จัดซื้อจัดจ้าง
 
Username :
Password :
 
 
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
     
งบประมาณรายจ่ายประจำปี เทศบัญญัติประจำปี 2560
   
 
    เทศบัญญัติประจำปี 2560
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 01 ตุลาคม 2559