จัดซื้อจัดจ้าง
 
Username :
Password :
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลโคกม่วง การตรวจเยี่ยมศูนย์คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนตำบลโคกม่วง
   
 
    ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลโคกม่วง ด้วยสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดพัทลุง ได้กำหนดตรวจเยี่ยมศูนย์คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนตำบลโคกม่วง ในวันที่ 19 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00-12.00 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลโคกม่วง จึงขอเชิญท่านและประชาชนโดยทั่วไป มาขอรับบริการปรึกษาปัญหากฎหมายได้ตามวันและเวลาดังกล่าว
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 18 ธันวาคม 2560