จัดซื้อจัดจ้าง
 
Username :
Password :
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
   
 
    โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ประชาสัมพันธ์์ โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลย์พระราชสมบัติ ครบ 70 ปี ด้วยเทศบาลตำบลโคกม่วง โดยนายวิศิษฐ ชูสง นายกเทศมนตรีตำบลโคกม่วง กำหนดจัดโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลย์พระราชสมบัติ ครบ 70 ปีในวันจันทร์ ที่ 6 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 น. ณ แหล่งน้ำห้วยทุ่งปุดนา ในพื้นที่หมู่ที่ 9 ตำบลโคกม่วง อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนในพื้นที่ และพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมโครงการฯ ในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน (การแต่งกายสวมเสื้อสีเหลือง)
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 03 มิถุนายน 2559