จัดซื้อจัดจ้าง
 
Username :
Password :
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศข่าวการลงทะเบียนใช้สิทธิออกเสียงนอกเขตจังหวัด
   
 
    ประกาศข่าวการลงทะเบียนใช้สิทธิออกเสียงนอกเขตจังหวัด ประกาศข่าวการลงทะเบียนใช้สิทธิออกเสียงนอกเขตจังหวัด ด้วยคณะกรรมการเลือกตั้งได้กำหนดวันออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ในวันอาทิตย์ ที่ 7 สิงหาคม 2559 โดยสามารถยื่นคำขอได้ด้วยตนเองหรือทำหนังสือมอบหมายให้ดำเนินการแทน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2559 ถึงวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 และยื่นคำขอทางไปรษณีย์ / หรือทางเว็บไซต์ http://election.dopa.go.th ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2559 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2559
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 18 พฤษภาคม 2559