จัดซื้อจัดจ้าง
 
Username :
Password :
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลโคกม่วง การประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกม่วง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2560
   
 
    ขอเชิญท่านและประชาชนโดยทั่วไป เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกม่วง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2560 ในวันจันทร์ ที่ 18 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลโคกม่วง
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 15 ธันวาคม 2560