อัลบั้มภาพ เฝ้าระวังและป้องกันมะเร็งปากมดลูก/มะเร็งเต้านมตำบลบ้านควนหมอทอง
* อัลบั้ม *
โครงการ บ้าน โรงเรียน ชุมชน ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ปี 2
โครงการ บ้าน โรงเรียน ชุมชน ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ปี 2
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 120 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 05 กันยายน 2559
โครงการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวั
โครงการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวั
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 89 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 04 พฤษภาคม 2560
เยาวชนวัยใส รักดี ไม่มีเสพ ไม่มีท้อง
เยาวชนวัยใส รักดี ไม่มีเสพ ไม่มีท้อง
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 83 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 03 สิงหาคม 2558
โครงการคัดกรองโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลส่งเสริมสุ
โครงการคัดกรองโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลส่งเสริมสุ
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 87 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 01 สิงหาคม 2559
โครงการช่วยเหลือดูแลผู้พิการซ้ำซ้อนและยากไร้ ประจำปี 2559
โครงการช่วยเหลือดูแลผู้พิการซ้ำซ้อนและยากไร้ ประจำปี 2559
(จำนวน 2 รูป ชมแล้ว 81 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 01 กันยายน 2559
  <<  < [ 1 ][ 2 ][ 3 ]