จัดซื้อจัดจ้าง
 
Username :
Password :
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ การมอบเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน มิถุนายน 2560
   
 
    การมอบเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน มิถุนายน 2560 เทศบาลตำบลโคกม่วง โดย นายวิศิษฐ ชูสง นายกเทศมนตรีตำบลโคกม่วง ได้กำหนดมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือนมิถุนายน ในวันพุธ ที่ 7 มิถุนายน 2560 ณ ศาลาประจำหมู่บ้าน แต่ละหมู่บ้าน ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 06 มิถุนายน 2560