จัดซื้อจัดจ้าง
 
Username :
Password :
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ การแข่งขันกีฬาสามัคคีสัมพันธ์ ประจำปี 2559
   
 
    ประชาสัมพันธ์ การแข่งขันกีฬาสามัคคีสัมพันธ์ ประจำปี 2559 ด้วยเทศบาลตำบลโคกม่วง โดยนายวิศิษฐ ชูสง นายกเทศมนตรีตำบลโคกม่วง กำหนดจัดโครงการแข่งขันกีฬาสามัคคีสัมพันธ์ ประจำปี 2559 ในระหว่างวันที่ 6-11 มิถุนายน 2559 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านโคกม่วง (ดำประชาอุทิศ) และลานวัดควนยวน ตำบลโคกม่วง อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้ทราบโดยทั่วกัน และเข้าร่วมกิจกรรมในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 03 มิถุนายน 2559