จัดซื้อจัดจ้าง
 
Username :
Password :
 
 
แผน/กรอบอัตรากำลัง
     
แผน/กรอบอัตรากำลัง ปรับปรุงแผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล 3 ปี (ปี 2559)
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 01 เมษายน 2559