จัดซื้อจัดจ้าง
 
Username :
Password :
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญประชาชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการอาสาสมัคร
   
 
    ขอเชิญประชาชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการอาสาสมัคร "ท้องถิ่นรักษ์โลก" สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ณ งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลโคกม่วง โทร.074 675146 ต่อ 11
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2561