 รูป ชมแล้ว 108 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 08 มิถุนายน 2558
พัฒนาศักยภาพกรรมการและอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบา
พัฒนาศักยภาพกรรมการและอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบา
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 88 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 06 กรกฏาคม 2558
  <<  < [ 1 ][ 2 ][ 3 ]  >  >>