จัดซื้อจัดจ้าง
 
Username :
Password :
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ กำหนดตรวจเยี่ยมศูนย์ช่วยเหลือทางกฎหมาย แก่ประชาชนที่สำนักงานเทศบาลตำบลโคกม่วง ในวันที่ 13 ธันวาคม 59
   
 
    กำหนดตรวจเยี่ยมศูนย์ช่วยเหลือทางกฎหมาย แก่ประชาชนที่สำนักงานเทศบาลตำบลโคกม่วง ในวันที่ 13 ธันวาคม 59 ด้วยสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและบังคับคดีจังหวัดพัทลุง กำหนดตรวจเยี่ยมศูนย์ช่วยเหลือทางกฎหมาย แก่ประชาชนที่สำนักงานเทศบาลตำบลโคกม่วง ในวันที่ 13 ธันวาคม 2559 เวลา 13.00 – 16.00 น. โดยมีอัยการและเจ้าหน้าที่มาให้บริการปรึกษาปัญหากฎหมายแก่ประชาชนฟรี จึงขอเชิญประชาชนที่จะขอรับคำปรึกษาได้ในวันและเวลาดังกล่าว
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 09 ธันวาคม 2559