จัดซื้อจัดจ้าง
 
Username :
Password :
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเรียนเชิญประชาชนในพื้นที่ตำบลโคกม่วง และประชาชนโดยทั่วไป ร่วมกิจกรรมอนุรักษ์และสืบทอดประเพณีชักพระ
   
 
    ขอเรียนเชิญประชาชนในพื้นที่ตำบลโคกม่วง และประชาชนโดยทั่วไป ร่วมกิจกรรมอนุรักษ์และสืบทอดประเพณีชักพระ วันออกพรรษา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 ซึ่งเป็นวันสำคัญวันหนึ่งของพระภิกษุสงฆ์ คือ เป็นวันสิ้นสุดการจำพรรษา หรือออกจากพรรษาที่ได้อธิฐานเข้าพรรษา ตลอดระยะเวลา 3 เดือน ในปีนี้ เทศบาลตำบลโคกม่วง ได้กำหนดจัดโครงการอนุรักษ์ประเพณีชักพระออกพรรษา ประจำปี 2559 ในวันที่ 17 ตุลาคม 2559 ณ วัดควนยวน หมู่ที่ 9 ตำบลโคกม่วง อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ภายในงานจะมีกิจกรรมต่างๆ คือ การประกอบพิธีกรรมทางศาสนา, การประกวดเรือพระ, การแข่งขันตีโพน (ขนาดเล็กและขนาดกลาง) , การแข่งขันซัดต้ม เพื่อแสดงถึงการอนุรักษ์และสืบทอดประเพณีชักพระออกพรรษา จึงขอเรียนเชิญประชาชนในพื้นที่ตำบลโคกม่วง และประชาชนโดยทั่วไป ร่วมกิจกรรมดังกล่าว ในวันจันทร์ ที่ 17 ตุลาคม 2559
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 05 ตุลาคม 2559