จัดซื้อจัดจ้าง
 
Username :
Password :
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ เวทีแลกเปลี่ยนนเรียนรู้ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตเตรียมความพร้อมสังคมสูงวัย
   
 
    เทศบาลตำบลโคกม่วงโดย นายวิศิษฐ ชูสง นายกเทศมนตรีตำบลโคกม่วง ได้รับการพิจารณาจากองค์กรพัฒนาเอกชนแห่งประเทศไทย ด้านผู้สูงอายุ ภายใต้การนำของ ศ.ดร.เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตเตรียมความพร้อมสังคมสูงวัย ในวันที่ 4 เมษายน 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป ณ ลานสวนป่าหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลโคกม่วง ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อร่วมกันสร้างสังคมสูงวัย และการทำงานแบบบูรณาการเพื่อก้าวสู่สังคมสูงวัยอย่างมีสุข ในงานมีการจัดซุ้มผู้สูงอายุตัวแทนตำบลโคกม่วง ซุ้มศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลโคกม่วง กิจกรรมรำวงเปลี่ยนคู่ เครือข่ายสูงวัย กิจกรรมเวทีผู้สูงวัยหัวใจไม่ท้อ กิจกรรมสร้างสุข สู่ครอบครัว การบรรยายพิเศษระบบกลไกรองรับสังคมสูงวัย โดยอาจารย์กรรณิการ์ บันเทิงจิตร และเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 05 เมษายน 2561