ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ เนื่องด้วยเทศบาลตำบลโคกม่วง ได้กำหนดจัดทำบุญเลี้ยงพระ วันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2561 .ในวันที่ 28 ธันวาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลโคกม่วง
   
 
   ข่าวประชาสัมพันธ์ เนื่องด้วยเทศบาลตำบลโคกม่วง ได้กำหนดจัดทำบุญเลี้ยงพระ วันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2561 .ในวันที่ 28 ธันวาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลโคกม่วง จึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ตำบลโคกม่วงและบริเวณใกล้เคียง ร่วมทำบุญขึ้นปีใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคล
 
 
     
   
     
 
ประกาศเมื่อ 25 ธ.ค. 2560