อัลบั้มภาพ เฝ้าระวังและป้องกันมะเร็งปากมดลูก/มะเร็งเต้านมตำบลบ้านควนหมอทอง
* อัลบั้ม *
ป้องกัน เฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ป้องกัน เฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 25 กันยายน 2558
โครงการฝึกอบรมการดูแลและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
โครงการฝึกอบรมการดูแลและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
(จำนวน 11 รูป ชมแล้ว 1 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 25 กันยายน 2558
วันเทศบาล ประจำปี 2560
วันเทศบาล ประจำปี 2560
(จำนวน 13 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 24 เมษายน 2560
ป้องกัน เฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ป้องกัน เฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 1 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 24 กันยายน 2558
ป้องกัน เฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อ ในศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์
ป้องกัน เฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อ ในศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 24 กันยายน 2558

โครงการ บ้าน โรงเรียน ชุมชน ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ปี 2
โครงการ บ้าน โรงเรียน ชุมชน ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ปี 2
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 22 กรกฏาคม 2559
โครงการผลิตภัณฑ์สุขภาพปลอดภัยด้วยความใส่ใจของชุมชน  เขตเทศบา
โครงการผลิตภัณฑ์สุขภาพปลอดภัยด้วยความใส่ใจของชุมชน เขตเทศบา
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 21 เมษายน 2560
โครงการบ้านสะอาด ปราศจากโรคภัย อนามัยดี ชีวีมีสุข
โครงการบ้านสะอาด ปราศจากโรคภัย อนามัยดี ชีวีมีสุข
(จำนวน 13 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 20 สิงหาคม 2559
โครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเขาชัยสนยิ้มเคลื่อนที่
โครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเขาชัยสนยิ้มเคลื่อนที่
(จำนวน 17 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 20 มกราคม 2560
ประชุมกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลโคกม่วง
ประชุมกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลโคกม่วง
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 19 มกราคม 2560

โครงการชุมชนร่วมใจเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยสดใสแข็งแรง
โครงการชุมชนร่วมใจเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยสดใสแข็งแรง
(จำนวน 15 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 17 สิงหาคม 2559
เวทีประชาคมหมู่บ้าน ประจำปี 2560
เวทีประชาคมหมู่บ้าน ประจำปี 2560
(จำนวน 15 รูป ชมแล้ว 1 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 17 มีนาคม 2560
ชาวโคกม่วงสร้างสุขภาพ รู้ตน ลดเสี่ยง ลดโรค ปรับพฤติกรรม ปี 2
ชาวโคกม่วงสร้างสุขภาพ รู้ตน ลดเสี่ยง ลดโรค ปรับพฤติกรรม ปี 2
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 16 มิถุนายน 2558
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย สร้างจิตสดใส ร่างกายแข็งแรง ป
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย สร้างจิตสดใส ร่างกายแข็งแรง ป
(จำนวน 20 รูป ชมแล้ว 1 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 16 พฤษภาคม 2557
โครงการคัดกรองเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ปี 2559 (โรงพยาบาลส่งเ
โครงการคัดกรองเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ปี 2559 (โรงพยาบาลส่งเ
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 15 ธันวาคม 2558

โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย
โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 14 กรกฏาคม 2559
โครงการป้องกัน เฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล
โครงการป้องกัน เฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 12 มกราคม 2560
โครงการพัฒนา ความรู้ และทักษะในการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการแก่ที
โครงการพัฒนา ความรู้ และทักษะในการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการแก่ที
(จำนวน 34 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 09 ธันวาคม 2559
ชีวิตสุขใส ธรรมะใส่ใจ ห่วงใยผู้สูงอายุและคนพิการ
ชีวิตสุขใส ธรรมะใส่ใจ ห่วงใยผู้สูงอายุและคนพิการ
(จำนวน 14 รูป ชมแล้ว 1 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 08 มิถุนายน 2558
พัฒนาศักยภาพกรรมการและอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบา
พัฒนาศักยภาพกรรมการและอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบา
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 0 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 06 กรกฏาคม 2558
  <<  < [ 1 ][ 2 ][ 3 ]  >  >>