จัดซื้อจัดจ้าง
 
Username :
Password :
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมละศีลอดเดือนรอมฏอน
   
 
    ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมละศีลอดเดือนรอมฏอน ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมละศีลอดเดือนรอมฏอน ด้วยเทศบาลตำบลโคกม่วง โดยนายวิศิษฐ ชูสง นายกเทศมนตรีตำบลโคกม่วง ได้จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้วิถีชุมชน (กิจกรรมละศีลอดเดือนรอมฎอน) ในวันที่ 5 และ 7 มิถุนายน 2559 ณ มัสยิดบ้านเกาะทองสม หมู่ที่ 1 และมัสยิดบ้านไร่ลุ่ม หมู่ที่ 4 ตำบลโคกม่วง อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง เพื่ออนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมพิธีการละศีลอดของท้องถิ่น และส่งเสริมความสามัคคีระหว่างองค์กร/ชุมชน จึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ตำบลโคกม่วง และพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมโครงการฯ ในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 03 มิถุนายน 2559